Blog

25.04.2019

Wyrobiska górnicze

W artykule znajdziesz:

Wyrobiska górnicze - zabezpieczenie przed zawaleniem

Ziemia skrywa wiele naturalnych surowców, które człowiek od zarania dziejów uczy się wydobywać (https://uprawnienia-budowlane.pl). Niektóre surowce wydobywane są ze stosunkowo niewielkiej głębokości, natomiast inne wymagają tworzenia w głębi ziemi specjalnych wyrobisk, będących korytarzami umożliwiającymi dotarcie do przodka, czyli miejsca wydobycia naturalnego surowca (program na komputer).

Wyrobiska górnicze

Wyrobiska górnicze. Wyrobiska są tworzone wraz z eksploatacją urobku, im go więcej w danym miejscu, tym dłuższy będzie korytarz. Czasami surowiec znajduje się w różnych częściach podziemia, w takiej sytuacji tworzy się wyrobiska komorowe, a po wybraniu z nich surowca natychmiast się je likwiduje (program na telefon).

W celu rozpoczęcia eksploatacji nowego źródła surowców należy wykonać szereg prac przygotowawczych, jak na przykład utworzenie szybu głównego, wydrążenie korytarzy pomocniczych, tworzenia wyrobiska oraz — co jest bardzo ważną sprawą — założenie wentylacji mechanicznej do tworzonych podziemnych korytarzy. Inne sprawy techniczne są wdrażane w miarę rozwoju prac wykopaliskowych (opinie o programie).

Środki techniczne zmniejszające uciążliwości podczas eksploatacji złóż. Wyrobiska tworzy się na zasadzie kształtu brył geometrycznych – sześcianów, prostopadłościanów, walców i innych tego typu, a ich przekroje to kwadraty, prostokąty, owale, koła lub ich odcinki. W gotowych fragmentach wyrobiska wyróżniamy część górną, czyli strop, dolną, czyli spąg oraz ściany boczne – ociosy. Wszystkie te elementy, w trakcie robót wydobywczych muszą być dobrze zabezpieczone i podparte, ponieważ w wyniku naturalnych ruchów górotworu, oraz nacisku warstwy ponad wyrobiskiem istnieje niebezpieczeństwo zasypania gotowych już korytarzy (segregator aktów prawnych).

Cel zabezpieczeń korytarzy wyrobiskowych

Do budowy korytarzy i komór wyrobiskowych używa się bel drewnianych, tak zwanych stojaków podpierających strop, kształtowników stalowych, podciągów a wszystkie te elementy są kotwione do specjalnie umocowanych odrzwi, będących szkieletem całego rusztowania obudowy (promocja 3 w 1). Są to zazwyczaj stalowe liny stabilizujące gotową obudowę.

Celem zabezpieczania korytarzy i komór wyrobiskowych jest:
- ochrona ludzi przed opadami drobniejszych skał ze stropu,
- zabezpieczenie przed niebezpieczeństwem zawału,
- utrzymanie bezpiecznego prześwitu w trakcie transportu urobku i ludzi,
- zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i przedostawania się
gazów z głębi górotworu.

Obudowa powinna być na tyle stabilna by:
- przetrwała czas eksploatacji surowca,
- umożliwiła bezpieczne poruszanie się ludzi w jej obrębie,
- znosiła siłę nacisku górotworu i była dostosowana do rodzaju
warunków geologiczno-górniczych,
- była odporna na panującą wilgoć, łatwa do transportu i bezpieczna w
użytkowaniu.

Wszystkie wolne przestrzenie pomiędzy stropem, spągiem i ociosem powinny być dokładnie wypełnione, a odstępy pomiędzy wypełnieniami nie powinny być większe niż 1 metr lub mniejsze (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami