Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe

Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Cegła ta jest produkowana
a) tych samych znormalizowanych wymiarach co cegła ceramiczna, czyli 250 X 120 X 65 mm, i w trzech gatunkach:
a) Cegła I klasy, z przeznaczeniem do licowania ścian zewnętrznych
b) do ścian nośnych, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 120 kG/cm2.
b) Cegła II klasy, średniej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 80 kG/cm2.
c) Cegła III klasy, gorszej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 kG/cm2.

Cegła III klasy nadaje się tylko do budynków parterowych oraz na ściany ostatniej kondygnacji i ściany nie obciążone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z uwagi na znacznie gorsze własności izolacji cieplnej, cegły cementowej do murów pełnych w budynkach ogrzewanych używać nie należy. Wymagania i warunki odbioru cegły cementowej określa PN/B-14000.

Dachówki cementowe

Dachówki cementowe wyrabiane są z cementu portlandzkiego, piasku i wody.

Dachówki te są następujących rodzajów:
a) karpiówka normalna o wym. 153 X 365 X 10 mm;
b) karpiówka podwójna o grub. 8—10 mm, w kształcie 2 dachówek
c) karpiówek ceramicznych nałożonych na siebie połową szerokości; jest to imitacja krycia w tzw. koronkę karpiówką zwykłą (uprawnienia budowlane);
d) c) dachówka żłobkowana grub. 8—10 mm, w kształcie prostokąta
e) z głęboko wyrobionymi żłobami podłużnymi, które zwiększają wytrzymałość i ułatwiają spływ wody;
f) d) gąsiory służące do przykrycia kalenicy dachowej i wszelkich połączeń na załamaniach dachu (program egzamin ustny).
g) Pustaki ścienne są to bloki betonowe z otworami, które w ścianie tworzą komory powietrzne zwiększające wartość termiczną ściany.
h) Pustaki ścienne są wyrabiane z mieszaniny cementu, kruszywa i wody. Jako kruszywo stosuje się żwir z piaskiem, tłuczeń ceglany, żużel wielkopiecowy i kotłowy oraz trociny.

Zastosowanie: do budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, do okien wewnętrznych i na półeczki nad grzejnikami.
Elementy sprężone. Ostatnio stosowany jest do budowy specjalnych konstrukcji beton kablowy i beton strunowy, przy czym ostatni znalazł zastosowanie również w budownictwie mieszkaniowym (opinie o programie).

W betonie strunowym jako zbrojenie używa się drut stalowy o średnicy 1 Vz, 2 i 2V2 mm; drut naciąga się przed betonowaniem. Po zabetonowaniu i po okresie dostatecznego stwardnienia betonu zwalnia się naciąg strun. W ten sposób otrzymuje się wyroby a nawet konstrukcje o bardzo dużej wytrzymałości, co daje możność stosowania mniejszej ilości stali zbrojeniowej.
W budownictwie mieszkaniowym beton strunowy ma zastosowanie przy wykonywaniu belek stropowych i wiązarów dachowych (segregator aktów prawnych).

Płyty dachowe z, żużla paleniskowego zbrojone. Płyty dachowe są wykonywane z lekkiego betonu i zbrojone stalą okrągłą. Stosuje się do krycia dachów. Płyty tego typu dzielą się na:
6.płyty zwykłe 
o dług. od 100 do 300 cm, szer. 33 i 50 cm oraz grub, od 7 do 10 cm,
7.płyty z żebrem 
o dług. 200 do 350 cm, szer. 50 cm i grub. 12, 14 i 16 cm.
Nadproża żelbetowe „L 22”
, potocznie zwane „elki”, są wykonywane z betonu w kształcie litery L i zbrojone prętami stalowymi okrągłymi.
Nadproża żelbetowe mają zastosowanie do przesklepiania otworów przy obciążeniach typowych i rozpiętości stropów do 6 m (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !