Wyroby cementowe i betonowe

Wyroby cementowe i betonowe

Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Cegła ta jest produkowana
a) tych samych znormalizowanych wymiarach co cegła ceramiczna, czyli 250 X 120 X 65 mm, i w trzech gatunkach:
a) Cegła I klasy, z przeznaczeniem do licowania ścian zewnętrznych
b) do ścian nośnych, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 120 kG/cm2.
b) Cegła II klasy, średniej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 80 kG/cm2.
c) Cegła III klasy, gorszej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 kG/cm2.

Cegła III klasy nadaje się tylko do budynków parterowych oraz na ściany ostatniej kondygnacji i ściany nie obciążone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z uwagi na znacznie gorsze własności izolacji cieplnej, cegły cementowej do murów pełnych w budynkach ogrzewanych używać nie należy. Wymagania i warunki odbioru cegły cementowej określa PN/B-14000.

Dachówki cementowe

Dachówki cementowe wyrabiane są z cementu portlandzkiego, piasku i wody.

Dachówki te są następujących rodzajów:
a) karpiówka normalna o wym. 153 X 365 X 10 mm;
b) karpiówka podwójna o grub. 8—10 mm, w kształcie 2 dachówek
c) karpiówek ceramicznych nałożonych na siebie połową szerokości; jest to imitacja krycia w tzw. koronkę karpiówką zwykłą (uprawnienia budowlane);
d) c) dachówka żłobkowana grub. 8—10 mm, w kształcie prostokąta
e) z głęboko wyrobionymi żłobami podłużnymi, które zwiększają wytrzymałość i ułatwiają spływ wody;
f) d) gąsiory służące do przykrycia kalenicy dachowej i wszelkich połączeń na załamaniach dachu (program egzamin ustny).
g) Pustaki ścienne są to bloki betonowe z otworami, które w ścianie tworzą komory powietrzne zwiększające wartość termiczną ściany.
h) Pustaki ścienne są wyrabiane z mieszaniny cementu, kruszywa i wody. Jako kruszywo stosuje się żwir z piaskiem, tłuczeń ceglany, żużel wielkopiecowy i kotłowy oraz trociny.

Zastosowanie: do budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, do okien wewnętrznych i na półeczki nad grzejnikami.
Elementy sprężone. Ostatnio stosowany jest do budowy specjalnych konstrukcji beton kablowy i beton strunowy, przy czym ostatni znalazł zastosowanie również w budownictwie mieszkaniowym (opinie o programie).

W betonie strunowym jako zbrojenie używa się drut stalowy o średnicy 1 Vz, 2 i 2V2 mm; drut naciąga się przed betonowaniem. Po zabetonowaniu i po okresie dostatecznego stwardnienia betonu zwalnia się naciąg strun. W ten sposób otrzymuje się wyroby a nawet konstrukcje o bardzo dużej wytrzymałości, co daje możność stosowania mniejszej ilości stali zbrojeniowej.
W budownictwie mieszkaniowym beton strunowy ma zastosowanie przy wykonywaniu belek stropowych i wiązarów dachowych (segregator aktów prawnych).

Płyty dachowe z, żużla paleniskowego zbrojone. Płyty dachowe są wykonywane z lekkiego betonu i zbrojone stalą okrągłą. Stosuje się do krycia dachów. Płyty tego typu dzielą się na:
6.płyty zwykłe 
o dług. od 100 do 300 cm, szer. 33 i 50 cm oraz grub, od 7 do 10 cm,
7.płyty z żebrem 
o dług. 200 do 350 cm, szer. 50 cm i grub. 12, 14 i 16 cm.
Nadproża żelbetowe „L 22”
, potocznie zwane „elki”, są wykonywane z betonu w kształcie litery L i zbrojone prętami stalowymi okrągłymi.
Nadproża żelbetowe mają zastosowanie do przesklepiania otworów przy obciążeniach typowych i rozpiętości stropów do 6 m (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami