Blog

Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 10
21.01.2020

Wyroby cementowe i betonowe

W artykule znajdziesz:

Wyroby cementowe i betonowe

Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 11
Wyroby cementowe i betonowe

Cegła cementowa jest kamieniem sztucznym, otrzymywanym z mieszaniny cementu, kruszywa i wody (program uprawnienia budowlane na komputer). Cegła ta jest produkowana
a) tych samych znormalizowanych wymiarach co cegła ceramiczna, czyli 250 X 120 X 65 mm, i w trzech gatunkach:
a) Cegła I klasy, z przeznaczeniem do licowania ścian zewnętrznych
b) do ścian nośnych, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 120 kG/cm2.
b) Cegła II klasy, średniej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 80 kG/cm2.
c) Cegła III klasy, gorszej jakości, o wytrzymałości nie mniejszej niż 40 kG/cm2.

Cegła III klasy nadaje się tylko do budynków parterowych oraz na ściany ostatniej kondygnacji i ściany nie obciążone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z uwagi na znacznie gorsze własności izolacji cieplnej, cegły cementowej do murów pełnych w budynkach ogrzewanych używać nie należy. Wymagania i warunki odbioru cegły cementowej określa PN/B-14000.

Dachówki cementowe

Dachówki cementowe wyrabiane są z cementu portlandzkiego, piasku i wody.

Dachówki te są następujących rodzajów:
a) karpiówka normalna o wym. 153 X 365 X 10 mm;
b) karpiówka podwójna o grub. 8—10 mm, w kształcie 2 dachówek
c) karpiówek ceramicznych nałożonych na siebie połową szerokości; jest to imitacja krycia w tzw. koronkę karpiówką zwykłą (uprawnienia budowlane);
d) c) dachówka żłobkowana grub. 8—10 mm, w kształcie prostokąta
e) z głęboko wyrobionymi żłobami podłużnymi, które zwiększają wytrzymałość i ułatwiają spływ wody;
f) d) gąsiory służące do przykrycia kalenicy dachowej i wszelkich połączeń na załamaniach dachu (program egzamin ustny).
g) Pustaki ścienne są to bloki betonowe z otworami, które w ścianie tworzą komory powietrzne zwiększające wartość termiczną ściany.
h) Pustaki ścienne są wyrabiane z mieszaniny cementu, kruszywa i wody. Jako kruszywo stosuje się żwir z piaskiem, tłuczeń ceglany, żużel wielkopiecowy i kotłowy oraz trociny.

Zastosowanie: do budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej, do okien wewnętrznych i na półeczki nad grzejnikami.
Elementy sprężone. Ostatnio stosowany jest do budowy specjalnych konstrukcji beton kablowy i beton strunowy, przy czym ostatni znalazł zastosowanie również w budownictwie mieszkaniowym (opinie o programie).

W betonie strunowym jako zbrojenie używa się drut stalowy o średnicy 1 Vz, 2 i 2V2 mm; drut naciąga się przed betonowaniem. Po zabetonowaniu i po okresie dostatecznego stwardnienia betonu zwalnia się naciąg strun. W ten sposób otrzymuje się wyroby a nawet konstrukcje o bardzo dużej wytrzymałości, co daje możność stosowania mniejszej ilości stali zbrojeniowej.
W budownictwie mieszkaniowym beton strunowy ma zastosowanie przy wykonywaniu belek stropowych i wiązarów dachowych (segregator aktów prawnych).

Płyty dachowe z, żużla paleniskowego zbrojone. Płyty dachowe są wykonywane z lekkiego betonu i zbrojone stalą okrągłą. Stosuje się do krycia dachów. Płyty tego typu dzielą się na:
6.płyty zwykłe 
o dług. od 100 do 300 cm, szer. 33 i 50 cm oraz grub, od 7 do 10 cm,
7.płyty z żebrem 
o dług. 200 do 350 cm, szer. 50 cm i grub. 12, 14 i 16 cm.
Nadproża żelbetowe „L 22”
, potocznie zwane „elki”, są wykonywane z betonu w kształcie litery L i zbrojone prętami stalowymi okrągłymi.
Nadproża żelbetowe mają zastosowanie do przesklepiania otworów przy obciążeniach typowych i rozpiętości stropów do 6 m (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 16 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 17 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 18
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 19
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 20 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 21 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 22
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 32 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 33 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 34
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 35
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 36 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 37 Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 38
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drgania elementów sprężystych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami