Blog

08.12.2021

Wyroby chlorokauczukowe

W artykule znajdziesz:

Wyroby chlorokauczukowe

Wyroby chlorokauczukowe

Wyroby chlorokauczukowe z natury rzeczy są wyrobami schnącymi na drodze procesów fizycznych, tworzą błonę przez wyparowanie rozpuszczalników.
Chlorokauczuk jako substancja powłokotwórcza jest polimerem termoplastycznym. W związku z tym powłoki chlorokauczukowe nie mogą pracować w wyższych temperaturach. Górna granica temperatury eksploatacji powłok chlorokauczukowych nie przekracza 80°C (program uprawnienia budowlane na komputer).

Żywice poliwinylowe. Wyroby poliwinylowe chemoodporne oparte są na chlorowanym polichlorku winylu lub kopolimerze chlorku i eteru izobutylowego poliwinylu, znanego pod nazwą Vinoflex MP-400. Kopolimer ten stosowany jest najczęściej w mieszaninie z niezmydlającymi się plastyfikatorami i pigmentami odpornymi na czynniki chemiczne. Wyroby poliwinylowe ogólnego stosowania oparte są na bazie mieszanin superpolichlorku winylu i żywic ftalowych. Wyroby poliwinylowe stosuje się do temp. 40°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Żywice epoksydowe. Podstawowe żywice epoksydowe są ciekłymi lub stałymi produktami polikondensacji epichlorohydryny z dianem. Epoksy dowe wyroby lakierowe utwardzane poliaminami i żywicami poliamidowymi w temperaturze pokojowej znajdują zastosowanie do zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych.

Jako utwardzacze aminowe stosuje się poliaminy alifatyczne i aromatyczne pierwszo- i drugorzędowe, jak etylenodwuamina EDA, dwuetylenotrójamina DĘTA, trójetylenoczteroamina TĘCZA. Do lakieru bitumiczno-epoksydowego stosuje się utwardzacz poliaminowy. Natomiast do farby miniowo-epoksydowej i emalii epoksydowej stosuje się utwardzacz poliaminowy typu Versamid 115 (uprawnienia budowlane).
Utwardzacze polskiej produkcji stosuje się w ilości około 25% w stosunku do ilości żywicy epoksydowej (program egzamin ustny).
Żywice poliamidowe w porównaniu z aminami nie posiadają szkodliwego działania fizjologicznego oraz tendencji do tworzenia wad na powierzchni błony. Własności powłok epoksy-poliamidowych są podobne do powłok utwardzanych adduktami aminowymi, przy czym żywice poliamidowe nadają powłokom większą elastyczność i przyczepność, większą odporność na działanie wody i zmiany temperatur oraz lepszą trwałość, natomiast obniżają odporność na ścieranie, chemikalia i rozpuszczalniki (opinie o programie).

Żywice poliuretanowe

Produktami wyjściowymi do otrzymania lakieru schnącego na powietrzu są żywice: poliizocyjanianowa niestabilizowana „Desmodur” oraz szereg żywic poliestrowych typu „Desmophen”, jak również żywice alkidowe modyfikowane olejami schnącymi. Są to lakiery dwuskładnikowe, których dwa podstawowe składniki żywiczne łączy się ze sobą bezpośrednio przed użyciem. Lakier poliuretanowy, dwuskładnikowy może być nanoszony za pomocą pistoletu, pędzla lub przez zanurzenie w nim przedmiotu. Istnieje także możliwość pigmentowania lakierów poliuretanowych pigmentami organicznymi i nieorganicznymi (segregator aktów prawnych).

Żywice silikonowe. Żywice silikonowe zawierające w łańcuchach polimerów atomy krzemu stoją na pograniczu połączeń nieorganicznych i organicznych.
Produkowane w kraju lakiery silikonowe występują pod nazwą Silaku M-10 (metylosilikon) i Silaku 0 (metylofenylosilikon). Silak 0 jest bardziej stabilny od Silaku M-10 i dlatego może być dłużej magazynowany.
Żywice silikonowe odznaczają się bardzo dużą termoodpornością, odpornością na działanie tlenu, wody i chemikalii.

Modyfikacja żywic silikonowych żywicami organicznymi, np. poliestrowymi, epoksydowyrpi, fenolowymi itp. pozwala na znaczne poprawienie własności mechanicznych i fizykochemicznych, lakierów silikonowych.
Żywice poliestrowe nasycone (żywice alkidowe). Żywice alkidowesą produktami kondensacji kwasów jedno- i dwu- zasadowych z alkoholami wielowodorotlenowymi.

Żywice alkidowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie w lakiernictwie z uwagi na szereg własności, które nadają wyrobom lakierowym, jak przyczepność do podłoża i doskonała elastyczność powłok lakierowych, stosunkowo szybkie schnięcie, duża trwałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Pod tymi względami przewyższają one znacznie olejne wyroby lakierowe (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami