Wyroby kamionkowe

Wyroby kamionkowe

Kamionka jest otrzymywana z glin kamionkowych charakteryzujących się niską temperaturą spiekania (ok. 1100-1200°C) z dodatkiem surowców schudzających i topników, np. skalenia. Jest to tworzywo spieczone o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej. Barwa kamionki jest beżowa do brązowej, zależnie od użytej gliny. Wyroby przed wypaleniem można szkliwić.
Płytki i kształtki kamionkowe ścienne szkliwione mają strukturę zwartą, a powierzchnię licową szkliwioną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyroby są jednobarwne (białe, kremowe, żółte, niebieskie, zielone, czerwone, brązowe) lub wielobarwne. Produkowane są jako zwykłe PZ lub mrozoodporne PM. Nasiąkliwość wagowa nie może przekraczać 10% dla PZ i 7% dla PM. Wyroby PZ stosuje się do wykładania lub budowy ścian działowych w pomieszczeniach sanitarnych, magazynach, mleczarniach itp., a wyroby PM - do wykładania ścian w tunelach, chłodniach itp.
Kamionkowe płytki kwasoodporne są produkowane w podstawowych wymiarach 245×120 i grubościach 18, 25 i 30 mm, w dwu odmianach A - gładka jednostronnie profilowana i B - żeberkowa obustronnie profilowana. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 4%, kwasoodporność nie powinna być mniejsza niż 97%, a wytrzymałość na ściskanie - 40 MN/m2. Płytki gładkie stosuje się do wykładania zbiorników i ścian narażonych na działanie kwasów, a żeberkowe do wykładzin wielowarstwowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prostki i kształtki kamionkowe kanalizacyjne są produkowane z masy formierskiej ceramicznej, składającej się z wysokowartościowych, selekcjonowanych glin kamionkowych z szamotem, dodawanym w celu regulowania skurczliwości masy. Wyroby te są pokryte szkliwem, które nadaje wyrobom większą wytrzymałość mechaniczną oraz szczelność. Szkliwo ziemne sporządzane jest z mieszaniny glin o niskim punkcie topnienia z ewentualnym dodatkiem topników (uprawnienia budowlane). Wypalanie odbywa się w temperaturze ok. 1300°C, w wyniku czego otrzymuje się czerep zlewny w kolorze szaroniebieskim. Cały cykl wypalania w piecu trwa 2-3 tygodnie.

Porcelana

Zależnie od cech zewnętrznych wyrobów rozróżnia się dwa gatunki prostek, a zależnie od gatunku wymaga się, aby nasiąkliwość wagowa wynosiła 6-8%, wytrzymałość n; zgniatanie wyrobów o średnicy do 300 mm - 30-25 kN, a dla wyrobów powyżej 30< mm - 35-30 kN, ścieralność 0,4-0,66 cm, kwasoodporność 95-92% i ługoodpornośi 85-83%(program egzamin ustny). Kamionkę kanalizacyjną stosuje się do budowy kanalizacji i instalacji odpornycl na działanie kwasów i ługów lub narażonych na zmiany temperatury w zakresie do 330°C.

Wyroby fajansowe i porcelanowe. Fajans jest tworzywem ceramicznym szlachetnyn o strukturze zwartej (5-12%), barwy białej do jasnokremowej. Odróżnia się fajans twardj (Ft) i miękki (Fm). Wyroby fajansowe Ft otrzymuje się z masy ceramicznej zawierające ok. 55% substancji ilastej, 35% kwarcu i 10% skaleni. Wyroby fajansowe są szkliwione, Odporność termiczna szkliwa powinna wynosić 450°C, a barwa powinna być jednolita bez smug i odcieni (opinie o programie).
Porcelana jest tworzywem ceramicznym szlachetnym, spieczonym, przeświecającym, które otrzymuje się z pławionego kaolinu, kwarcu i skalenia. Porcelana jest biała o czerepie zwartym, bardzo wytrzymała mechanicznie, przeważnie szkliwiona. Odporność termiczna szkliwa powinna wynosić ok. 500°C, nasiąkliwość przez gotowanie nie większa niż 0,9%, barwa jednolita (segregator aktów prawnych).

Porcelit (półporcelana lub porsanit) jest to tworzywo ceramiczne pośrednie między porcelaną i fajansem. Rozróżnia się wyroby porsanitowe spieczone (o nasiąkliwości ok. 1%) i małonasiąkliwe (o nasiąkliwości poniżej 4%). Porsanit otrzymuje się z ok. 50% glin porcelitowych, 20% kwarcu, 25% skaleni i 5% węglanu wapniowego. Wyroby porsanitowe są szkliwione, barwy białej lub pastelowe o odcieniach niebieskim, różowym, zielonym, żółtym (promocja 3 w 1).

Miski ustępowe produkuje się z fajansu i półporcelany w 19 typach różniących się kształtem zewnętrznym i kierunkiem rur wylotowych (PN-73/B-12635). Bidety produkowane są z fajansu i półporcelany w 5 typach (PN-80/C-12633).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !