Blog

10.02.2022

Wyroby z żywic poliestrowych

W artykule znajdziesz:

Wyroby z żywic poliestrowych

Wyroby z żywic poliestrowych można produkować na zimno (w temperaturze otoczenia lub lekko podwyższonej) w formach z tanich materiałów. Jeśli używa się form z materiałów porowatych, jak drewno, gips lub beton, muszą być one dokładnie wysuszone, a pory uszczelnione odpowiednim lakierem, woskiem, a najlepiej powleczone żywicą epoksydową (program uprawnienia budowlane na komputer). Do powlekania tych form stosuje się rozpuszczalniki i emulsje olejów silikonowych, polialkoholu winylowego, polioctanu winylu i polichlorku winylu, stearynę, stearynian wapnia, grafit, lecytynę i szereg innych wosków o konstystencji pasty podłogowej. Często stosuje się wykładanie formy folią wiskozową (tomofan) lub z polialkoholu winylowego.

Żywotność katalizowanej żywicy powinna być obliczona i dostosowana do różnych powierzchni i struktur. Każda partia żywicy ma innych czas utwardzania i należy umiejętnie operować różnymi kombinacjami inicjatorów, aktywatorów, pigmentów i temperatury (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kombinacje te muszą być wypróbowane laboratoryjnie przed zastosowaniem ich na większą skalę.

Produkcję kształtek z zastosowaniem formy jednoczęściowej wykonanej z żywicy poliestrowej, na którą nakłada się włókno szklane w postaci mat (rowing), nasyconą ciekłą żywicą. Na wierzch kładzie się płachtę gumową z szerokim fartuchem uszczelniającym i otworem w tym fartuchu do przewodu pompy próżniowej; usunięcie powietrza powoduje dokładne nasycenie włókien szklanych żywicą i wytwarza różnicę ciśnień powodującą dociśnięcie płachty gumowej do dolnej części formy (uprawnienia budowlane).

Wypompowanie powietrza

Dalszym ulepszeniem jest zastosowanie zamiast płachty worka gumowego 1, który szczelnie dociska warstwę żywicy 2 z włóknem szklanym do formy 3. Docisk ten może być większy (regulowany ciśnieniem powietrza, pary lub wody), a poza tym można zastosować ogrzewa. Z zastosowaniem formy dwuczęściowej z korytkiem na żywicę ma tę zaletę, że unika się tu uciążliwego pokrywania maty szklanej żywicą, a uszczelnienie zapewnia wylana w korytku żywica. Przez wypompowanie powietrza żywica zostaje wciągnięta do wewnątrz i następuje samoczynne zaimpregnowanie włókna szklanego żywicą (program egzamin ustny).

Jeśli chcemy czas utwardzania (żelowania) przyspieszyć, możemy to uczynić przez podwyższenie temperatury (promienniki podczerwieni, elementy grzejne itp.), jednak gdy produkcja wymaga większego przyspieszenia można wyjąć laminat wcześniej z formy. Ostateczną wytrzymałość mechaniczną związaną z całkowitym utwardzeniem można osiągnąć przez wygrzanie laminatu (kształtki) w temperaturze 80-120 °C. Zakończenie utwardzania można określić pomiarem twardości.

W czasie utwardzania włókno szklane może częściowo znaleźć się na powierzchni wyrobu i wobec tego często stosuje się tzw. żelkot, tj. warstwę poliestru wstępnie zżelowanego (opinie o programie). Przed włożeniem materiału wzmacniającego (włókno, tkanina lub kształtka wstępnie formowana) pokrywa się jej całą powierzchnię za pomocą pistoletu natryskowego lub pędzla żywicą zabarwioną i zawierającą napełniacz (obciążoną) i z taką ilością katalizatora, aby zżelowanie żywicy mogło bardzo szybko ustąpić. Zestaw tej wstępnie żelowanej warstwy powinien być tak przygotowany, żeby jej własności odpowiadały własnościom następnych warstw, gdyż w przeciwnym przypadku mogą powstać naprężenia i rysy. Należy zwrócić uwagę, żeby górna powierzchnia wkładki dokładnie odpowiadała górnej powierzchni formy (segregator aktów prawnych).

Przykładowy zestaw wstępnie żelowanej warstwy może być następujący: 70-90% żywicy poliestrowej (twardej) z dodatkiem 30-10% żywicy elastycznej miesza się z 20-P50% odpowiedniego napełniacza, najlepiej krzemionki o bardzo dobry przemiale (cząstki poniżej 0,1 mikrona) i wielkiej zdolności absorpcji.

W przypadku formowania na gorąco wystarczy przed włożeniem materiału wzmacniającego natrysnąć do gorącej formy (ok. 120 °C) żywicę poliestrową (uprzednio przygotowaną) z dodatkiem barwnika, napełniacza i utwardzacza (nadtlenku benzoilu)(promocja 3 w 1). Przy zastosowaniu niższej temperatury należy do mieszaniny żywicy z utwardzaczem dodać dobraną eksperymentalnie ilość aktywatora (np. naftenianu kobaltu).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami