Blog

26.08.2022

Wysoki przyrost naturalny

W artykule znajdziesz:

Wysoki przyrost naturalny

Wysoki przyrost naturalny (2,8%) jest wynikiem zarówno wysokiego wskaźnika urodzeń, jak i nasilonego zjawiska reemigracji. Prawie połowa społeczeństwa ma mniej niż 15 lat. Średnia długość życia wynosi 66 lat. Baza hotelowa liczy 3,2 tys. łóżek. W 1995 do Nikaragui przybyło 281 tys. turystów zagranicznych, wśród których 27% stanowili obywatele Hondurasu, 15% - Stanów Zjednoczonych, 15% - Kostaryki, 12% - Salwadoru a 8% - Gwatemali. Wpływy z turystyki wyniosły 50 min USD (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na terenach Nikaragui w okresie prekolumbijskim istniało do 800 n.e. tzw. stare imperium Majów. W 1 502 do wybrzeży dotarł Krzysztof Kolumb; kolonizacja hiszpańska prowadzona była od 1513. Zależność od monarchii hiszpańskiej trwała do I 821. W latach 1823-1838 Nikaragua wchodziła w skład Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej, a w 1838 uzyskała pełną niepodległość. Zaangażowanie prywatnych inwestorów amerykańskich w Nikaragui i niestabilność jej rządów doprowadziły do bezpośredniej interwencji zbrojnej Stanów Zjednoczonych w latach 1912-1925 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przeciwko wpływom Stanów Zjednoczonych występowała w latach 1927-1932 partyzantka dowodzona przez A.C. Sandino. Od 1936 do władzy doszedł generał A. Somoza Garcfa, który znalazł oparcie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Rodzina Somozów sprawowała dyktatorskie rządy do 1979, kiedy to obalił je lewicowy Sandinowski Front Wyzwolenia Narodowego (FSLN) (uprawnienia budowlane). Zbliżenie z krajami komunistycznymi i próby przebudowy państwa na socjalistyczne, którym towarzyszyły represje wobec zwolenników obalonego reżimu, doprowadziły do powstania ugrupowań partyzanckich contras. Za sprawą mediacji międzynarodowych w 1989 nastąpiło zawieszenie broni między sandinistami i contras. Odbyły się wolne wybory prezydenckie oraz wybory parlamentarne, rozpoczynając okres demokratyzacji ustroju Nikaragui, przy trwających nadal zadawnionych konfliktach politycznych (program egzamin ustny).

Sekwencje osadowe

Konstytucja z 1987 określiła ustrój Nikaragui jako republikański. Prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych na okres 6 lat. Do jego kompetencji należy powoływanie i kontrola rządu. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Narodowe wyłaniane w wyborach powszechnych na 6 lat (opinie o programie).

Panama położona jest w najwęższej części pomostu lądowego łączącego kontynenty amerykańskie (Przesmyk Panamski o minimalnej szer. 47 km) oraz na ok. I (>()() wyspach leżących u jego wybrzeży. Wiele z nich otaczają rafy koralowe. Linię brzegową (2490 km) urozmaicają od strony Morza Karaibskiego z.itoki: Moskitów (z laguną ChiriquO, San Bias i Darien, a od strony Oceanu Spokojnego zatoka Chiriquf, półwysep Azuero z zatoką Montijooraz Zatoka Panamska z Wyspami Perłowymi. Ponad poł. obszaru zajmują wyżyny i góry. Na zach. rozciąga się Serranfa de Tabasara z najwyższym szczytem Chiriquf (czynny wulkan Baru 3475 m n.p.m.). Górzysty jest także półwysep Azuero oraz wsch. część kraju (Kordyliera San Bias ze szczytem Brewster 920 m n.p.m., Serranfa del Darien sięgająca 1875 m n.p.m., Serranfa ciel (segregator aktów prawnych).

Sapo wznosząca się do ok. 1300 m n.p.m.). Nizinne są jedynie wybrzeża oraz zapadliskowa, środkowa część przesmyku. Góry Panamy powstały wskutek fałdowania alpejskiego, którego echem jest obserwowana współcześnie aktywność wulkaniczna i sejsmiczna. Budujące je skały, gł. wieku kredowego i trzeciorzędowego, są pochodzenia magmowego, wulkanicznego i osadowego. Sekwencje osadowe czwartorzędu wypełniają jedynie doliny rzeczne i tereny nizin nadbrzeżnych. Panama leży w strefie klimatu równikowego wybitnie wilgotnego. W obrębie jej terytorium obserwuje się znaczne zróżnicowanie wysokości opadów: od 1500-2500 mm rocznie na pd. wybrzeżach do 3000-5000 mm w górach na pn. Wybrzeża pn. narażone są ponadto na częste burze tropikalne (do 200 rocznie) (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami