Wytwórnie pomocnicze

Wytwórnie pomocnicze
Wytwórnie pomocnicze

W nowoczesnym budownictwie stosuje się nie tylko centralizację procesów produkcyjnych, lecz także i procesów pomocniczych usługowych, związanych bezpośrednio z procesami produkcyjnymi. Scentralizowane procesy usługowe lokalizowane bywają bądź na terenach wyodrębnionych, bądź na terenie ze scentralizowanymi wytwórniami produkcyjnymi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wytwórnie pomocnicze mogą obejmować w zakresie produkcji pomocniczej:

  • wytwórnie półfabrykatów budowlanych: wytwórnie masy betonowej, zapraw, gaszonego wapna, warsztaty zbrojarskie, warsztaty ciesielskie itp.,
  • wytwórnie elementów budowlanych: wytwórnie elementów betonowych i żelbetowych, czasami także i materiałów (cegła cementowa, pustaki z żużla itp.),
  • wytwórnie konstrukcji budowlanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bazy usługowe mogą obejmować:

  • bazy maszyn budowlanych i sprzętu,
  • bazy transportowe, a w niektórych przypadkach centralne składy materiałów, elementów i konstrukcji budowlanych (uprawnienia budowlane).

Spośród wymienionych grup najczęstsze zastosowanie w naszym budownictwie znajdują w zakresie produkcji wytwórnie półfabrykatów i elementów budowlanych, a w zakresie usług - bazy maszyn budowlanych oraz bazy transportowe (wszystkie te usługi mają tendencję do tworzenia własnych scentralizowanych przedsiębiorstw).

Kopalnie kruszywa i kamienia budowlanego eksploatowane są z reguły przez zakłady stałego przemysłu (program egzamin ustny) .

Projektowanie wytwórni pomocniczych na budowach jest odmianą projektowania stałych zakładów przemysłowych produkujących materiały, półfabrykaty, elementy i konstrukcje budowlane, zwanych zakładami przemysłu materiałów budowlanych. Stąd też projektowanie stałych zakładów przemysłu budowlanego i tymczasowych wytwórni pomocniczych w budownictwie może być uważane w zasadzie za jedno zagadnienie (opinie o programie).

Wytwórnie pomocnicze projektuje się według ogólnie obowiązujących zasad sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w budownictwie. Projektowanie obejmuje w zasadzie następujące etapy:

1) projekt wstępny,

2) projekt podstawowy,

3) rysunki robocze.

W przypadku niewielkich wytwórni, przy małej mocy produkcyjnej ilość etapów dokumentacji projektowo-kosztorysowej może być zmniejszona.

Zasady projektowania

Przy projektowaniu wytwórni pomocniczych należy podkreślić szczególne znaczenie roli budowniczego, gdyż w licznych przypadkach jest on również projektantem samego procesu technologicznego wytwórni, co z kolei nakłada na niego konieczność poznania zasad projektowania tych wytwórni (segregator aktów prawnych).

Wytwórnie pomocnicze o średniej wielkości bywają zazwyczaj pod względem lokalizacji skoncentrowane. Oznacza to, że poszczególne wytwórnie, np. centralna wytwórnia masy betonowej i zapraw, wytwórnia elementów prefabrykowanych, centralne warsztaty zbrojarskie itp., urządzone są na jednym skoncentrowanym terenie. Lokalizacja tego terenu bywa często dobierana w zależności od ustalonego położenia wytwórni wiodącej, najczęściej wytwórni masy betonowej. Za taką skoncentrowaną formą wytwórni pomocniczej i bazy usługowej przemawia przede wszystkim łatwość administrowania oraz najniższe koszty doprowadzenia energii, wody itd.

Natomiast wytwórnie pomocnicze i bazy usługowe przedsiębiorstw budowlanych bywają zazwyczaj skoncentrowane na jednym wydzielonym terenie. Baza techniczno-produkcyjna na placu budowy powinna być w zasadzie wybudowana jednorazowo i to przed rozpoczęciem robót zasadniczych na budowie. Tylko wówczas bowiem baza stanowi znakomite narzędzie realizacji budowy, zarówno jeśli chodzi o ilość wykonywanych robót, jak i przede wszystkim o ich jakość (promocja 3 w 1).

Na wielkiej budowie trwającej kilka lat możliwe jest, a czasami konieczne, etapowe wykonanie bazy, lecz tylko w zakresie z góry zaplanowanym i raczej poprzez dostarczanie wyposażenia maszynowego etapami. Natomiast nie należy wykonywać bazy w dwóch lub więcej etapach poprzez dwu- lub trzykrotną budowę tych samych (lub podobnych) wytwórni, urządzeń itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !