Wywrotnica obrotowa

Wywrotnica obrotowa

Wywrotnica obrotowa składa się z bębna obrotowego wyposażonego w pierścienie opierające się na rolkach i podtrzymujące platformę z szynami ułożonymi w poziomie toru kolejowego (program uprawnienia budowlane na komputer). W celu opróżnienia wagon wprowadza się do wnętrza bębna obrotowego wywrotnicy, mocuje się go za pomocą specjalnego urządzenia, a następnie obraca bęben dookoła osi podłużnej.

Średnica prowadnic, w których obraca się bęben, wynosi przykładowo 8,0 m, a długość 16,0 m. Ciężar wywrotnicy obrotowej zależy od jej wielkości i wynosi co najmniej 150,0 T.
Urządzenie wywrotowe usytuowane jest w budynku o konstrukcji przeważnie szkieletowej bez ścian bocznych. Budynek wyposażony jest często w suwnicę montażową oraz kabinę z pulpitem sterującym pracę wywrotnicy. W części podziemnej pod bębnem obrotowym znajdują się zasobniki, do których jest wsypywany materiał (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pod zasobnikami umieszczone są stacje początkowe przenośników taśmowych.
Dalszy transport materiału odbywa się jak przy wywrotnicy czołowej.

Zasobniki wielkopiecowe. Materiały wsadowe dowożone są do zasobników wielkich pieców wagonami samowyładowczymi lub ze składowiska mostem przeładunkowym (uprawnienia budowlane). W przypadku ciągłości dostaw wagony z materiałami wsadowymi są opróżniane w zasobnikach wielkopiecowych, nadmiar natomiast kierowany jest do kanału wyładowczego znajdującego się przy składowisku. Z kanału wyładowczego most przeładunkowy przetransportowuje materiały wsadowe na odpowiednie pryzmy składowiska, a stamtąd - w razie potrzeby - do zasobników wielkopiecowych (namiarowych) (program egzamin ustny).

Zasobniki wielkopiecowe (namiarowe) spełniają dwa zasadnicze zadania:
-umożliwiają dogodny rozdział poszczególnych materiałów wsadowych,
- zapewniają pełną mechanizację załadunku wielkiego pieca.

Elementy zasadnicze

Zasadniczymi elementami zasobników są:
- estakada nad zasobnikami, na którą wjeżdżają po torach kolejowych zestawy pociągów w celu wyładowania,
- zespoły zasobników rudnych,
- zespoły zasobników koksowych,
- jamy załadowcze wyposażone w urządzenia do załadunku koksu,
- urządzenia do ważenia i załadunku rudy (opinie o programie).

Pojemność zasobników rudnych jak i koksowych zależy od wymaganych zapasów materiałów wsadowych; te z kolei zależą od godzinnego zapotrzebowania wielkich pieców. Do zasobników rudnych ładowane są następujące materiały wsadowe: aglomerat; rudy kawałkowe, żużel martenowski, topniki i dodatki wsadowe. Do dodatków wsadowych zalicza się walcownię, złom, rudę manganową itp. Każdy zasobnik rudny wyposażony jest w automatyczny mechanizm zamykający. Pobieranie materiałów z zasobników odbywa się za pomocą wagonu-wagi jeżdżącego po specjalnym torze pod zasobnikami wzdłuż całej ich długości. Wagon-waga samoczynnie otwiera zamknięcia zasobników i za pomocą podnośnika pneumatycznego zapełnia zbiornik, waży pobrany materiał, po czym przewozi go do jamy załadowczej i wsypuje do skipu. Każdy wylot zasobnika koksowego zaopatrzony jest w zasuwę płytową pozwalającą na odcięcie dopływu koksu do skipów. W jamie załadowczej znajdują się urządzenia do przesiewania i ważenia koksu oraz lej zsypowy kierujący materiały wsadowe ważone przez wagon-wagę do skipów (segregator aktów prawnych).

Usytuowanie urządzeń do przesiewania i ważenia koksu pozwala na grawitacyjny przepływ materiału z zasobników koksu do skipów wyciągu ukośnego. W jamie załadowczej znajdują się również urządzenia do zwilżania wsadu. Zagadnienia technologiczne związane z transportem wydziału wielkich pieców omówione są obszerniej w pracach.

Wyżej opisany sposób obliczenia zbrojenia jest bardzo niekorzystny i dlatego przy wymiarowaniu przyjmujemy współczynnik pewności równy s = 1,1 (promocja 3 w 1).
Wskazane jest wymiarowanie ściany jako tarczy; można w tym celu wykorzystać np. pracę. Należy również sprawdzić naprężenia ścinające w przekrojach 1-1 i 2-2.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !