Blog

08.01.2021

Wzmacnianie elementów zginanych

Wzmacnianie elementów zginanych

Wzmacnianie elementów zginanych

Znanych jest kilka metod wzmacniania elementów zginanych za pomocą częściowego sprężania.
W Rosji stosowany jest sposób N. M. Onufriewa, polegający na dozbrojeniu strefy rozciąganej zginanego elementu zbrojeniem wiotkim (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbrojenie to przyspawa się jednym końcem do istniejącego, lokalnie obnażonego zbrojenia w belce i zabezpiecza prowizorycznie jego przyszłe położenie. Następnie przez nagrzanie prętów prądem elektrycznym uzyskuje się wstępne wydłużenie zbrojenia, po czym dospawa się je do zbrojenia istniejącego. Wraz ze spadkiem temperatury zbrojenia następuje wstępne sprężenie elementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Tym sposobem można uzyskać ok. 30-procentowy wzrost nośności wzmacnianego elementu, ale tylko w odniesieniu do momentów zginających belkę. Jeśli natomiast belki wymagają wzmocnienia z uwagi na przypodporowe naprężenia główne, to konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie zagrożonych odcinków tych belek, np. za pomocą pionowych lub ukośnych chomąt ze stali okrągłej albo z płaskowników.

Inny sposób wzmacniania belek za pomocą kabli zewnętrznych zastosowano we Francji przy wzmacnianiu stropu płytowo-żebrowego w sali gimnastycznej. Po obu stronach wzmacnianych żeber ułożono kable zewnętrzne 2 0 5 mm w osłonkach (uprawnienia budowlane). Kablom nadano paraboliczną trasę, prowadząc je przez stalowe uchwyty odpowiednio rozmieszczone i zamocowane do powierzchni bocznych wzmacnianych żeber.
W Politechnice Krakowskiej zajęto się zbadaniem i zastosowaniem częściowego sprężenia żeber stropowych za pomocą elementów prefabrykowanych, sprężanych po ich wmontowaniu pod wzmacniany strop. Elementy takie zwiększają nośność istniejących żeber stropowych nie sprężając ich bezpośrednio; redukcję naprężeń eksploatacyjnych we wzmacnianej belce uzyskuje się dzięki oddziaływaniu pionowej składowej siły sprężającej kabli, przekazującej naprężenia sprężające na istniejącą belkę poprzez nakrywającą ją płytę stropową.

Uzyskany w ten sposób nośny przekrój zespolony powoduje w fazie sprężania zmniejszenie istniejącej strzałki ugięcia belki żelbetowej, a w fazie użytkowej przenosi wspólnie przypadające nań obciążenia (program egzamin ustny). Dobór parabolicznej trasy kabla pozwala na przeniesienie przez belki naprężeń głównych, występujących w ich strefach przypodporowych.
Jeśli istniejące żebra mają dostateczne zbrojenie górne, to dobierając odpowiednią wartość siły sprężającej można spowodować wygięcie belki w górę, uzyskując w dolnej rozciąganej strefie belki naprężenia ściskające; daje to wzrost nośności belki, jak również powiększenie wartości momentu rysującego.

Ciężar własny stropu żelbetowego

Chcąc racjonalnie wykorzystać nośność zespolonych belek stropowych należy przez sprężanie wywołać w nich powstanie takich naprężeń rozciągających w górnej strefie, jakie mogą być zredukowane przez ciężar własny stropu żelbetowego (opinie o programie).
Podany sposób wzmocnienia żelbetowywch konstrukcji stropowych za pomocą częściowego sprężenia może być szczególnie przydatny przy większych rozpiętościach belek stropowych. Jego zastosowanie do wzmocnienia stropów budynku przemysłowego o rozpiętości 7,50 m okazało się ekonomiczne, a w realizacji nie spowodowało specjalnych trudności.

Wzmacnianie belek i dźwigarów za pomocą kabli sprężających. Trwałość konstrukcji sprężonych zależy przede wszystkim od zabezpieczenia w nich betonu i stali przed korozją, a także przed szkodliwymi wpływami wysokich i niskich temperatur. Konstrukcje sprężone wymagają więc okresowych przeglądów co około pół roku, przy czym przedmiotem obserwacji powinny być: korozja stali i betonu, ognioodporność oraz ewentualnie wpływ tzw. zmęczenia konstrukcji (segregator aktów prawnych).

Korozja stali. Niebezpieczeństwo powstania korozji stali jest znaczne w konstrukcjach kablobetonowych, a szczególnie przy konstrukcjach łączonych z odrębnych prefabrykatów. Czynnikiem powodującym korozję jest wilgoć, która w połączeniu z zawartymi w powietrzu S02, H2S lub C02 powoduje tworzenie się elektrolitu w szczelinach i porach betonu. Poza tym nawet w suchym otoczeniu może nastąpić korozja stali w betonie, jeżeli zawiera on dodatki chlorku wapniowego lub sodu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami