Wznoszenie budynku

Wznoszenie budynku

Wznoszenie budynku, budowa nowej drogi, jazu, zapory itp. nazywa się „realizacją inwestycji”. Osobą fizyczną lub prawną, finansującą tę realizację jest inwestor (program uprawnienia budowlane na komputer). Zależnie od rodzaju inwestycji i szczebla administracji inwestor nazywa się centralny, główny lub bezpośredni. Oprócz tego istnieje nazwa inwestor zastępczy. Przykładem są Dyrekcje Rozbudowy Miast będące inwestorem zastępczym rad narodowych.
Osobę fizyczną lub prawną, dla której inwestycja jest wykonywana, nazywa się użytkownikiem.

Przygotowanie wszelkich aktów prawnych, finansowych i technicznych inwestycji należy do zakresu założeń techniczno-ekonomicznych. Po zatwierdzeniu założeń przystępuje się do opracowania drugiego stadium dokumentacji, tj. projektu technicznego inwestycji, na podstawie którego jest ona realizowana (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Najważniejszymi elementami założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji są: określenie przedmiotu inwestycji, uzasadnienie potrzeby i wielkości inwestycji, uzgodnienie lokalizacji szczegółowej, zbiorcze zestawienie istniejących, adaptowanych i projektowanych obiektów i urządzeń usługowych, wykaz zastosowanych projektów typowych i powtarzalnych, plan orientacyjny w skali 1 : 25 000, plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500 wszystkich budynków, naniesiony na matrycy mapy sytuacyjno-wysokościowej, szkice koncepcyjne indywidualnych obiektów budowlanych w skali 1 : 100 lub 1 : 50 z elewacjami i opisem konstrukcji i instalacji, harmonogramem realizacji inwestycji i finansowania, metody realizacji i stopień uprzemysłowienia, analiza ekonomiczna itp.
Założenia, najogólniej biorąc, są to podstawowe ustalenia, które mają na celu określenie programu i istotnych danych charakterystycznych dla inwestycji (uprawnienia budowlane).

W przygotowaniu założeń inwestycji uczestniczą:
- inwestor, który odpowiada za ostateczną treść założeń,
- jednostka projektowa, odpowiedzialna za projekt,
- wykonawca, odpowiedzialny za realizację inwestycji. Opracowane założenia techniczno-ekonomiczne inwestor składa
do zatwierdzenia przez władze nadrzędne. Po zatwierdzeniu założeń można przystąpić do rozpoczęcia opracowywania projektu technicznego, a następnie do realizacji inwestycji (program egzamin ustny).
Projekt techniczny sporządza się na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych i uzyskanej lokalizacji szczegółowej. Opracowując dokumentację należy w maksymalnym stopniu wykorzystywać projekty typowe obiektów.

Rozwiązania indywidualne

Rozwiązania indywidualne można stosować w razie braku odpowiednich rozwiązań typowych lub powtarzalnych. Wymaga to jednak zawsze potwierdzenia przez kierownika jednostki projektowej (opinie o programie).
Lokalizacja inwestycji jest jednym ze składników dokumentacji o szczególnym znaczeniu prawnym. Lokalizację wydają terenowe władze budowlane w trakcie opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych.
Rozróżnia się lokalizację ogólną i szczegółową. Lokalizację ogólną opracowuje się w części ogólnej założeń i jest ona podstawą do uzyskania lokalizacji szczegółowej w fazie założeń techniczno-ekonomicznych (segregator aktów prawnych).

Do uzyskania lokalizacji szczegółowej niezbędny jest podkład (matryca) sytuacyjny, sporządzony na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem warstwie, dróg, ulic lub placów, położenia budynków sąsiednich, uzbrojenia terenu, drzew, istniejących budynków itp.
Odstępy wysokościowe warstwie, zależnie od ukształtowania terenu, mogą być podane od 0,10-1,0 m. Ponadto powinna być podana siatka punktów niwelacyjnych o bokach kwadratu 3-10 m.
Oprócz planu sytuacyjnego wymagany jest wycinek planu orientacyjnego usytuowania działki budowlanej w stosunku do istniejących ulic, dróg, placów, położenia w stosunku do osiedli itp.

Projekt techniczny inwestycji składa się z dwóch części:
- Planu realizacyjnego zagospodarowania przestrzennego terenu wykonanego na podkładzie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1 : 500 (promocja 3 w 1).
- Projektu lub projektów technicznych budynków (budowli), które mają być przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego, wykonanych w skali 1 : 50. W razie potrzeby wykonuje się projekt architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji sanitarnych, elektrycznych itd.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !