Wznowienie pozwolenia na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć?


W przypadku, gdy pozwolenie na budowę wygasło, należy złożyć do urzędu wniosek o wznowienie pozwolenia na budowę domu. Należy załączyć do niego dokumentację projektową w czterech jednakowych egzemplarzach, łącznie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami oraz innym dokumentami, które wymagane są obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy jakieś uzgodnienie nie obowiązywało poprzednio, projekt musi być o nie uzupełniony. Podobnie wygląda sprawa z nowelizacją przepisów ogólnobudowlanych. Jeśli doszło do zmiany przepisów konieczne należy dostosować do nich projekt budowlany. Zmian tych może dokonać uprawniony projektant.

Wznowienie pozwolenia na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć?

W dokumentacji musi znaleźć się również oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z wnioskiem może wystąpić tylko właściciel działki lub osoba ją dzierżawiąca, a nie osoby postronne, ponieważ grozi to karą za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Kolejnym ważnym dokumentem jest wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. W niektórych urzędach nie ma takiego obowiązku, ale wówczas inwestor musi dostarczyć aktualne warunki zabudowy dla działki budowlanej. W przypadku, gdy w międzyczasie warunki te uległy zmianie lub wydany został nowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy dostarczyć dokument aktualny w dniu sporządzenia projektu (promocja 3  w 1).
Jeśli dotychczasowe warunki zabudowy uległy zmianie lub wygasł obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi wystąpić o nowe warunki lub wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Taki dokument musi być dołączony do projektu przygotowanego zgodnie z nowymi przepisami. Do wniosku o wznowienie pozwolenia na budowę trzeba dołączyć także oświadczenia projektantów, potwierdzające zgodność projektu z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest również przedłożenie aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis autorów projektu na listę członków samorządu zawodowego i posiadane uprawnienia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !