Blog

26.06.2018

Wznowienie pozwolenia na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć?

W artykule znajdziesz:

Wznowienie pozwolenia na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć?


W przypadku, gdy pozwolenie na budowę wygasło, należy złożyć do urzędu wniosek o wznowienie pozwolenia na budowę domu. Należy załączyć do niego dokumentację projektową w czterech jednakowych egzemplarzach, łącznie z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami, opiniami oraz innym dokumentami, które wymagane są obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy jakieś uzgodnienie nie obowiązywało poprzednio, projekt musi być o nie uzupełniony. Podobnie wygląda sprawa z nowelizacją przepisów ogólnobudowlanych. Jeśli doszło do zmiany przepisów konieczne należy dostosować do nich projekt budowlany. Zmian tych może dokonać uprawniony projektant.

Wznowienie pozwolenia na budowę – jakie dokumenty trzeba złożyć?

W dokumentacji musi znaleźć się również oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Z wnioskiem może wystąpić tylko właściciel działki lub osoba ją dzierżawiąca, a nie osoby postronne, ponieważ grozi to karą za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. Kolejnym ważnym dokumentem jest wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. W niektórych urzędach nie ma takiego obowiązku, ale wówczas inwestor musi dostarczyć aktualne warunki zabudowy dla działki budowlanej. W przypadku, gdy w międzyczasie warunki te uległy zmianie lub wydany został nowy plan zagospodarowania przestrzennego, należy dostarczyć dokument aktualny w dniu sporządzenia projektu (promocja 3  w 1).
Jeśli dotychczasowe warunki zabudowy uległy zmianie lub wygasł obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi wystąpić o nowe warunki lub wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Taki dokument musi być dołączony do projektu przygotowanego zgodnie z nowymi przepisami. Do wniosku o wznowienie pozwolenia na budowę trzeba dołączyć także oświadczenia projektantów, potwierdzające zgodność projektu z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest również przedłożenie aktualnych zaświadczeń potwierdzających wpis autorów projektu na listę członków samorządu zawodowego i posiadane uprawnienia.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami