Ogólne zasady projektowania uprawnienia budowlane

Ogólne zasady projektowania uprawnienia budowlane

Ogólne zasady projektowania i obliczania stalowych konstrukcji budowlanych z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno są takie same jak konstrukcji z kształtowników walcowanych na gorąco (program uprawnienia budowlane na komputer). Stwierdzenie to dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak równowaga sił, przenoszenie obciążeń na podpory, stateczność układów konstrukcyjnych itp.

Jednak istnienie cienkiej ścianki jest przyczyną powstawania szeregu istotnych różnic w pracy pręta cienkościennego w stosunku do pracy pręta pryzmatycznego o przekroju pełnym.
Zasady dotyczące projektowania i obliczania, które są wspólne dla wszystkich budowlanych konstrukcji stalowych, nie są omawiane w tej książce (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zagadnienia stateczności, które trzeba rozważać w elementach konstrukcji o cienkich ściankach, są bardzo złożone i niejednokrotnie nie mają dotychczas kompletnych rozwiązań. Dlatego też wiele zagadnień ważnych w praktyce dla projektowania trzeba było rozwiązywać w oparciu o badania doświadczalne i ustalać wzory pół empiryczne. Korzystanie z doświadczeń odgrywa w konstrukcjach z kształtowników giętych rolę większą niż w konstrukcjach zwykłych, ze względu na stwierdzoną większą odkształcalność konstrukcji (program egzamin ustny).

Przy występowaniu zmiany kształtu profilu metody obliczeń teoretycznych, z powodzeniem stosowane dotychczas w budownictwie, mogą zawodzić, a uzyskane wyniki obliczeń trzeba korygować, wprowadzając współczynniki ustalone doświadczalnie.
Nie można jednak uważać, że posługiwanie się metodami pół empirycznymi jest wystarczające, aby zapewnić zawsze żądaną pewność konstrukcji. Konieczne jest zrozumienie tak rozwiązań teoretycznych, jak też formuł opartych na eksperymentach. Przed zastosowaniem wzorów tak jednych, jak drugich trzeba zawsze upewnić się, czy odpowiadają one zadaniu podejmowanemu przez projektanta (co do kształtu, układu elementów podstawowych, rodzaju i kierunku obciążeń, jak również co do zakresu ważności wzorów). Trzeba również dokonać analizy w celu stwierdzenia, czy projektowany element może ulec zniszczeniu w odmienny sposób pod innym obciążeniem, którego wystąpienie jest możliwe w podejmowanym zadaniu (program egzamin ustny).

Szczegołowe wzory

Tak więc wszystkie stwierdzenia ogólne niniejszego rozdziału, jak również szczegółowe wzory stanowią pomoc dla projektanta przy ustalaniu pewności konstrukcji; powinny one jednak być stosowane świadomie.
Projektant, który opracowuje dokumentację budynku o lekkiej konstrukcji stalowej z kształtowników giętych, powinien być dobrze zaznajomiony z wyposażeniem wytwórni, podejmującej się wykonania takiej konstrukcji (opinie o programie). Od sposobu uwzględnienia możliwości technicznych wytwórni w dużym stopniu zależy wysokość kosztów wytwarzania lekkich konstrukcji stalowych, a także jej przydatność techniczna tak co do pewności, jak i odkształcalności przy obciążeniach eksploatacyjnych.

Obciążenia konstrukcji z kształtowników giętych ustala się według zasad ogólnie przyjętych w budownictwie. Wartości normatywne tych obciążeń należy przyjmować zgodnie z: PN-74/B-02009, PN-70/B-02010 i PN-70/B-02011. Ze względu na nie wyjaśnione w pełni zagadnienie wpływu zgniotu na wytrzymałość zmęczeniową kształtowników giętych konstrukcje z nich mogą być stosowane bez obaw w przypadku obciążeń stałych i niektórych zmiennych o charakterze statycznym. Za takie obciążenia przyjmuje się obciążenie wiatrem lub śniegiem, obciążenie stropów, schodów i pomostów w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i komunalnych (segregator aktów prawnych).

Na ogół do takich obciążeń nie zalicza się:
a) takich, które pochodzą od maszyn i urządzeń technologicznych, mogących wywołać drgania elementów nośnych,
b) pojazdów,
c) tłumu ludzi.

Jednak niektórzy konstruktorzy i wiele wytwórni konstrukcji stosują kształtowniki gięte również w przypadku obciążeń mających charakter obciążeń dynamicznych, na przykład do konstrukcji hal z suwnicami o udźwigu do 10 000 kG, do budowy jezdni mostów drogowych, do stropów obciążonych kolejkami lub tłumem ludzi, a także do pomostów trybun widowiskowych. Dotychczas jednakże nie zastosowano kształtowników giętych do konstrukcji obciążonych tak wyraźnie dynamicznie, jak np. belki podsuwnicowe (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !