Zabezpieczanie ścian tynkiem zbrojonym

Zabezpieczanie ścian tynkiem zbrojonym

Po minimum dwóch dniach wykonuje się cienkopowłokową (ok. 5 mm) wyprawę elewacyjną z emulsyjnej masy tynkarskiej (świadectwo nr 430/81) lub z dwuskładnikowej masy tynkarskiej Fibrofob WP-2 (świadectwo nr 292/79), lub też z masy tynkarskiej Fibrofob BS (świadectwo nr 309/79) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warstwa styropianu stanowi izolację cieplną i jednocześnie wraz z siatką z włókna szklanego eliminują koncentrację naprężeń w cienkiej warstwie wyprawy zewnętrznej. Zewnętrzna wyprawa fakturowa ma na celu zabezpieczenie ściany przed przenikaniem wody opadowej przez powierzchnię oraz nadaje elewacji odpowiednich walorów kolorystycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Do innych metod zabezpieczania ścian można przykładowo zaliczyć:

  1. Zabezpieczanie ścian tynkiem zbrojonym na styropianie, tzw. metoda „ciężka’’. W metodzie tej styropian przykleja się zaprawą cementową z dodatkiem polioctanu winylu lub lepikiem asfaltowym na gorąco. Prefabrykowane siatki konstrukcyjne zawiesza się na bolcach kotwiących, osadzonych w warstwie konstrukcyjnej ściany. Następnie całą powierzchnię zabezpieczonych ścian pokrywa się siatką podtynkową Rabitza i tynkuje trzema warstwami (obrzutka, narzut, gładź), ostatnią czynnością jest założenie nowych obróbek blacharskich (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zabezpieczanie ścian tynkiem zbrojonym bez warstwy styropianu. W metodzie tej czynności zawieszania siatki konstrukcyjnej i podtynkowej oraz tynkoniki stalowe, a przestrzenie między nimi wypełnia płytami z wełny mineralnej, przymocowując je wstrzeliwanymi kołkami stalowymi. Okładzinę z blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych i powlekanych lakierem przykręca się blachouktęrami do kątowników stalowych lub łat drewnianych (program egzamin ustny).

Stropodach odpowietrzany

W stropodachach pełnych wszystkie warstwy przylegają całkowicie do siebie i nic ma w nich żadnych szczelin czy kanalików umożliwiających przepływ powietrza. W stropodachach wentylowanych nad materiałem ocieplającym znajduje się przestrzeń powietrzna otwarta dla przepływu powietrza. Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje stropodachów wentylowanych, a mianowicie: dwudzielne, szczelinowe i kanalikowe (opinie o programie).

Oprócz blach fałdowych lub profilowanych według określonych wzorów używa się również na okładzinę zewnętrzną płaskich (barwnych) płyt azbestowo-cementowych typu a-c. Stropodach jest przegrodą z izolacją cieplną, zamykającą budynek od góry i spełniającą jednocześnie funkcję stropu i dachu pod względem konstrukcyjnym i funkcjonalnym, tzn. przenosi obciążenie własne, obciążenie od śniegu i wiatru oraz zabezpiecza pomieszczenie przed opadami atmosferycznymi i zmianami temperatury. Dachy stanowią przegrodę zamykającą budynek od góry i chroniącą jedynie od opadów atmosferycznych. Ze względu na rodzaj konstrukcji, układ warstw, wartości użytkowe i in., stropodachy można podzielić na dwa główne rodzaje: pełne i wentylowane (segregator aktów prawnych).

W stropodachach szczelinowych nad warstwą ocieplającą znajdują się szczeliny utworzone przez ułożenie płyt dachowych równolegle nad stropem za pośrednictwem podkładek izolacyjnych. W stropodachu kanalikowym wytworzone są kanaliki nad warstwą ocieplającą lub w samym materiale ocieplającym.

Stropodach odpowietrzany ma konstrukcję pośrednią między pełnym i wentylowanym. Pod pokryciem papowym znajdują się drobne kanaliki, wytworzone na przykład przez ułożenie spodniej warstwy pokrycia z papy z gruboziarnistym podkładem lub wykonanie rowków w górnej powierzchni izolacji; likwiduje to powstawanie nadciśnienia powietrza i pary wodnej i tym samym zapobiega powstawaniu pęcherzy w pokryciu papowym (promocja 3 w 1).

Spadki stropodachów mogą być zróżnicowane: płaskie, o nachyleniu 5-20% i strome, o nachyleniu powyżej 20%. Spadki można uzyskać przez nachylenie konstrukcji nośnej, np. układając ocieplenie lub inny materiał o zmiennej grubości. Odwodnienie stropodachów wykonuje się na zewnątrz rynnami i rurami spustowymi oraz do wewnątrz, w zależności od konstrukcji stropodachu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !