Zabezpieczenie od przecieków

Zabezpieczenie od przecieków
Zabezpieczenie od przecieków

W czasie użytkowania w jednym z osiedli stwierdzono, że w ścianach tych wystąpiły zawilgocenia, które uwidoczniły się częściowo już w pierwszych miesiącach eksploatacji budynków. Zawilgocenia te nastąpiły przez spoiny poziome, spoiny pionowe, stolarkę balkonową oraz złącza balkonów i ścian. Poza tym wystąpiły sporadycznie zawilgocenia na wewnętrznej powierzchni prefabrykatów, w środku szerokości i wysokości elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy oglądaniu złącza poziomego nie stwierdzono widocznych śladów złego jego uszczelnienia. Podobna sytuacja była w innych miejscach przy złączach pionowych, gdzie mimo że złącza były wypełnione kitem występowały zacieki od wód opadowych na wewnętrznej powierzchni ścian. Aby wyjaśnić przyczyny nieszczelności, przeprowadzono próbę usunięcia kitu ze spoiny. W tym celu starano się „odkleić” kit od prefabrykatów palcami i dodatkowo nożem. Okazało się, że kit nie ma dostatecznej przyczepności do obrzeży elementów. Powierzchnia tych elementów była częściowo zapylona, a poza tym kit nie był dostatecznie dobrze wciśnięty w spoinę. Było to jedynie częściowe wypełnienie kitem spoiny między prefabrykatami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako zabezpieczenie od przecieków w złączach poziomych zalecono wstawienie obróbek blacharskich i dodatkowe uszczelnienie złącza izofolią. Podobny sposób był już stosowany przy uszczelnianiu złączy w ścianach z cegły żerańskiej i dał dobre rezultaty. Poza zabezpieczeniem samego złącza, przez wystający z powierzchni ściany poziomy fartuch blaszany, uzyskuje się przerwanie ciągłości płaszcza wodnego, tj. warstwy wody opadowej spływającej w czasie deszczu po powierzchni ściany z góry na dół. Fartuch ten wsuwany jest w spoinę i mocowany do kołków drewnianych osadzonych w blokach ścian (uprawnienia budowlane). Przecieki w złączach pionowych tych ścian występowały sporadycznie. W tym przypadku w miejscach niedokładnego wypełnienia złącza kitem zalecono wymianę kitu. Jako rozwiązanie bardziej pewne proponowano uszczelnienie złącza za pomocą paska izofolii, naklejanego na spoinę w miejscu występujących przecieków (program egzamin ustny).

Brak konserwacji

W miejscu występowania zawilgoceń (plam) na wewnętrznej powierzchni prefabrykatu nie stwierdzono rys na warstwie fakturowej. Przypuszcza się, że keramzytobeton w tym elemencie ma strukturę zwartą zamiast półzwartej i na tej powierzchni istniejącego mostka zimna wystąpiło w zimie wykraplanie pary wodnej. Można również przypuszczać, że przez nieszczelną spoinę w pobliżu tych plam woda opadowa dostaje się do złącza, w którym obrzeża o porowatej strukturze przepuszczają ją do wnętrza elementu (opinie o programie). Woda ta przesącza się w elemencie i wydostaje na powierzchnię wewnętrzną tworząc plamy i zacieki.

Jak widać więc, pobieżne oględziny nie dają w tym przypadku podstaw do określenia miejsc przedostawania się wody, ścisłego ustalenia przyczyn i podania sposobów zabezpieczeń. Zakładając, że przyczyną zawilgocenia był istniejący w ścianie mostek zimna, zalecono miejscowe docieplenie ściany od wewnątrz. W tym celu po skuciu warstwy keramzytobetonu przewidziano naklejenie styropianu i wykonanie tynku na siatce (segregator aktów prawnych).

Przy sprawdzaniu stanu technicznego stolarki stwierdzono, że przecieki mogą być spowodowane złą jakością samej stolarki, jak również niewłaściwym jej użytkowaniem i brakiem konserwacji. W niektórych mieszkaniach stwierdzono np., że drzwi balkonowe zamykano jedynie na środkową oliwkę, co doprowadziło do trwałego odkształcenia i utworzenia szczeliny, przez którą przedostaje się woda. W niektórych ościeżach balkonowych były wyraźne ubytki, odsłaniające kanał dekompresji. Przez te ubytki woda przedostawała się do środka i powodowała zacieki (promocja 3 w 1).

Stwierdzono również przypadki, że zniszczony był ramiak okienny w miejscu połączenia z okapnikiem, a przy tym okapnik był za krótki i widoczna była przerwa między ościeżem a okapnikiem. Poza tym zniszczony był tynk przykrywający obróbkę blacharską, co również było przyczyną przedostawania wody i występowania zacieków.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !