Zabezpieczenie przed przeciekami

Zabezpieczenie przed przeciekami
Zabezpieczenie przed przeciekami

Zabezpieczenie przed przeciekami podczas odwilży polega na zdjęciu pierwszej warstwy pokrycia z okapu, o szerokości równej szerokości wieńca, zdemontowaniu obróbki blacharskiej, zdjęciu drugiej warstwy pokrycia z okapu i zdemontowaniu rynien, haków rynnowych, obróbek gzymsu i pasa zarynnowego. Następnie należy wykleić gzyms oraz ściankę zarynnową papą asfaltową na Bitizolu D, potem wykleić okap papą, sięgającą na pas zarynnowy (zakład co najmniej 5 cm) i wykonać obróbkę blacharską gzymsu oraz ścianki zarynnowej, a następnie osadzić haki rynnowe (program uprawnienia budowlane na komputer).

Między hakami należy wykleić dodatkową warstwę papy na Bitizolu D w celu uzyskania gładkiej powierzchni (wyrównanie powierzchni między wystającymi hakami rynnowymi). Potem należy położyć pierwszą partię pokrycia na Bitizolu D, przeciągając tę warstwę na stare pokrycie, i wkleić starannie blachę okapową, wykonaną na nowo o kształcie jak na rysunku, na Bitizolu D i zamocować ją do kołka. Z kolei należy wykonać drugą warstwę pokrycia, nakładając ją na stare warstwy, wykonując zakład co najmniej 10 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Połączenie wierzchniej warstwy pokrycia ze starym pokryciem należy wzmocnić paskiem izofolii szerokości 20 cm lub wykleić paskiem tkaniny jutowej na Bitizolu D, również szerokości 20 cm. Przy pokrywaniu całego dachu nowym pokryciem bez zdejmowania starego pokrycia należy zachować układ warstw.

Przy zmianie całego pokrycia zabezpieczenie przed przeciekami podczas odwilży należy wykonać następująco. Po zdjęciu starego pokrycia z całego dachu należy zachować kolejność czynności jak w poprzednim przypadku. Układ warstw pokrycia powinien być przyjęty wg rysunku (uprawnienia budowlane). Przy występowaniu dylatacji w miejscu styku płyt dachowych z wieńcem należy nad dylatacją położyć luzem pasek blachy o szerokości 10 cm, zabezpieczonej przed korozją.

Przy odwodnieniu wewnętrznym przyczyną przecieków jest dość często niewłaściwe wykonanie wpustu dachowego. Sprowadzanie spadków dachu do samego wpustu powoduje zapychanie go ściekającym lepikiem (program egzamin ustny). Brak właściwego połączenia wpustu z warstwami z blachy stalowej grubości 3 mm, zabezpieczony od korozji. Potem należy wykonać obróbkę sztucera papą jutową na lepiku asfaltowym na gorąco, łącząc wykonaną obróbkę ze starymi warstwami pokrycia wg rysunku.

Połączenie starych warstw

Połączenie starych warstw papy z nową należy zaszpachlować bitumiczną pastą emulsyjną i nakleić na połączeniu pasek juty o szerokości 20 cm lub pasek izofolii. Potem należy nakleić podkładkę z blachy ocynkowanej pod kołpak wpustu i ustawić kołpak wpustu. Rurę spustową należy ocieplić watą z wełny mineralnej i owinąć papą oraz owiązać drutem. W budynkach mieszkalnych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi w ścianach zewnętrznych stosowana jest stolarka typu zespolonego (opinie o programie).

W czasie eksploatacji budynków występują dość często następujące wady użytkowe stolarki okiennej i balkonowej:

 • przecieki wody opadowej przez samą stolarkę okienną i balkonową,
 • przecieki wody opadowej w miejscach osadzenia stolarki w ścianie,
 • przecieki wody opadowej przez obróbki blacharskie,
 • przecieki wody opadowej przez styki zestawów stolarki,
 • nadmierne przewiewanie powietrza przez stolarkę,
 • trudności w otwieraniu i zamykaniu skrzydeł.

Poza tym nieszczelność stolarki powoduje zacieki i zawilgocenia od wód opadowych na powierzchni ścian i stropów w budynku (segregator aktów prawnych). Szczelność w miejscu osadzenia stolarki w ścianie prefabrykowanej zależy od kilku czynników, przy czym najwięcej kłopotów sprawiają styki poziome w górnej części nad otworem i w dolnej części przy parapetach lub płytach balkonowych.

Szczelność w miejscu osadzenia stolarki zależy m. in. od następujących czynników:

 • sposobu ukształtowania obrzeża płyty prefabrykowanej w miejscu otworu okiennego lub balkonowego,
 • rodzaju struktury betonu na powierzchni obrzeży,
 • sposobu i rodzaju materiałów stosowanych do uszczelnienia,
 • sposobu połączenia obróbek blacharskich ze ścianą i stolarką,
 • częściowo od głębokości osadzenia okna w ścianie, tj. odległości okna od powierzchni zewnętrznej ściany (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !