Blog

Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zabytek w rejestrze

W artykule znajdziesz:

Zabytek w rejestrze

 

 

Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 11
Zabytek w rejestrze

Dbanie o dobra kultury i obejmowanie ich ochroną jest obowiązkiem władz, a jedną z form takiej ochrony jest wpisanie obiektu do rejestru zabytków (uprawnienia budowlane)Nieruchomość, a także rzecz ruchoma, aby zostać uznaną za zabytek, musi być nie tylko wiekowa, ale również przedstawiać wartość historyczną, artystyczną lub też naukową. Rejestry zabytków, do których wpisuje się m.in. cenne kulturowo obiekty, tworzone są na terenie każdego województwa. Zabytkiem mogą być nie tylko budynki, ale również całe tereny, na których znajduje się m.in. chroniona zabudowa. Obszar lub obiekt wpisany do rejestru zabytków uzyskuje ochronę konserwatorską i traktowany jest w szczególny sposób. Ochrona konserwatorska oznacza, iż w zabytkowych budynkach lub na obszarach tego typu nie można prowadzić żadnych robót budowlanych bez pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków (segregator aktów prawnych). Dopiero po uzyskaniu stosownej zgody tegoż konserwatora można wystąpić o pozwolenie na budowę, a następnie rozpocząć zaplanowane prace. 

 

Uznanie obiektu za zabytek może stać się dużym obciążeniem dla jego właściciela lub posiadacza. Opieka nad nieruchomościami tego typu to nie tylko restrykcyjna ochrona konserwatorska wiążąca się z koniecznością uzyskania określonych zgód czy zgłaszania uszkodzeń lub zagrożeń dla zabytku. To także wymagania związane z użytkowaniem obiektu zgodnym z jego statutem i zapewniającym zachowanie jego wartości oraz utrzymanie w jak najlepszym stanie, a ponadto także obowiązek udostępniania go do badań naukowych.Posiadanie zabytku niesie jednak ze sobą również określone korzyści, m.in. prawo ubiegania się o uzyskanie dotacji z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie różnego typu prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych, czy też możliwość zwolnienia z niektórych podatków od nieruchomości oraz od spadków i darowizn (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 16 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 17 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 18
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 19
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 20 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 21 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 22
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 32 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 33 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 34
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 35
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 36 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 37 Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 38
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Automatyczne sterowanie procesem zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami