Blog

Woda królewska zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

W artykule znajdziesz:

Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

 
Woda królewska zdjęcie nr 11
Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

Praca na budowie jest pracą specyficzną i stosunkowo niebezpieczną (uprawnienia budowlane). Z tego względu zarówno Prawo budowlane, jak i Kodeks pracy, zawierają szereg przepisów, które mówią o zasadach przestrzegania bezpieczeństwa pracy na budowie. Co więcej, prawo budowlane stanowi również, że dotyczą one nie tylko pracowników niższego szczebla, ale również wszystkich uczestników na przestrzeni całego procesu inwestycyjnego. Osobą, która odpowiada bezpośrednio za to, jak i koordynowanie działań budowlanych, jest natomiast kierownik budowy. Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie.Kierownik budowy nie musi jednak pełnić także funkcji koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie. Na stanowisko koordynatora może powołać wybranego przez siebie pracownika (program egzamin ustny). Musi jednak pamiętać o tym, że powierzenie tej funkcji innej osobie w żadnym wypadku nie zwalnia go z odpowiedzialności za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zostać takim koordynatorem, należy posiadać wiedzę na temat zasad realizacji projektów budowlanych oraz rozległe doświadczenie w tym zakresie.

 

Zarówno kierownik budowy, jak i osoba przez niego powołana na stanowisko koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, są odpowiedzialni za przypadki niedopełnienia obowiązków lub też narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Obie podleją wówczas podlega karze grzywny lub też pozbawienia wolności. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na budowie. Każdy pracownik, biorący udział w przedsięwzięciu i wykonujący poszczególne roboty budowlane, musi wiedzieć, co powinien zrobić w razie wypadku lub ewakuacji (opinie o programie). Powinien również znać wszystkie najważniejsze punkty, takie jak biuro kierownika budowy lub też miejsce składowania narzędzi. Poza tym obowiązkiem wszystkich pracowników jest też używanie ochronnej odzieży, obuwia, a także akcesoriów, takich jak: kaski, nauszniki ochronne, okulary, a także specjalne rękawice. Na wysokościach muszą być natomiast zabezpieczani przy pomocy pasów bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Woda królewska zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Woda królewska zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Woda królewska zdjęcie nr 16 Woda królewska zdjęcie nr 17 Woda królewska zdjęcie nr 18
Woda królewska zdjęcie nr 19
Woda królewska zdjęcie nr 20 Woda królewska zdjęcie nr 21 Woda królewska zdjęcie nr 22
Woda królewska zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Woda królewska zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Woda królewska zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Woda królewska zdjęcie nr 32 Woda królewska zdjęcie nr 33 Woda królewska zdjęcie nr 34
Woda królewska zdjęcie nr 35
Woda królewska zdjęcie nr 36 Woda królewska zdjęcie nr 37 Woda królewska zdjęcie nr 38
Woda królewska zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Woda królewska zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Woda królewska zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami