Blog

30.05.2018

Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

W artykule znajdziesz:

Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

 
Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

Praca na budowie jest pracą specyficzną i stosunkowo niebezpieczną (uprawnienia budowlane). Z tego względu zarówno Prawo budowlane, jak i Kodeks pracy, zawierają szereg przepisów, które mówią o zasadach przestrzegania bezpieczeństwa pracy na budowie. Co więcej, prawo budowlane stanowi również, że dotyczą one nie tylko pracowników niższego szczebla, ale również wszystkich uczestników na przestrzeni całego procesu inwestycyjnego. Osobą, która odpowiada bezpośrednio za to, jak i koordynowanie działań budowlanych, jest natomiast kierownik budowy. Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie.Kierownik budowy nie musi jednak pełnić także funkcji koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie. Na stanowisko koordynatora może powołać wybranego przez siebie pracownika (program egzamin ustny). Musi jednak pamiętać o tym, że powierzenie tej funkcji innej osobie w żadnym wypadku nie zwalnia go z odpowiedzialności za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zostać takim koordynatorem, należy posiadać wiedzę na temat zasad realizacji projektów budowlanych oraz rozległe doświadczenie w tym zakresie.

 

Zarówno kierownik budowy, jak i osoba przez niego powołana na stanowisko koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, są odpowiedzialni za przypadki niedopełnienia obowiązków lub też narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Obie podleją wówczas podlega karze grzywny lub też pozbawienia wolności. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na budowie. Każdy pracownik, biorący udział w przedsięwzięciu i wykonujący poszczególne roboty budowlane, musi wiedzieć, co powinien zrobić w razie wypadku lub ewakuacji (opinie o programie). Powinien również znać wszystkie najważniejsze punkty, takie jak biuro kierownika budowy lub też miejsce składowania narzędzi. Poza tym obowiązkiem wszystkich pracowników jest też używanie ochronnej odzieży, obuwia, a także akcesoriów, takich jak: kaski, nauszniki ochronne, okulary, a także specjalne rękawice. Na wysokościach muszą być natomiast zabezpieczani przy pomocy pasów bezpieczeństwa.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami