Blog

Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 10
16.12.2021

Zadania kompletowania wyrobów

W artykule znajdziesz:

Zadania kompletowania wyrobów

Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 11
Zadania kompletowania wyrobów

Zadania kompletowania wyrobów i materiałów przejął działający w ramach Kombinatu specjalnie powołany „Zarząd kompletowania wyrobów i materiałów”.
Ta nowa forma zaopatrzenia polega na scentralizowanym sposobie dostawy potrzebnych wyrobów i materiałów w specjalnych pojemnikach przygotowanych na specjalnie w tym celu zorganizowanych bazach pracujących w oparciu o dobowe i godzinowe harmonogramy, na których uwidocznione są ilości wyrobów i materiałów na każdy dzień roboczy wznoszenia poszczególnych obiektów (program uprawnienia budowlane na komputer).

W skład „Zarządu kompletowania wyrobów i materiałów” wchodzi „Centralny oddział przygotowawczo-kompletujący”, do którego zadań należy oprócz doboru potrzebnych wyrobów i materiałów do pojemników i dostarczania ich na właściwe obiekty w ściśle określonych terminach wykonanie w specjalnych podległych zakładach i warsztatach potrzebnych prefabrykatów instalacyjnych i wykończeniowych.

Ogólnie biorąc do „Centralnego oddziału przygotowawczo-kompletującego” należy:
- wykonanie we własnych zakładach przeróbczych i warsztatach potrzebnych prefabrykatów instalacyjnych i wykończeniowych, np. przewodów do śmieci, prefabrykatów z blachy do krycia dachów, wykrojów linoleum, tapet itp.,
- kompletowanie prefabrykatów i materiałów niezbędnych dla określonych obiektów oraz umieszczanie ich w specjalnym pojemnikach,
- dostawa prefabrykatów i materiałów na określone obiekty wg harmonogramów godzinowych przy wykorzystaniu środków transportowych Kombinatu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wprowadzenie harmonogramów kompletowania stało się możliwe dzięki precyzyjnej pracy służby dyspozytorskiej Kombinatu, operującej sprawną łącznością radiotelefoniczną.

Zagospodarowanie placu budowy

W ten sposób zastosowanie nowej metody zaopatrzenia budowy w prefabrykaty i materiały do robót instalacyjnych i wykończeniowych zapełniło dostawę wszystkich materiałów na każdy obiekt w określonym terminie i spowodowało znaczne zmniejszenie przyobiektowych składów, niemal całkowite usunięcie strat materiału, likwidację ręcznego donoszenia materiałów na miejsca robocze przez podawanie wszystkich materiałów w pojemnikach do strefy roboczej i całkowite usunięcie potrzeby zajmowania się przez wykonawców sprawami zaopatrzenia. Praktyka Kombinatu wykazała możność zmniejszenia w ten sposób zużycia materiałów o 5-H5% (uprawnienia budowlane).
Zagospodarowanie placu budowy i związane z tym urządzenia stanowią jedną z podstawowych części projektu technologii i organizacji budowy.

Stanowi ono całość środków wyposażenia technologicznego budowy, niezbędnych dla sprawnej jego realizacji, a wśród nich przede wszystkim: dróg transportu wewnętrznego, placów składowych, urządzeń technologicznych produkcji półfabrykatów i prefabrykatów, budynków pomocniczych i urządzeń ogólnych (program egzamin ustny).
Projekt zagospodarowania placu budowy jest ściśle powiązany i oparty na generalnym planie projektowanej inwestycji, przy czym ten ostatni ustala całokształt jej środków, a więc usytuowanie i rozplanowanie budynków i budowli, niwelacyjny plan terenu budowy, stałą sieć dróg kołowych i kolejnych, stałą sieć zewnętrzną kanalizacyjną, wodociągową, instalacji przemysłowych itp.

Projektowanie zagospodarowania placu budowy powinno być z reguły poprzedzone wstępnym zaprojektowaniem organizacji budowy i robót, a w szczególności opracowaniem metod wykonania robót, wyborem środków ich realizacji oraz sporządzeniem ogólnego harmonogramu budowy, ustalającego rozkład robót w czasie i przestrzeni (opinie o programie).
Należycie rozplanowany plac budowy, zaopatrzony w urządzenia przystosowane do określonych zadań budowy, ułatwia przebieg wszystkich procesów budowlanych, powodując tym samym, iż cała budowa pracuje jak jeden celowo zaprojektowany mechanizm (segregator aktów prawnych).

Należy podkreślić, iż błędy w rozplanowaniu i urządzeniu placu budowy tylko w rzadkich przypadkach można usunąć w czasie trwania budowy. Błędy te zmniejszają skutek użyteczny wszystkich robót realizowanych na budowie, aż do momentu całkowitego jej zakończenia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 16 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 17 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 18
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 19
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 20 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 21 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 22
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 32 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 33 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 34
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 35
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 36 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 37 Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 38
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Szybkość zużywania podłóg zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami