Odpowiedzialność zawodowa – rodzaje kar

Odpowiedzialność zawodowa – rodzaje kar


Wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej w przypadku, gdy:
• dopuszczają się wykroczeń lub występków określonych w ustawie (program na komputer),
• zostały ukarane skutek wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• niedbale spełniają swoje obowiązki lub w ogóle ich nie spełniają,
• spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa środowiska lub mienia bądź znaczne szkody materialne będące efektem rażących zaniedbań i błędów (program na telefon),
• unikają obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego lub wykonują te obowiązki niedbale.

Za każdy z wymienionych czynów może zostać nałożona jedna z kar, które określone są w przepisach (program egzamin ustny).
Najczęstszą karą w przypadku niewielkich przewinień jest upomnienie. Jeśli nie przynosi ono spodziewanych efektów, to stosuje się upomnienie z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane. W szczególnie ciężkich przypadkach orzekany jest zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres od minimum roku do maksymalnie pięciu lat. Osoba ukarana ma wówczas obowiązek ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane w wyznaczonym terminie.

Na wybór kary ma wpływ dotychczasowa karalność związana z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie o programie).

Kara wykonywania samodzielnej funkcji technicznej


Kara polegająca na zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest nadawana wyłącznie wtedy, gdy popełniony czyn cechuje się znacznym społecznym niebezpieczeństwem. Ponadto zakaz wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nakładany jest również w poniższych sytuacjach:
• uchylanie się od obowiązku ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane (segregator aktów prawnych),
• ponowne dopuszczenie się czynu skutkującego odpowiedzialnością zawodową pomimo wcześniejszego dwukrotnego upomnienia.
Osoba ukarana, której nakazano ponowne zdanie egzaminu, może liczyć na wyznaczenie terminu dodatkowego, jeśli nie uda jej się zdać egzaminu za pierwszym podejściem (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !