Blog

Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 10
25.08.2020

Zagęszczanie ręczne masy betonowej

W artykule znajdziesz:

Zagęszczanie ręczne masy betonowej

Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 11
Zagęszczanie ręczne masy betonowej

Jedną z pierwszych form zagęszczania betonu było zagęszczanie ręczne przez ubijanie płaskie (powierzchniowe) oraz wgłębne (zwane rydlowaniem, sztychowaniem czy też dziobaniem). Zagęszczanie ręczne można stosować w konstrukcjach i elementach betonowych oraz żelbetowych, ale tylko w przypadku prostych kształtów i małego procentu zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy betonowaniu uprzemysłowionym ręczne ubijanie masy betonowej może mieć obecnie tylko sporadyczne zastosowanie, np. gdy ilość zagęszczonego betonu jest mała.
Sposób zagęszczania ręcznego zależy głównie od konsystencji masy betonowej. W przypadku betonu o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej stosuje się ubijanie warstwami o grubości od 10 do 30 cm za pomocą ubijaków płaskich. Sposób ten można stosować tylko w elementach nieuzbrojonych albo o niewielkim procencie zbrojenia. Uderzenia ubijaka winny być spokojne i równomierne, przy czym ubijanie powinno się odbywać z siłą upadku ubijaka z wysokości od 20 do 30 cm z dodatkową siłą ręcznego uderzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Liczba uderzeń sięga przeciętnie 60 na minutę. Ciężar ubijaków wynosi od 7 do 16 kG, a powierzchnia ubijająca zawarta jest w granicach od 150 do 250 cm2. Ubijaki o większej powierzchni ubijającej stosuje się do mas betonowych mniej wilgotnych. Każdą warstwę ubija się tak długo, aż na górnej powierzchni betonu pojawi się zaczyn cementowy (tzw. „pocenie się” betonu), co jest oznaką właściwego ubicia masy betonowej. Na ubitą wrarstwę nakłada się nową warstwę masy betonowej i powtarza się zagęszczanie.

Ubijanie masy betonowej warstwami ma wiele wad, wynikających ze sposobu zagęszczania. Beton poddany ubijaniu nie jest jednolity, gdyż podzielony jest wzdłuż styków poziomych warstw sąsiednich oraz przez wtłoczenie grubszych ziarn kruszywa do dolnych partii ubijanej warstwy. Powyższa wada może być przyczyną uszkodzenia budowli w związku ze skłonnością tak wykonanych elementów do rozwarstwień (uprawnienia budowlane).

Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Aby zwiększyć przyczepność sąsiednich warstw po ubiciu danej warstwy, należy jej górną powierzchnię porysować albo wzruszyć, tak aby nie była gładka, a przed ułożeniem następnej warstwy polać ją zaczynem cementowym. Opisanych powyżej wad nie wykazuje wgłębne zagęszczanie ręczne stosowane przy betonach o konsystencji ciekłej i półciekłej przy gęstym uzbrojeniu i plastycznej przy niewielkim procencie zbrojenia (program egzamin ustny).

Beton układa się w deskowaniu, pod wpływem siły ciężkości, warstwami o grubości do ok. 50 cm, a następnie zagęszcza za pomocą prętów stalowych poruszanych w kierunku pionowym (tzw. sztychowanie, rydlowanie czy też dziobanie). Ruch prętów w masie betonowej powoduje usunięcie z niej pęcherzyków powietrza (opinie o programie).
Rodzaje stosowanych ubijaków ostrych, używanych do zagęszczania ręcznego. Pręty te wtłacza się do świeżo ułożonego betonu na taką głębokość, aby sięgały warstwy ułożonej poprzednio. Zapewnia to połączenie poszczególnych warstw, a tym samym uzyskanie względnie jednolitego betonu.

Ogólna charakterystyka metody. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez wibrowanie polega na przekazywaniu jej przez wibrator małych impulsów o amplitudzie A = 0,l-=-l,0 mm z dużą częstotliwością n = 1500-18000 min-1, w efekcie czego cząsteczki masy betonowej same ulegają drganiom - w stosunku do pewnego położenia średniego. Początkowo energia drgań wibratora zużywa się głównie na przezwyciężenie oporów tarcia i kohezji cząsteczek (segregator aktów prawnych).

Dopiero po przezwyciężeniu tych oporów drgania przekazywane mieszance betonowej wpływają na zmianę jej właściwości, które objawiają się zwiększoną ciekłością.
Różnice w amplitudzie drgań dwu sąsiednich punktów sprawiają, że ziarna nieznacznie przesuwają się względem siebie, jednakże spójność między ziarnami zostaje przy poprawnym wibrowaniu utrzymana, gwarantując zachowanie ciągłości struktury betonu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 16 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 17 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 18
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 19
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 20 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 21 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 22
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 32 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 33 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 34
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 35
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 36 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 37 Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 38
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stosowanie układu zamkniętego zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami