Zagęszczenie uchwytów

Zagęszczenie uchwytów

Gdy obciążenie toru jest niewielkie (poniżej 1 T), to na podstawie wstępnych obliczeń może się okazać wystarczające wzmocnienie konstrukcyjne podwieszenia zakrzywionego odcinka toru, np. przez zagęszczenie uchwytów, wprowadzenie dodatkowych usztywnień, poziome oparcie toru o sąsiednie elementy konstrukcyjne budynku itp.
Rzadko stosuje się belki torowe pod wózki jednoszynowe, oparte na wspornikach, wypuszczonych w tym celu z konstrukcji ścian budynku lub ze slupów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najczęściej tor jest podwieszony do konstrukcji stropowej lub dachowej budynku. Zwykle główne podwieszenia toru są mocowane do żeber stropowych, a ewentualne pośrednie - do płyt lub dodatkowych żeber, wzmacniających w tym celu strop. W halach przekrytych wiązarami tory podwiesza się najczęściej do dolnych pasów ustrojów kratowych w węzłach, znajdujących się raczej bliżej podpór.
Dla pewnych rodzajów typowych dźwigarów struno- i kablobetonowych o rozpiętościach od 9 do 24 m przewidziano obciążenie monorelsami do 5 T, określając wymagane warunki obciążenia, jak np.: 1 elektrowciąg 3 T w dowolnym położeniu lub 2 elektrowciągi w odległości 4,5 m od podpór dźwigara (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy podwieszeniu torów do konstrukcji przekrycia górna półka belki toru może przylegać do spodu żeber, do których jest zamocowana.
Tory mogą być również podwieszone niżej spodu żeber, co wymaga odpowiedniego usztywnienia konstrukcji podwieszającej. Niezależnie od potrzeb technologicznych, ten ostatni przypadek ma miejsce zwykle przy torach zakrzywionych w planie; stosuje się go również na trasach prostych, jeśli podwieszenie trzeba mocować do podciągów i żeber. W takim przypadku belka toru może przylegać do spodu podciągów, a od dolnej powierzchni żeber znajdzie się wtedy w odległości wynikającej z różnicy wysokości tych elementów (uprawnienia budowlane).

Sposoby umocowania podwieszeń torów do konstrukcji budynku mogą być różne. Dla torów przylegających do spodu żeber spotyka się rozwiązanie. Należy tutaj zwrócić uwagę na trudności z wymianą zabetonowanych w żebrach kotwi w przypadku ich uszkodzenia, a także na trudności rektyfikacyjno-wykonawcze.

Elementy konstrukcyjne przekrycia

W związku z powyższym częściej stosuje się chomąta kotwione w specjalnie przewidzianych otworach poziomych w górnej części żeber lub opasujące cale żebro, z przebiciem płyty w miejscach jej styku z żebrem. Kotwie te wymagają obliczenia na największe możliwe siły wywołane oddziaływaniem torów, przy czym, w zależności od dokładności obliczeń i przyjętych warunków, wskazane jest odpowiednie zwiększenie współczynnika pewności, który w żadnym przypadku nie powinien być mniejszy od 2,0 (program egzamin ustny).
Przykłady konstrukcji podwieszenia torów jedno- szynowych, natomiast belki torowe oznaczono schematycznie, bez podawania szczegółów rozwiązania ich mocowania do podwieszek.

Mocowanie to wykonuje się z reguły za pomocą odpowiednio dobranych i obliczonych śrub (opinie o programie).
Elementy konstrukcyjne przekrycia, do których podwieszony jest tor, należy obliczyć na obciążenie dodatkowe, wywołane jego oddziaływaniem. Na ogół sprowadza się to do przyłożenia, oprócz normalnych obciążeń, pionowej siły skupionej w miejscu kotwi podtrzymujących tor.
Siłę tę przyjmuje się zwykle w nominalnej wartości maksymalnego oddziaływania kotwi na obliczany element, a więc gdy wózek z pełnym udźwigiem znajduje się na torze pod kotwią, uwzględniając również ciężar własny odpowiedniego odcinka toru (segregator aktów prawnych). W przypadku wyposażenia wózka w kabinę sterowniczą maksymalne oddziaływanie kotwi na konstrukcję przekrycia ustala się przyjmując do obliczeń największe obciążenie toru ze współczynnikiem dynamicznym cp = 1,1.

Na ogół sił poziomych i momentów zginających wywołanych oddziaływaniem torów (szczególnie w mniejszych urządzeniach) nie uwzględnia się, z uwagi na dużą sztywność poziomą konstrukcji stropu. W pewnych przypadkach, np. przy podwieszeniu toru do przekrycia dachowego, przy dużych udźwigach i gdy tor jest obniżony na sztywnych podwieszkach, wskazane jest sprawdzenie wpływu sił poziomych, spowodowanych ruchem wózka po torze, na elementy konstrukcyjne budynku (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !