Blog

05.01.2022

Zagłębienie noża zgarniarki

W artykule znajdziesz:

Zagłębienie noża zgarniarki
Zagłębienie noża zgarniarki

Stosowany jest również tzw. sposób grzebieniowy polegający na schodkowym układzie powierzchni skrawanego pasa gruntu przy kilkakrotnej szybkiej zmianie zagłębienia noża, począwszy od największego 20-4-30 cm, zależnie od rodzaju gruntu i zmniejszającego się w czasie skrawania do 84-12 cm. Takie zmienne zagłębienie noża zgarniarki powoduje energiczne odrzucanie urobku ku tyłowi skrzyni, co przyczynia się do dobrego jej napełniania. Sposób ten umożliwia osiąganie wysokiego współczynnika napełniania skrzyni (110-120% pojemności geometrycznej) (program uprawnienia budowlane na komputer).

W ciężkich gruntach spoistych (III kategoria), w których praca zgarniarek staje się niemożliwa lub mało wydajna, dobre wyniki daje uzbrojenie noża zgarniarki w wymienne zęby spulchniające grunt. Powstające przy tym opory są mniejsze w porównaniu z oporami występującymi przy skrawaniu nożem bez zębów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Badania nad wynikami pracy zgarniarki z nożem uzbrojonym w wymienne noże przy urabianiu gruntu III kategorii (w zasadzie mało nadającym się do zastosowania zgarniarki) wykazały, iż bez zębów współczynnik napełniania był bardzo mały i nie sięgał nawet wartości 0,60 (przy grubości skrawanej warstwy około 7 cm) (uprawnienia budowlane).

Natomiast zastosowanie zębów dało w efekcie, w tym samym gruncie, pogrubienie skrawanej warstwy do 15 cm, skrócenie odległości nagarniania oraz powiększenie współczynnika napełnienia do 1,15. Tor ziemny, jaki powstał po przejściu. Wymienne zęby zainstalowane na nożu z zębami, był zryty zgarniarki charakterystycznymi szarpanymi bruzdami wskazującymi, iż przy skrawaniu grunt odrywany był dużymi bryłami (program egzamin ustny).

Zastosowanie zgarniarki

Natomiast zastosowanie zgarniarki z wymiennymi zębami w gruncie I kategorii dało, ze zrozumiałych względów, wyniki negatywne, wskutek zwiększenia oporów powodujących zmniejszenie współczynnika napełnienia skrzyni o około 20% (opinie o programie).

Ostatnio zastosowano w Rosji zamiast prostych, schodkowych noży i skrzyń płaskodennych noże krzywoliniowe i dno krzywoliniowe, co spowodowało ułatwienie skrawania i polepszenie napełniania skrzyni przy lej samej sile pociągowej. Zgarniarka ta skrawa warstwy gruntu o grubości 20-f-30 cm, podczas gdy taka sama zgarniarka z nożem prostym i dnem płaskim skrawa w takim samym gruncie warstwy o grubości 8-!-14 cm. Zalety zgarniarki z nożem i dnem krzywoliniowym uwydatniają się w szczególności w tych gruntach, gdzie praca zwykłymi zgarniarkami albo jest utrudniona, albo w ogóle niemożliwa bez uprzedniego spulchnienia. Na przykład zgarniarka ta skrawa grunt zmarznięty o grubości ok. 10 cm.

W ogólnym wyniku zastosowania noża i dna krzywoliniowego osiągnięto powiększenie wydajności zgarniarki o ok. 12%, powiększenie objętości nagarnianego gruntu, skrócenie czasu nagarniania o 33% oraz obniżenie zużycia energii o ok. 24-44%. Wadą natomiast tego rodzaju skrzyni zgarniarki jest tworzenie na dnie urobionego gruntu nierównej powierzchni (potrzeba zastosowania spycharki do wyrównania) (segregator aktów prawnych).

Przy innych badaniach, które miały na celu ustalenie wielkości siły pociągowej w różnych okresach pracy zgarniarki, w gruntach gliniastych stwierdzono, że siła pociągowa potrzebna dla transportu zgarniarki z urobkiem stanowi ok. 20% całej siły pociągowej; siła pociągowa potrzebna do samego skrawania gruntu wynosi ok. 30%, wreszcie, iż siła pociągowa potrzebna do napełnienia gruntem skrzyni zgarniarki sięga ok. 50% całej siły pociągowej (promocja 3 w 1).

Pożytecznym rozwiązaniem konstrukcyjnym, mającym na celu zapewnienie całkowitego napełnienia skrzyni zgarniarki jest wbudowanie w skrzynię ponad nożem skrawającym przenośnika łopatkowego, podającego skrawany urobek górą do skrzyni.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami