Zagrożenia na budowie - jak ich unikać

 

Zagrożenia na budowie - jak ich unikać

Zagrożenia na budowie - jak ich unikać

Budownictwo to dziedzina, w której pracownicy są szczególnie narażeni na niebezpieczne sytuacje, mogące prowadzić niejednokrotnie do utraty zdrowia, a nawet życia. Słyszy się nieraz w mediach o groźnych wypadkach podczas pracy na budowie. Dlatego też zachowanie na co dzień zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest ogromnie ważne. Każdy zatrudniony powinien więc przejść odpowiednie szkolenie w zakresie bhp (program na telefon). Podkreślić jednak trzeba, że bhp na budowie powinni przestrzegać nie tylko pracownicy, ale także pojawiający się tam często zewnętrzni usługodawcy czy osoby wizytujące.

Największe zagrożenia na budowie

Wśród najczęściej występujących niebezpiecznych sytuacji mogących spowodować urazy, wymienić można niezachowanie zasad bhp podczas pracy przy urządzeniach mechanicznych poruszających się lub wirujących. Niebezpieczeństwo stwarzają również ostre wystające elementy i śliskie powierzchnie. Ogromnym zagrożeniem mogą być też spadające z wysokości elementy. Takie zagrożenia na budowie mogą być spowodowane nie tylko nie przestrzeganiem zasad bhp, zdarzają się bowiem sytuacje, których przewidzieć nie można, związane na przykład z awarią urządzeń czy instalacji elektrycznych lub gazowych. Ich konsekwencją może być niebezpieczny w skutkach wybuch. Mówimy wtedy o katastrofie budowlanej.

W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o największej katastrofie budowlanej w Polsce, jaką było zawalenie się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich, w której wiele osób poniosło śmierć. Oczywiście w tym przypadku, był to już funkcjonujący budynek i nie chodziło o wybuch, jednak zaniechania podczas budowy hali oraz wady powstałe już na etapie jej projektu przyczyniły się do tej ogromnej tragedii.

Inne niebezpieczeństwa

Na budowie może występować wiele innych czynników szkodliwych, które mogą mieć wpływ na zdrowie pracowników:

- hałas;

- drgania mechaniczne;

- nieprawidłowe oświetlenie;

- niska temperatura;

- wysoka wilgotność powietrza;

- podnoszenie i przenoszenie ciężarów;

- stres

- czynniki chemiczne.

Dobra organizacja pracy, kontrola stanowisk, a przede wszystkim przestrzeganie zasad bhp na budowie pozwoli na zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie wielu zagrożeń.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !