Blog

19.03.2024

Zagubiona książka praktyki zawodowej- czy praktyka przepada?

W artykule znajdziesz:

Utrata książki praktyki zawodowej może być poważnym problemem dla osób, które aspirują do uzyskania uprawnień budowlanych, ale istnieją sposoby na rozwiązanie tego problemu. Jeśli praktyka zawodowa została odbyta przed wrześniem 2014 roku, a książka praktyki zawodowej została utracona lub zniszczona, nadal jest możliwość uzyskania uprawnień bez konieczności ponownego odbywania praktyki (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). Oto kilka kroków, które można podjąć w takiej sytuacji:

  • Zgłoszenie utraty dokumentu: Pierwszym krokiem powinno być zgłoszenie utraty lub zniszczenia książki praktyki zawodowej w odpowiedniej izbie (np. Izbie Inżynierów Budownictwa). Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej po zauważeniu zaginięcia dokumentu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
  • Dokumentowanie doświadczenia zawodowego: Osoby, które utraciły książkę praktyki, powinny zgromadzić wszelkie dostępne dowody odbycia praktyki zawodowej. Mogą to być na przykład kopie umów o pracę, świadectwa pracy, referencje od pracodawców lub inne dokumenty potwierdzające pracę na stanowiskach związanych z kwalifikacjami budowlanymi (uprawnienia budowlane).
  • Wypełnienie odpowiednich formularzy: Wiele izb oferuje możliwość wypełnienia formularzy lub wniosków dotyczących utraty książki praktyki. W takich dokumentach należy dokładnie opisać okoliczności utraty oraz przedstawić zgromadzoną dokumentację doświadczenia zawodowego.
  • Złożenie wniosku o uznanie praktyki zawodowej: Po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, należy złożyć wniosek do odpowiedniej izby o uznanie odbytej praktyki zawodowej na podstawie dostępnych dowodów.
  • Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, izba rozpatrzy zgromadzone materiały i podejmie decyzję o możliwości uzyskania uprawnień budowlanych bez konieczności ponownego odbywania praktyki (program egzamin ustny).

 

Utrata książki praktyki zawodowej – co dalej?

Stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczące sytuacji osób, które straciły dostęp do swojej książki praktyki zawodowej, jest bardzo istotne dla tych, którzy dążą do zdobycia uprawnień architektonicznych. Podane wytyczne wskazują na możliwość zaliczenia praktyki zawodowej nawet po utracie książki, co jest zachęcającym rozwiązaniem dla wielu osób znajdujących się w tej sytuacji. Oto co należy zrobić, aby zastosować się do wytycznych Izby:

  • Zaświadczenie od organu rejestrującego: Należy uzyskać zaświadczenie od organu, który rejestrował książkę praktyk, potwierdzające datę jej rejestracji i wydania. To świadczy o fakcie, że książka praktyki była oficjalnie pobrana i zarejestrowana (opinie o programie).
  • Oświadczenia od osób nadzorujących praktykę: Ważne jest, aby zgromadzić oświadczenia od wszystkich osób, które nadzorowały praktykę zawodową, potwierdzające, że dokonywały wpisów lub poświadczeń w zagubionej książce. Te dokumenty mają na celu zastąpienie fizycznych wpisów z książki.
  • Pismo wyjaśniające: Należy przygotować pismo, w którym wyjaśnia się powody, dla których praktyka jest dokumentowana na oświadczeniu, a nie w książce praktyki zawodowej. W piśmie powinno się także zawrzeć zestawienie praktyki zawodowej, odzwierciedlając wszystkie wymagane przez prawo aspekty (segregator aktów prawnych).
  • Dostosowanie się do obecnie obowiązujących przepisów: Warto upewnić się, że wszystkie przedstawione dokumenty są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Choć stanowisko Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP dotyczy konkretnego regionu, może ono dawać nadzieję, że podobne podejście zostanie przyjęte przez inne izby architektoniczne oraz izby inżynierów budownictwa (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami