Zakres odporności

Zakres odporności

Zaprawy i kity na żywicach syntetycznych są wytwarzane w różnym zakresie odporności chemicznej. Niemiecka firma Didier wytwarza zaprawy pod nazwą Resacid w odmianach o oznaczeniach: K, NO, L, LG, F i FB, a firma Hoechst zaprawy Asplit w odmianach: CT, ET, FA o różnym zakresie odporności chemicznej. Stosowane są również podobne kity na żywicach furanowych, jak np. kit Asplit FN produkowany przez niemiecką firmę Hoechst (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zakres odporności omawianych kitów jest szerszy niż kitów na szkle wodnym, gdyż chronią one skutecznie przed słabymi i mocnymi zasadami, są praktycznie szczelne i można je spłukiwać wodą. Przyczepność do szorstkiego materiału wynosi l,0-f-l,2 MPa, natomiast do powierzchni gładkich (szkliwo, szkło) jest niewystarczająca (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kity żywicowe mają też niewielką przyczepność do Opanolu, kauczuku itp. Izolacja bitumiczna powinna być przed nałożeniem kitu posypana piaskiem przed ostygnięciem bitumu. Kity na żywicach fenolowo-formaldehydowych odznaczają się minimalnym skurczem przy twardnieniu (1%), a niektóre ich gatunki zwiększają objętość, co ma szczególne znaczenie dla szczelności wykładzin. Są one jednak dość kruche i dlatego, zwłaszcza na większych powierzchniach, wymagają ułożenia pod wykładziną izolacji ciągłej, np. z folii opanolowej lub innej. Robotników zatrudnionych przy układaniu wykładzin należy zgodnie z zasadami bhp zaopatrzyć w ochronne okulary i rękawice (uprawnienia budowlane).

Coraz szersze zastosowanie do wykładzin znajdują kity z żywic epoksydowych (np. Epidian 430). Otrzymuje się je przez dodanie do żywic epoksydowych wypełniaczy mineralnych. Wypełniacze zmniejszają skurcz i współczynnik rozszerzalności termicznej kitu. Kity epoksydowe cechuje odporność na działanie środowisk kwaśnych, alkalicznych i niektórych rozpuszczalników oraz doskonała przyczepność do podłoża. Nie wymagają one stosowania powłok gruntujących. Mogą one być utwardzone w temperaturze podwyższonej lub normalnej (pokojowej) w zależności od użytego utwardzacza, a nawet w temperaturze poniżej 0°C (program egzamin ustny).

Krawędzie boczne płytek

Układanie wykładzin na kitach specjalnych powinno się odbywać według instrukcji ustalonej przez firmę. Podłoże pod wykładzinę powinno być specjalnie przygotowane i oczyszczone. Jeżeli środowisko agresywne jest tylko kwaśne, używa się kitów kwasoodpornych. W przypadkach gdy na przemian występują kwasy i zasady, stosuje się kity kwaso- i ługoodporne (opinie o programie).

Przy układaniu płytek na zaprawie z żywic fenolowo-formaldehydowych spoiny zapełnia się od razu „na wycisk”. Powierzchnie betonowe przed ułożeniem zaprawy należy dokładnie zafluatować.

Jeżeli płytki układane są na zaprawie cementowej i mają być spoinowane zaprawą na żywicy syntetycznej, krawędzie boczne płytek powinny być całkowicie pozbawione śladów zaprawy cementowej, a podkład powinien być dokładnie wysuszony i oczyszczony z pyłu. Po zafluatowaniu lub zakwaszeniu krawędzie pustej spoiny należy zagruntować za pomocą pędzelka rzadką zaprawą lub specjalnym płynem podkładowym.

Przed zapełnieniem spoin warstwa gruntująca powinna stwardnieć (segregator aktów prawnych). Zapełnione spoiny należy wygładzić żelazkiem zanurzonym w czystej żywicy lub pędzelkiem umoczonym w rzadkiej zaprawie. Stwardniałe zaprawy nic wymagają już w zasadzie obróbki cieplnej, w niektórych przypadkach jest ona jednak konieczna, ponieważ powiększa odporność chemiczną. Obróbka cieplna polega na stosowaniu podgrzewania w ciągu 8h-10 h w temperaturze ok. 80°C za pomocą gorącego powietrza, koszów z koksem lub piecyków elektrycznych.

Zastosowanie specjalnego kitu Asplit do posadzki i wykładziny studzienki kanalizacyjnej na ścieki agresywne. Wykładzina ceramiczna na kicie Didier zbiorników żelbetowych w wytwórni włókien sztucznych. Do wykładzin stosuje się również zaprawy lub kity asfaltowe. W tym przypadku kruszywo i mączki użyte do zapraw asfaltowych powinny być ze skał kwaso-odpornych (promocja 3 w 1). Zapraw asfaltowych nie należy stosować, jeśli okładziny mogą być narażone na działanie substancji rozpuszczających asfalt.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !