Blog

16.07.2019

Zakres uprawnień a wykształcenie i praktyka zawodowa

W artykule znajdziesz:

Zakres uprawnień a wykształcenie i praktyka zawodowa

Uprawnienia budowlane mogą być udzielone bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Wymagania dotyczące wykształcenia oraz praktyki zawodowej zależą przede wszystkim od rodzaju i zakresu uprawnień, jakie chce otrzymać kandydat (program na komputer).

Zakres uprawnień a wykształcenie i praktyka zawodowa

W przypadku projektowania bez ograniczeń sprawa jest bardzo prosta – konieczne jest ukończenie studiów II stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności i odbyć roczną praktykę na budowie oraz roczną przy sporządzaniu projektów (program na telefon). W przypadku projektowania w ograniczonym zakresie wymagania w zakresie praktyki są takie same, a w zakresie wykształcenia wymagane jest:
• ukończenie studiów I stopnia na kierunku odpowiednim dla specjalności,
• ukończenie studiów II stopnia na kierunku pokrewnym dla specjalności (program egzamin ustny).

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń można uzyskać po skończeniu studiów II lub I stopnia na kierunku odpowiednim dla wybranej przez siebie specjalności oraz po odbyciu praktyki na budowie, trwającej odpowiedni półtora roku lub trzy lata (opinie o programie). Do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są bardziej zróżnicowane:
• studia II stopnia na kierunku odpowiednim i półtora roku praktyki na budowie,
• studia I stopnia na kierunku odpowiednim i 1,5 roku praktyki na budowie,
• studia I stopnia na kierunku pokrewnym i 3 lata praktyki na budowie,
• tytuł zawodowy technika lub mistrza bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie związanym z budownictwem i 4 lata praktyki na budowie (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia do projektowania

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą uzyskać osoby, które skończyły studia II stopnia na kierunku odpowiednim oraz odbyły roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i 1,5 roczną na budowie (promocja 3  w 1). Dla uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagania są następujące:
• studia I stopnia na kierunku odpowiednim i rok praktyki na budowie,
studia II stopnia na kierunku pokrewnym i półtora roku praktyki na budowie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami