Zakres uprawnień budowlanych – co trzeba wiedzieć?


Uprawnienia budowlane projektowe w wybranej specjalności dają możliwość sporządzania projektów zagospodarowania terenu bądź działki w określonej specjalności (program na komputer). Uprawnienia architektoniczne do projektowania bez ograniczeń dają prawo do sporządzania projektów lub kierowania robotami budowlanymi wyłącznie w zakresie architektury obiektu (program na telefon). Jeśli uprawnienia architektoniczne są w ograniczonym zakresie, to możliwe jest projektowanie bądź kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej bądź w zabudowie zagrodowej (program egzamin ustny).

Zakres uprawnień budowlanych – co trzeba wiedzieć?

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń dają możliwość:
• projektowania konstrukcji obiektu,
• kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury i konstrukcji obiektu.

Dla uprawnień konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie obowiązują odpowiednie ograniczenia (opinie o programie). W ramach tych uprawnień można projektować konstrukcję obiektu lub kierować robotami budowlanymi związanym z konstrukcją obiektu, którego kubatura nie przekracza 1000m3 i spełnia poniższe warunki:
• wysokość do 12 m nad poziomem terenu,
• do 3 kondygnacji nadziemnych,
• wysokość kondygnacji do 4,8 m,
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m,
• wysięg wsporników do 2 m,
• brak konieczności uwzględnienia wpływów eksploatacji górniczej (segregator aktów prawnych).
Uprawnienia mostowe bez ograniczeń pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w zakresie następujących obiektów:
• drogowe obiekty inżynierskie, zgodnie z przepisami o drogach publicznych,
• kolejowe obiekty inżynieryjne, czyli mosty, przepusty, wiadukty, tunele liniowe, przejścia dla pieszych nadziemne i podziemne, ściany oporowe zgodnie z przepisami, dotyczącymi warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (promocja 3  w 1).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Uprawnienia projektowe w tej specjalności bez ograniczeń dają także prawo do obliczania światła mostów i przepustów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !