Blog

14.07.2018

Zakup działki budowlanej - ważna decyzja

W artykule znajdziesz:

Zakup działki budowlanej - ważna decyzja


Zakup działki budowlanej - ważna decyzja. Kupując działkę pod budowę domu, trzeba zachować ostrożność i rozsądek. Nie należy podejmować decyzji w pośpiechu i pochopnie. Przed zakupem konieczne jest sprawdzenie kilku rzeczy, a wśród nich zweryfikowanie stanu formalno-prawnego działki, a także perspektyw związanych z planowanym zagospodarowaniem otoczenia. Działki przeznaczone pod budowę - czy na pewno? Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu jest zobowiązany sprawdzić zgodność projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z takiego planu można dowiedzieć się jakie jest przeznaczenie gruntu i jak można kształtować jego zabudowę i zagospodarowanie. Warto dowiedzieć się na przykład czy dane obszary nie są objęte ochroną konserwatorską. Plan ten określa linię zabudowy, jej gabaryty czy też wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do rozmiarów działki. Zawarte są w nim również zasady budowy, rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz warunki scalania i podziału nieruchomości.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Warunki zabudowy. Nie wszystkie jednak tereny gminne posiadają aktualne miejscowe plany. W takim wypadku koniecznością staje się uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W celu jej uzyskania muszą być spełnione pewne wymagania. Jednym z nich jest warunek tzw. dobrego sąsiedztwa czyli zachowanie przez planowaną inwestycję kontynuacji funkcji. Kolejne warunki to dostęp terenu budowlanego do drogi publicznej oraz zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. Wnioski o wydanie warunków zabudowy składa się w urzędzie miasta lub gminy. Budynki rekreacji indywidualnej. Nie wszystkie jednak budynki wymagają pozwolenia na budowę. Wśród tych, które jej nie wymagają, wymienić należy wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2. Spełniony musi być jeszcze jeden warunek, a mianowicie liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami