Zależność wilgotności drewna

Zależność wilgotności drewna

Zależność wilgotności drewna od temperatury i wilgotności otaczającego powietrza może być określona wg wykresu Czulickiego.
Zależność masy objętościowej drewna od wilgotności. Masę objętościową drewna Q (kg/m3) odnosimy do wilgotności 12-15%. Zwykle przyjmuje się masę objętościową drewna iglastego p = 600 kg/m3. Masa objętościowa bezwzględnie suchej sosny wynosi 450-4-500 kg/m3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

W obliczeniach toksyczności środków grzybobójczych przyjmuje się p = 500 kg/m3. Masa objętościowa substancji drzewnych, z których są zbudowane ścianki komórek, wynosi 1,49-1,57 t/m3, a więc znacznie przewyższa masę objętościową wody. Z tego też powodu drewno, całkowicie nasycone wodą, bez zawartości powietrza ma masę większą od masy wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pochłanianie wody przez drewno. Według danych doświadczalnych, bezwzględnie suche drewno może wchłonąć w ciągu doby 38,6% wody, drewno o wilgotności 5,5% chłonie 36%, drewno o wilgotności 62,7% chłonie 6%. Chłonność drewna zależy również od temperatury; w podwyższonych temperaturach chłonność drewna jest większa wzdłuż włókien niż w kierunku promienistym i stycznym. Biel chłonie znacznie lepiej od twardzieli. Chłonność zależy również od struktury drewna, ciężaru objętościowego, żywiczności itd.

Zmiany objętości drewna wskutek wysychania (uprawnienia budowlane). Zmiany objętości drewna odgrywają bardzo poważną rolę przy projektowaniu konstrukcji nośnych. Zmiany objętości zaczynają się po wyparowaniu wilgoci włoskowatej, tj. zaczynając od wilgotności 30% (granicy nasycenia włókien) i poniżej, kiedy zaczyna parować wilgoć higroskopijna. Liniowa zależność strat na wymiarach drewna, stosowanego do celów budowlanych, przedstawia się średnio: wzdłuż włókien 0,10%, w promienistym kierunku 3-5% (tj do V20), w kierunku stycznym 6h-10%.

Pęcznienie drewna

Pęcznienie drewna wskutek wzrostu jego wilgotności powoduje zmniejszenie wytrzymałości drewna (program egzamin ustny). Zdolność drewna do odkształcania się jest bezpośrednio związana z jego wilgotnością. W miarę obniżenia się wilgotności zmniejsza się ona znacznie i suche drewno staje się kruche. Z powiększeniem wilgotności zdolność odkształcania się wzrasta.
Łączny wpływ wilgotności i podwyższonych temperatur. Podwyższenie temperatury powietrza występuje szczególnie w budynkach przemysłowych o różnym przeznaczeniu, jak: kuźniach, odlewniach, walcowniach, hutach szkła, cementowniach, kotłowniach itd. (opinie o programie).

Bezpośrednimi źródłami są piece, aparatury, rozgrzane surowce i gorące gazy. Źródła te oddają ciepło przez promieniowanie i unoszenie (konwekcję). Promieniowanie powoduje ogrzewanie się przedmiotów, a co za tym idzie nowe prądy konwekcyjne powietrza. Prądy te są skierowane ku górze, tworząc w obrębie budynku skupienia gorącego powietrza o temperaturze znacznie wyższej jak w warstwach dolnych.
Obserwacje konstrukcji drewnianych w halach przemysłowych o podwyższonej temperaturze powietrza (do 40-60°C) pozwoliły ustalić, że drewno po dwu- albo trzyletnim okresie traci nadmiernie wilgoć (do 2%), zmienia wygląd (stając się brązowe), a przede wszystkim staje się kruche i mniej wytrzymałe na ugięcia dynamiczne (segregator aktów prawnych).

Jeżeli drewno ma początkowo dużą wilgotność, to gwałtowne osuszenie powoduje niebezpieczne odkształcenia konstrukcji. Poza tym dłuższe oddziaływanie na drewno wysokiej temperatury powoduje ogólne zmniejszenie wytrzymałości drewna. W temperaturze 80-100°C wytrzymałość drewna na dynamiczne ugięcia spada dla sosny o 15%, a dla dębu o 30%. Na ściskanie wytrzymałość dla sosny zmniejsza się o 10%, a dla dębu o 5%.
Drewno wskutek naparzania również traci na wytrzymałości i to tym więcej, im większe jest ciśnienie pary i dłuższe jej działanie.

Obniżenie wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien wynosi średnio 18%, a w poprzek włókien około 25% (promocja 3 w 1). W budynkach przemysłowych konstrukcje nie zabezpieczone przed działaniem pary ulegają z czasem znacznemu osłabieniu, jak to bywa np. w pralniach mechanicznych. Przy projektowaniu należy brać pod uwagę zmiany, jakie mogą zachodzić w konstrukcji wskutek zmian temperatury i wilgotności w ciągu całego roku.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami