Zamarzanie wody zarobowej

Zamarzanie wody zarobowej

Wymienione domieszki obniżają temperaturę zamarzania wody zarobowej, zapewniając w ten sposób warunki dla przebiegu wiązania. Biorą one ponadto udział w procesie hydratacji, przyspieszając go (program uprawnienia budowlane na komputer). Żeby uniknąć natychmiastowego wiązania, temperatura mieszanki betonowej nie może przekraczać 5°C (wyjątkowo 10°C) i dlatego mieszankę taką nazywano w Rosji betonem zimnym.

Szereg uwag o właściwościach betonów zimnych w zależności od typu domieszki (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wyniki z badań przeprowadzonych w Polsce nad betonami zimnymi wykonanymi z domieszką technicznego węglanu potasowego, zwanego potażem (K2C03), i plastyfikatora.
Próbki przechowywano do 14 dni w temperaturach odpowiednio -5, -10 i - 15 C i z kolei do 90 dni w temperaturze +18°C.
Z zestawień wynika, że we wszystkich przypadkach dojrzewania zaobserwowano prawidłową intensywność przyrostu wytrzymałości.
Według autorów badań, ilości dodatków są wartościami optymalnymi dla przytoczonych w tych tablicach temperatur (uprawnienia budowlane).

Betony i zaprawy z dodatkiem K2C03 - podobnie jak z Na2COs - okazały się mniej odporne na działanie mrozu niż analogiczne betony bez dodatków. Mimo tej wady, fakt możliwości wykonania betonu w ujemnych temperaturach do - 15°C bez specjalnego zabezpieczenia jest bardzo istotny w robotach zimowych. Ze względu na zbyt szybki początek wiązania, ogranicza się w zasadzie stosowanie betonów zimnych tylko do małych objętości, np. przy wypełnianiu węzłów elementów prefabrykowanych, czy też zapraw przy łączeniu elementów wielkowymiarowych.

>Ilości domieszek

Ilości domieszek podanych w p. 11.6. należy zmniejszyć do ok. 30% przy betonowaniu elementów o module powierzchniowym M < 6 (program egzamin ustny).
Przy odpowiednim doborze temperatury składników, ilości domieszek i opóźnieniu początku wiązania, betony zimne są bardzo korzystne przy stosowaniu w miejscach odległych od terenów zabudowywanych, np. przy budowie fundamentów pod slupy sieci przewodowych.

Przy stosowaniu betonów zimnych należy przestrzegać następujących zasad:
1. Domieszki wprowadzać tylko w postaci roztworów wodnych, najlepiej z całą ilością wody zarobowej.
2. Dla zwiększenia mrozoodporności betonów dodawać oprócz plastyfikatora także środki napowietrzające.
3. Stosować raczej tylko cementy szybkotwardniejące.
4. Ograniczać wykonywanie betonów do temperatury - 10°C (wyjątkowo -15°C) (opinie o programie).
5. Betony chronić przed zawilgoceniem, nakrywając je materiałem szczelnym, np. papą lub brezentem.
6. Ilości domieszek aktywizujących jak i regulujących wiązanie dostosować do temperatur otoczenia, kierując się wskazówkami odnośnych badań.
7. Nie wolno dopuszczać, aby w wodzie zarobowej pozostały domieszki w postaci nierozpuszczonej. Przy zbytnim stężeniu, gdy domieszki nie chcą się rozpuścić, należy podnieść temperaturę wody, gdyż np. przy temperaturze wody równej 20°C da się rozpuścić w 100 1 wody tylko 22 kg węglanu sodowego, a już w 30 °C - 40 kg (segregator aktów prawnych).
8. W przypadku pozornego wiązania, które może wystąpić po upływie 5-10 minut, należy dokonać powtórnego przemieszania, co przynosi właściwe konsekwencje mieszance.
9. Należy pamiętać, że działanie wszelkich domieszek chemicznych zależy od właściwości chemicznych cementu i dlatego powinno się zawsze wcześniej dokonać prób dla wprowadzenia odpowiednich korekt co do składu mieszanki i ilości dodatków.
10. Stosowanie kruszyw oblodzonych jest możliwe, gdyż w czasie mieszania rozpuszczają się one pod wpływem soli, jakimi są zalecane domieszki.

O wyborze metody postępowania przy betonowaniu zimą decydują w zasadzie względy ekonomiczne (promocja 3 w 1). Zależą one od:
a) spodziewanych temperatur powietrza,
b) rodzaju konstrukcji,
c) składników betonu,
d) posiadanych do dyspozycji materiałów izolacyjnych i sprzętu grzewczego,
e) warunków miejscowych (np. gospodarki cieplnej) itp.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !