Zapotrzebowanie nowoczesnego budownictwa

Zapotrzebowanie nowoczesnego budownictwa

W 1975 r. zastosowano w różnych konstrukcjach budowlanych w Związku Radzieckim ok. 25 min m3 materiałów termoizolacyjnych, w tym: płyty z wełny żużlowej o gęstości objętościowej 120-300 kg/m3 i wytrzymałości na ściskanie 0,04-0,12 MPa (przy 10-procentowym odkształceniu liniowym), wyroby z wypełniaczem perlitowym na syntetycznym spoiwie bitumicznym lub sylikatowym o gęstości objętościowej 150-400 kg/m3, kalibrowane płyty z betonu komórkowego - o gęstości złożonego kszałtu, a następnie pokrycie cienką warstwą laminatu szklanego lub betonu lekkiego. Podobne doświadczenia z zastosowaniem pianopoliuretanu były już przeprowadzane w różnych krajach i dały bardzo interesujące wyniki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Do chwili obecnej ogromne zapotrzebowanie nowoczesnego budownictwa na materiały termoizolacyjne zaspokaja się przez zastosowanie materiałów o stosunkowo dużej gęstości objętościowej (powyżej 400 kg/m3). Wśród nich w pierwszej kolejności należy wymienić betony komórkowe (gazobeton, pianobeton, gazosylikat), które znalazły powszechne zastosowanie w wielkopłytowym budownictwie mieszkaniowym. Przy gęstości objętościowej 600-700 kg/m3 wytrzymałość betonu komórkowego wynosi 5-7 MPa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przemysł wytwarza również powyżej 15 min m3 różnych termoizolacyjnych materiałów i wyrobów z włókna mineralnego i szklanego: płyty (sztywne, półsztywne i miękkie), maty przeszywane, otuliny, segmenty i cylindry na spoiwie syntetycznym, płyty z wełny żużlowej na spoiwie bitumicznym i in.  (uprawnienia budowlane).

Baza surowcowa

Z wełny mineralnej produkuje się ponad połowę wszystkich materiałów termoizolacyjnych. Stosowanie wyrobów z wełny żużlowej na spoiwie syntetycznym jest w porównaniu z płytami na spoiwie bitumicznym daleko bardziej efektywne i w latach najbliższych należy oczekiwać znacznego rozszerzenia udziału ich wytwarzania w ogólnej wielkości produkcji tych termoizolacyjnych materiałów (program egzamin ustny). Pomimo niektórych technicznych zalet materiałów ocieplających z włókna szklanego, w porównaniu z takimi samymi materiałami z wełny żużlowej, wdrożenie ich jest hamowane z powodu bardzo dużego kosztu wyrobów i deficytu szeregu surowców. Z tych samych przyczyn w Związku Radzieckim nie znalazły powszechnego zastosowania inne rodzaje materiałów termoizolacyjnych ze spienionego azbestu (sowielit), szkła (szkło piankowe), ceramiki (pianokeralit) i in. (opinie o programie).

Rozpowszechnionym materiałem termoizolacyjnym w Związku Radzieckim jest spęczniony wermikulit sypki materiał koloru złocistomosiężnego o gęstości objętościowej 80-150 kg/m3. Stosuje się go do zasypowej izolacji termicznej w konstrukcjach wielowarstwowych, do wypraw termodżwiękoizolacyjnych, do wytwarzania trwałych na wysokie temperatury wyrobów izolacyjnych na różnych spoiwach. Do izolacji w wysokich temperaturach perspektywiczne jest stosowanie keramikowermikulitu ceramiki z wypełniaczem z wermikulitu (zamiast kosztownego szamotu porowatego) (segregator aktów prawnych).

Na wykorzystaniu włókien organicznych (drzewnych) i wełny drzewnej bazuje produkcja takich materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie, jak pilśniowe płyty izolacyjne i cementowe płyty wiórowe. Łatwość produkcji wyrobów wielkowymiarowych, rozległa baza surowcowa (głównie odpady zakładów obróbki drewna), mały koszt wytwarzania — wszystko to czyni ich stosowanie bardzo perspektywicznym, szczególnie w drewnianym budownictwie mieszkaniowym, w budowlach prowizorycznych itp.

Inne rodzaje materiałów i wyrobów termoizolacyjnych wyprodukowanych z użyciem włókna organicznego (płyty z trzciny, paździerzy, słomy, torfu) odznaczają się małą odpornością na gnicie i palenie się, są wytwarzane w sposób chałupniczy i stosowane jedynie jako miejscowe materiały budowlane. Doskonałymi materiałami termoizolacyjnymi i konstrukcyjnymi dla prefabrykowanego drewnianego budownictwa mieszkaniowego i innych rodzajów budownictwa są wytłaczane płyty wiórowe o grubości od 30 do 80 mm z podłużnymi okrągłymi pustkami, produkowane ciągłym wysokowydajnym systemem (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !