Blog

30.05.2018

Zarządzanie pracami budowlanymi oraz projektowymi

W artykule znajdziesz:

Zarządzanie pracami budowlanymi oraz projektowymi


Zdobycie uprawnień do projektowania budynków, a także zarządzania pracami, które mają na celu ich postawienie, jest okupione wieloma latami nauki i praktyki na tym polu. Gdy uzyska się stosowny certyfikat dają możliwość realizowania się w zawodach, związanych z budownictwem, można zajmować się zarówno stawianiem nieruchomości mieszkalnych, jak również wielu obiektów o innym przeznaczeniu, na przykład użyteczności publicznej.


Najbardziej pożądanym dokumentem dla osób marzących o posiadaniu uprawień budowlanych jest bez wątpienia certyfikat umożliwiających projektowanie oraz kierowanie pracami, a więc o charakterze nieograniczonym. Są także fachowcy, którzy zdobyli częściowe uprawnienia, dające prawo do zajmowania się tylko budownictwem na jakimś odcinku.


Niezależnie od rodzaju posiadanych uprawnień, każda osoba odpowiedzialna zarówno za tworzeniem projektu architektonicznego, jak również za jego realizację ponosi olbrzymią odpowiedzialność, ponieważ każdy obiekt musi mieć solidne fundamenty.

 

Jak dobrze, że nad przyznawaniem uprawnień budowlanych czuwa zawsze komisja wyznaczona przez samorząd tworzony przez specjalistów w tym zakresie, ponieważ w ten sposób można mieć całkowitą pewność, że absolutnie stosowny certyfikat otrzymają tylko osoby, które posiadają wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające wykonywanie pracy podczas budowy. Działania podejmowanie w czasie realizacji inwestycji obejmują zarówno projekt, jak też fazę realizacji robót budowlanych, których efektem będzie postawiona lub wyburzona nieruchomość, a także inny obiekt, jak na przykład droga publiczna albo most.


Nie ulega wątpliwości, że większość zadań jest związanych z powstawaniem nowego budynku, ale bywają sytuacje, w jakich konieczne będzie zburzenie dotychczasowego. Bywa tak wówczas, kiedy nie jest on już do niczego potrzebny, czy też zagraża życiu ludzi.


W obu przypadkach osoba, mająca całkowite lub częściowe uprawnienia budowlane, będzie musiała użyć odpowiednich materiałów, jak również technik, które przyniosą efekt, oczekiwany przez zleceniodawcę.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami