Blog

23.01.2020

Zasadnicze elementy hydrowęzła

Zasadnicze elementy hydrowęzła

Zasadnicze elementy hydrowęzła

Zasadniczymi elementami hydrowęzła są:
a) cztery zawory odcinające, umożliwiające odłączenie domowej instalacji centralnego ogrzewania od sieci miejskiej lub całkowite odłączenie od sieci domowej i miejskiej urządzeń hydrowęzła;
b) odmulniki służące do zatrzymywania osadów i zanieczyszczeń znajdujących się w przewodach zasilających i powrotnych (program uprawnienia budowlane na komputer);
c) termometry wskazujące temperaturę wody w przewodzie zasilającym i powrotnym;
d) hydrometry wskazujące ciśnienie w sieci zasilającej i powrotnej;
e) wodomierz wskazujący ilość przepływającej wody;
f) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed przekroczeniem przyjętego dla danej instalacji ciśnienia;
g) hydroelewator, zwany również pompą wodną, służący do mieszania wody zasilającej z wodą powrotną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Należy zaznaczyć, iż hydroelewator jest najważniejszym elementem hydrowęzła. Woda dopływająca do budynku przewodem zasilającym a ma temperaturę od 130 do 150°C. Temperatura taka do ogrzewania budynku mieszkalnego byłaby zbyt wysoka, nieprzyjemna, a nawet szkodliwa dla zdrowia mieszkańców (przypiekanie kurzu na grzejnikach, nadmierne wysuszanie powietrza). Dlatego to dzięki specjalnej konstrukcji hydroelewatora woda o wysokiej temperaturze (130-150°C) dopływająca z dużą szybkością z sieci miejskiej porywa przez przewód 10 część wody o niskiej temperaturze ( + 70°C) powracającej z instalacji centralnego ogrzewania. Zmieszana w hydroelewatorze woda o temperaturze wysokiej (+130 - +150°C) z wodą o temperaturze niskiej ( + 70°C) zasila wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania w budynku. Temperatura wody zmieszanej wynosi około +95°C przez co zachowane zostają normalne warunki pracy centralnego ogrzewania wewnątrz budynku.

Sieć przewodów i elementy grzejne centralnego ogrzewania budynku, połączone za pomocą hydroelewatora z miejską siecią cieplną, nie różnią się niczym od sieci i grzejników, jaka jest zastosowana przy zwykłym ogrzewaniu wodnym pompowym. Ze względu na wysokie ciśnienie (3-5 at(n)) w instalacji zamiast otwartego naczynia wzbiorczego stosuje się naczynie odpowietrzające zamknięte pracujące pod ciśnieniem (uprawnienia budowlane).
Domowe instalacje centralnego ogrzewania, które nie mogą pracować pod ciśnieniem sieci miejskiej (osiedlowej) łączy się z siecią miejską za pomocą wymiennika ciepła.

Przewód zasilający a miejskiej sieci cieplnej (osiedlowej) po wejściu do budynku łączy się z wężownicą umieszczoną wewnątrz wymiennika ciepła. Po oddaniu swego ciepła (przez ścianki rur wężownicy) wodzie, którą napełniony jest wymiennik ciepła, ochłodzona już woda z wężownicy wraca przewodem b z powrotem do miejskiej sieci cieplnej.

Wymiennik ciepła

Woda z miejskiej sieci cieplnej przechodzi tylko przez wężownicę, woda zaś wypełniająca wymiennik ciepła krąży w wewnętrznej instalacji domowej centralnego ogrzewania (program egzamin ustny).
Układ sieci, grzejniki i system (grawitacyjny lub pompowy) ogrzewania w budynkach podłączanych do sieci cieplnej miejskiej (osiedlowej) za pomocą wymiennika ciepła pozostają bez zmian. W tym przypadku jedynie zamiast kotła montowany jest wymiennik ciepła.
Ogrzewanie parowodne. W budownictwie mieszkaniowym stosowany jest również system ogrzewania parowodnego. Zasada działania tego sposobu ogrzewania jest podobna do zasady ogrzewania wodo- wodnego, z tą tylko różnicą, że przy ogrzewaniu parowodnym do wężownicy wymiennika ciepła doprowadza się parę a nie wodę gorącą (opinie o programie). Para przez ścianki wężownicy ogrzewa znajdującą się w wymienniku wodę, a po ochłodzeniu jako skropliny powraca z powrotem do kotła. Woda gorąca nagrzana w wymienniku krąży w instalacji centralnego ogrzewania
budynku w sposób identyczny jak przy ogrzewaniu wodnym grawitacyjnym czy pompowym.

Ogrzewanie parowodne jest więc ogrzewaniem dwustopniowym i stosuje się je najczęściej w budynkach z własną kotłownią wyposażoną w kotły parowe (segregator aktów prawnych).
Ogrzewanie parowe niskiego i wysokiego ciśnienia. Jak już wspominano wyżej, pary niskiego, a tym bardziej wysokiego ciśnienia, nie należy stosować bezpośrednio do ogrzewania budynków mieszkalnych ze względów zdrowotnych. Przypiekanie kurzu na grzejnikach i nadmierne wysuszanie powietrza przez grzejniki parowe (temperatura pary wynosi z reguły więcej niż 100°C), są to przyczyny całkowitego wyeliminowania już dziś tego systemu ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym. Ponieważ pracownicy administracji przy pełnieniu swych obowiązków mogą się spotkać z ogrzewaniem parowym w magazynach, warsztatach lub w starych budynkach mieszkalnych, podamy ogólne zasady tego systemu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami