Blog

Związki tłuszczowe zdjęcie nr 10
29.10.2020

Zasadniczy typ płytki żeliwnej

W artykule znajdziesz:

Zasadniczy typ płytki żeliwnej

Związki tłuszczowe zdjęcie nr 11
Zasadniczy typ płytki żeliwnej

Zasadniczy typ płytki żeliwnej, ustalony na podstawie badań. Wskutek słabszego materiału wymiary płytki kotwiącej (jej szerokość) są nieco większe od wymiarów płytek systemu „Magnel-Blaton”, stosowanych w Belgii (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przeprowadzono badania trzech typów: badania nośności, badania tensometryczne i badania na elementach sprężonych.

Praktycznie cenne wskazówki co do zachowania się zakotwień klinowych różnego typu uzyskano przy budowie mostu eksperymentalnego w Batowicach.

Wypróbowano tam, oprócz opisanych wyżej zakotwień nawiązujących do zakotwień „klasycznych” typu Magnela, również następujące typy zakotwień:

a) zakotwienia analogiczne do magnelowskich, jednak z płytkami o jednostronnych wpustach klinowych,

b) płyty kotwiące w formie „zwartej” (nie zestawiane z szeregu płytek „sandwich”), zaopatrzone otworami stożkowymi z klinikami okrągłymi z wyżłobieniem z boku, z których każdy kotwi jeden drut,

c) płyty podobne do powyższych, z klinikami czworokątnymi blokującymi po dwa druty każdy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prócz tego wypróbowano kliny trojakiego rodzaju: kliny twarde hartowane, kliny ze stali miękkiej handlowej, kliny żeliwne.
Badania te pozwalają wysnuć następujące wnioski. Zastosowanie płytek „sandwich” jednostronnych okazało się dogodniejsze niż płytek „klasycznych”, w szczególności o wiele łatwiejsze było wbijanie klinów; dwa kliny sąsiednich płytek nie stykają się tu bezpośrednio ze sobą, co ułatwia wbijanie i uniemożliwia przypadkowe przesegregowanie się drutów. Mimośrodowe obciążenie płytek nie prowadziło do żadnych ujemnych objawów lub odchyleń (uprawnienia budowlane).

Spośród płytek z klinami wąskimi najdogodniejsze okazały się kliny na dwa druty, pozwalające na redukcję poślizgów drutów do minimum. Zakotwienie w formie jednej płyty okazało się prostsze od płytek „sandwich” i również tańsze w warunkach polskich. Kliniki klinujące pojedyncze druty okazały się gorsze (zbyt słabe), a poślizgi drutów większe. W ogólności poślizgi przy klinach powyższych typów (zwłaszcza na dwa druty) udało się zredukować do poniżej 1 mm, czego nie dało się osiągnąć dla żadnego zakotwienia Magnela (program egzamin ustny).

Duże siły ściskające

Wytłumaczenie tych zjawisk od strony teoretycznej nie nastręcza trudności. Mianowicie kliny są grubsze (tzn. o większym przekroju podłużnym) w kierunku prostopadłym do docisku bocznego, z drugiej zaś strony są węższe w kierunku sił ściskających. Oba te czynniki sprawiają, że odkształcenia całkowite (wobec mniejszych naprężeń średnich i mniejszej szerokości odkształcenia) są znacznie niższe niż w klinach Magnela (opinie o programie).

Z drugiej strony płyta kotwiąca wykazuje z tych samych przyczyn również mniejsze odkształcenia. W wyniku tego poślizgi są znacznie mniejsze, można zatem zmniejszyć grubość płyty kotwiącej (tj. długość krawędzi docisku klina), a więc i ciężar całkowity zakotwienia; jednocześnie można zredukować szkodliwe zjawiska, prowadzące do naprężeń rozciągających wzdłuż osi klina).

Duże siły ściskające, skupione na wąskim polu czoła belki sprawiają, że położone w bezpośrednim sąsiedztwie strefy betonu poddane są złożonym stanom naprężenia. Teoretyczny model (przestrzenne zagadnienie prostopadłościanu obciążonego punktowo) stanowi skomplikowany problem (segregator aktów prawnych). Przy określaniu stanu naprężenia natrafiamy na duże trudności i dlatego w praktyce korzystać wypada z bardziej prostych schematów obliczeniowych i zadowolić się przybliżoną oceną efektu koncentracji naprężeń.

Wielu autorów podjęło na tej drodze próby rozwiązania problemu. Stosunkowo ściśle ujął zagadnienie strefy zakotwienia. Badając prostopadłościan pod działaniem ucisku skupionego w płaszczyźnie czołowej, natomiast równomiernie rozłożonego w kierunku prostopadłym (z), tj. wzdłuż szerokości belki, uzyskał on wyrażenia dla naprężeń w postaci szeregów Fouriera, a wyniki dla praktycznie ważnych przypadków zestawił w formie wykresów i tablic liczbowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Związki tłuszczowe zdjęcie nr 16 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 17 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 18
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 19
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 20 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 21 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 22
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 32 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 33 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 34
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 35
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 36 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 37 Związki tłuszczowe zdjęcie nr 38
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Związki tłuszczowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami