Zasadniczy typ płytki żeliwnej

Zasadniczy typ płytki żeliwnej

Zasadniczy typ płytki żeliwnej, ustalony na podstawie badań. Wskutek słabszego materiału wymiary płytki kotwiącej (jej szerokość) są nieco większe od wymiarów płytek systemu „Magnel-Blaton”, stosowanych w Belgii (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przeprowadzono badania trzech typów: badania nośności, badania tensometryczne i badania na elementach sprężonych.

Praktycznie cenne wskazówki co do zachowania się zakotwień klinowych różnego typu uzyskano przy budowie mostu eksperymentalnego w Batowicach.

Wypróbowano tam, oprócz opisanych wyżej zakotwień nawiązujących do zakotwień „klasycznych” typu Magnela, również następujące typy zakotwień:

a) zakotwienia analogiczne do magnelowskich, jednak z płytkami o jednostronnych wpustach klinowych,

b) płyty kotwiące w formie „zwartej” (nie zestawiane z szeregu płytek „sandwich”), zaopatrzone otworami stożkowymi z klinikami okrągłymi z wyżłobieniem z boku, z których każdy kotwi jeden drut,

c) płyty podobne do powyższych, z klinikami czworokątnymi blokującymi po dwa druty każdy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Prócz tego wypróbowano kliny trojakiego rodzaju: kliny twarde hartowane, kliny ze stali miękkiej handlowej, kliny żeliwne.
Badania te pozwalają wysnuć następujące wnioski. Zastosowanie płytek „sandwich” jednostronnych okazało się dogodniejsze niż płytek „klasycznych”, w szczególności o wiele łatwiejsze było wbijanie klinów; dwa kliny sąsiednich płytek nie stykają się tu bezpośrednio ze sobą, co ułatwia wbijanie i uniemożliwia przypadkowe przesegregowanie się drutów. Mimośrodowe obciążenie płytek nie prowadziło do żadnych ujemnych objawów lub odchyleń (uprawnienia budowlane).

Spośród płytek z klinami wąskimi najdogodniejsze okazały się kliny na dwa druty, pozwalające na redukcję poślizgów drutów do minimum. Zakotwienie w formie jednej płyty okazało się prostsze od płytek „sandwich” i również tańsze w warunkach polskich. Kliniki klinujące pojedyncze druty okazały się gorsze (zbyt słabe), a poślizgi drutów większe. W ogólności poślizgi przy klinach powyższych typów (zwłaszcza na dwa druty) udało się zredukować do poniżej 1 mm, czego nie dało się osiągnąć dla żadnego zakotwienia Magnela (program egzamin ustny).

Duże siły ściskające

Wytłumaczenie tych zjawisk od strony teoretycznej nie nastręcza trudności. Mianowicie kliny są grubsze (tzn. o większym przekroju podłużnym) w kierunku prostopadłym do docisku bocznego, z drugiej zaś strony są węższe w kierunku sił ściskających. Oba te czynniki sprawiają, że odkształcenia całkowite (wobec mniejszych naprężeń średnich i mniejszej szerokości odkształcenia) są znacznie niższe niż w klinach Magnela (opinie o programie).

Z drugiej strony płyta kotwiąca wykazuje z tych samych przyczyn również mniejsze odkształcenia. W wyniku tego poślizgi są znacznie mniejsze, można zatem zmniejszyć grubość płyty kotwiącej (tj. długość krawędzi docisku klina), a więc i ciężar całkowity zakotwienia; jednocześnie można zredukować szkodliwe zjawiska, prowadzące do naprężeń rozciągających wzdłuż osi klina).

Duże siły ściskające, skupione na wąskim polu czoła belki sprawiają, że położone w bezpośrednim sąsiedztwie strefy betonu poddane są złożonym stanom naprężenia. Teoretyczny model (przestrzenne zagadnienie prostopadłościanu obciążonego punktowo) stanowi skomplikowany problem (segregator aktów prawnych). Przy określaniu stanu naprężenia natrafiamy na duże trudności i dlatego w praktyce korzystać wypada z bardziej prostych schematów obliczeniowych i zadowolić się przybliżoną oceną efektu koncentracji naprężeń.

Wielu autorów podjęło na tej drodze próby rozwiązania problemu. Stosunkowo ściśle ujął zagadnienie strefy zakotwienia. Badając prostopadłościan pod działaniem ucisku skupionego w płaszczyźnie czołowej, natomiast równomiernie rozłożonego w kierunku prostopadłym (z), tj. wzdłuż szerokości belki, uzyskał on wyrażenia dla naprężeń w postaci szeregów Fouriera, a wyniki dla praktycznie ważnych przypadków zestawił w formie wykresów i tablic liczbowych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !