Zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych

 

Zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych

Jak zgodnie z przepisami odprowadzać wody opadowe?
Właściciele działek zobowiązani są do przestrzegania regulacji prawnych dotyczących wielu kwestii, a między innymi również tej związanej z odprowadzaniem wód opadowych (uprawnienia budowlane). Zawarte są one w kilku aktach prawnych, a między innymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zasady dotyczące odprowadzania wód opadowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działka budowlana, na której usytuowane są budynki powinna być zaopatrzona w kanalizację. Jej zadaniem jest właśnie umożliwienie odprowadzenia wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Jeżeli zaś nie ma możliwości takiego przyłączenia można odprowadzać wody opadowe na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych albo też zbiorników retencyjnych. Jednocześnie zmiana naturalnego spływu wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości jest wyraźnie zakazana i grozi karami administracyjnymi (program egzamin ustny).

 

Czy nieruchomość ma dostęp do kanalizacji deszczowej, można sprawdzić w urzędzie gminy. Bo niejednokrotnie chociaż kanalizacja funkcjonuje na terenie gminy, nie zawsze jest ona wyposażona w odpowiednią ilość przyłączy. Jeżeli ich liczba jest odpowiednia, każdy zobowiązany jest do skorzystania z niej i odprowadzania wód opadowych właśnie w ten sposób. Natomiast w przypadku, gdy nie można podłączyć.się do kanalizacji ogólnospławnej, pozostaje odprowadzać wody opadowe na własny teren nieutwardzony. Jedną z bardzo często spotykanych sytuacji problemowych jest ta, w której teren nieruchomości jest obniżony w stosunku do terenu działki sąsiada. Jest to sytuacja szczególnie niekorzystna, a wręcz pechowa zwłaszcza w czasie częstych opadów, kiedy to wody deszczowe zalewają posesję właściciela, spływając z terenu podwyższonego przez sąsiada (opinie o programie). Jeżeli teren sąsiedniej nieruchomości został podwyższony bez pozwolenia, właściciela czekają konsekwencje łącznie z nakazem rozbiórki. Wodę bowiem z utwardzonego placu działki należy odprowadzać w granicach tej posesji, nigdy zaś na teren działki sąsiada.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !