Zasady konstruowania elementów

Zasady konstruowania elementów
Zasady konstruowania elementów

Sprawny przebieg konstrukcji budowlanych zależy od:

 • właściwie skonstruowanych elementów,
 • właściwie zaprojektowanych styków i połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami montowanej konstrukcji,
 • prostoty uchwytów montażowych,
 • stopnia stateczności własnej montowanych elementów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy projektowaniu kształtu i wymiarów poszczególnych elementów konstrukcyjnych należy szczegółowo przeanalizować warunki, w jakich przebiegać będzie montaż tych elementów, tak ażeby uzyskać najmniejszy nakład pracy i największe bezpieczeństwo przy montażu tej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W szczególności należy pamiętać o tym, że cała konstrukcja i wszystkie jej elementy powinny spełniać wymagania stateczności nie tylko w stosunku do obciążeń działających na tę konstrukcję w okresie jej użytkowania (a więc po jej całkowitym wykonaniu - na które to obciążenia oblicza się konstrukcję), ale również aby elementy te były dostatecznie wytrzymałe na siły i obciążenia, które oddziałują na nie podczas montażu konstrukcji. W przypadku niemożności całkowitego zabezpieczenia stateczności własnej konstrukcji (w czasie jej montażu) należy unikać w miarę możności stosowania zbyt kosztownych prowizorycznych usztywnień i zamocowań, gdyż takie rozwiązanie utrudnia realizację i zwiększa koszty budowy (uprawnienia budowlane).

Ogólnie biorąc przy konstruowaniu poszczególnych elementów należy zwracać uwagę, aby łatwe było łączenie elementów między sobą, ich zawieszenie do haka urządzenia montażowego nie sprawiało trudności i wreszcie aby uzyskać w maksymalnym stopniu stateczność własną elementu (program egzamin ustny).

Wykonywanie połączeń i styków montażowych jest najbardziej pracochłonną i odpowiedzialną czynnością w procesie montażu. Zależy ono przede wszystkim od kształtu i cech konstrukcyjnych zaprojektowanych złącz i węzłów danej konstrukcji. Od prawidłowości rozwiązań konstrukcyjnych, uwzględniających specyfikę robót montażowych, zależą efekty techniczne i ekonomiczne montażu danej konstrukcji (stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo pracy, szybkość wykonania, koszty budowy) (opinie o programie).

Względy konstrukcyjne

Względy konstrukcyjne (statyczne) wymagają, ażeby złącza montażowe zdolne były przejąć i przekazać całkowite siły przypadające w wyniku pracy całego ustroju w miejscu łączenia elementów bez osłabiania w tych miejscach konstrukcji oraz tworzyły właściwe węzły konstrukcyjne przewidywane w ogólnym schemacie statycznym danej konstrukcji (węzły sztywne, przegubowe czy też przesuwne). Wymaga to, ażeby złącza takie dawały możliwie równomierny rozkład naprężeń wewnętrznych, dużą szczelność i nieodkształcalność konstrukcji (segregator aktów prawnych). Spełnienie tych wymagań decyduje zachowaniu stateczności konstrukcji, a więc o bezpieczeństwie wykonania robót montażowych.

Z punktu widzenia wymagań realizacyjnych, tj. z uwagi na warunki produkcji montażu, rozwiązanie konstrukcyjne wszelkiego rodzaju złącz i styków montażowych powinno zapewnić:

 • możliwość łatwego i szybkiego wykonania całego połączenia i jego poszczególnych elementów (części stykowych, łączników itp.),
 • możliwość wykonania złącza prowizorycznego w początkowej fazie robót,
 • zastosowanie optymalnych tolerancji wymiarów konstrukcji złącza w dostosowaniu do odpowiednich tolerancji wymiarów łączonych elementów,
 • możliwość przejęcia przez złącza obciążeń bezpośrednio po ukończeniu czynności montażowych,
 • bezpieczne prowadzenie robót montażowych,
 • łatwe naprowadzenie montowanego elementu i jego precyzyjne osadzenie w konstrukcji,
 • jednorodność systemu złącz w każdym węźle i w całej konstrukcji,
 • eliminację względnie ograniczenie do minimum stosowania specjalnych dodatkowych urządzeń pomocniczych podtrzymujących montowane elementy w czasie wykonywania połączenia,
 • możliwość wykonywania złącza również i w okresie zimowym (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !