Zasady organizacji robót szklarskich

Zasady organizacji robót szklarskich

Jakiego szklą należy użyć do szklenia danego budynku lub poszczególnych części, powinno być podane w opisie robót, co jednak nie zwalnia wykonawcy od zwrócenia uwagi na ewentualne możliwości zastosowania szklą bardziej ekonomicznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Roboty szklarskie należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robót budowlanych. tynkowych i podłogowych, lecz przed malowaniem ścian i sufitów. Roboty stolarskie, ślusarsko-kowalskie i okuciowe oraz wszystkie czynności wstępne związane z malowaniem elementów przeznaczonych do szklenia należy wykonać przed szkleniem, z wyjątkiem ostatecznego malowania, które wykonuje się po szkleniu. Wymagania te nie mają zastosowania, gdy na budowę dostarcza się gotowe elementach w których otwory okienne i drzwiowe są pomalowane i oszklone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względów oszczędnościowych lepiej jest zamawiać płyty szkła o wymiarach tzw. ścisłych, tj. o takich wymiarach, aby po pocięciu nie było odpadów, lub gotowe szyby wycięte według podanych wymiarów.

Dla uproszczenia pracy przy ustalaniu wymiarów płyt szkła, w której podane są wymiary płyt oraz najczęściej spotykane wymiary szyb w typowej stolarce okiennej. Posługiwanie się tablicą jest bardzo proste, np. szyby o wymiarach 500 x 620 mm najlepiej jest wykrawać z płyty o wymiarach 1080 x 620 mm. Z takiej płyty otrzymujemy dwie szyby z minimalnym odpadem.
Zasadniczym materiałem w szklarstwie budowlanym jest szkło płaskie w postaci płyt (uprawnienia budowlane). Oprócz szkła płaskiego używa się gotowych szyb zespolonych oraz materiałów pomocniczych służących do uszczelniania i mocowania szyb w ramach i szczeblinach.

Szkło

Szkło należy przechowywać w pomieszczeniu suchym, przewiewnym i zabezpieczonym przed zamoknięciem (program egzamin ustny).

Skrzynie z płytami szklanymi powinny stać pionowo. Płyty szklane magazynowane luzem ustawia się na stojakach warstwami o grubości do 60 cm, nachylone pod kątem ok. 85 stopni. Szkło zamoknięte należy natychmiast rozpakować i wysuszyć, w przeciwnym razie może nastąpić tzw zaparzenie lub sklejenie i szkło nie będzie się nadawało do użytku.

Skrzynie z płytami szklanymi podczas przewozu, bez względu na środek lokomocji, powinny być ustawione w kierunku ruchu pojazdu w pozycji pionowej i zamocowane, aby nie mogły się przesuwać Przy przewożeniu niepełnych skrzyń z płytami szklanymi skrzynie należy wypełnić słomą, wełną drzewną lub innym materiałem miękkim tak. aby płyty w opakowaniu stały nieruchomo i pionowo (opinie o programie).

Załadunek i rozładunek skrzyń z płytami szklanymi powinien odbywać się z dużą ostrożnością, pod nadzorem kwalifikowanego pracownika .
Do uszczelniania szyb osadzonych w ramach okiennych i innych używa się kitu szklarskiego lub uszczelek. Uszczelki mogą być z gumy lub tworzywa sztucznego miękkiego. Kity szklarskie powinny mieć jednolitą barwę, stanowić jednorodną masę o konsystencji ciasta, bez grudek, a po kilkakrotnym zgnieceniu nie mogą przylegać do dłoni.

Wałeczek zgnieciony z dobrego kitu przy rozciąganiu powinien wpierw tworzyć pośrodku szyjkę i dopiero zerwać się. Krajakiem kolkowym przekrawa się szkło średniej grubości (segregator aktów prawnych).

Oprócz krąjaków szklarz powinien mieć takie narzędzia pomocnicze, jak nóż szklarski, młotek, szczypce, kątnik. dłuto, śrubokręt itp. Szklarze powinni mieć wydzielone pomieszczenie możliwie w środku budynku, zaopatrzone w stół do krajania szkła i szklenia, skrzynie na odpadki, regały do ustawiania szyb itp. Zaleca się w pierwszej kolejności szklić dachy, świetliki, następnie zewnętrzne ramy okienne (letnie), z wyjątkiem podwójnych skrzydeł okien zespolonych, które (letnie i zimowe) szkli się jednocześnie (promocja 3 w 1).

W celu odciążenia wykwalifikowanych szklarzy roboty pomocnicze należy (przygotowanie ram do szklenia, dostarczanie szkła z magazynu do miejsca pracy, ugniatanie kitu, przynoszenie i odnoszenie ram) powierzyć robotnikom przyuczonym.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !