Zasady projektowania

Zasady projektowania

Zasady projektowania poszczególnych bloków zmierzają na ogół do dawania im wymiarów możliwie dużych, aby ograniczyć liczbę szwów roboczych, mogących być źródłem nieszczelności, a stąd wymagających specjalnego traktowania, o którym będzie mowa dalej (program uprawnienia budowlane na komputer). Z drugiej strony wymiary bloków są oczywiście ograniczone możliwością wielokrotnego używania stypizowanych deskowań oraz warunkami montażu zbrojeń i opancerzeń, o ile one w danej fazie występują.

Ponadto są w sposób kategoryczny ograniczone wydajnością instalacji produkującej i dostarczającej masę betonową oraz samymi warunkami tempa układania masy betonowej, skoro dany blok ma być wykonany jednym ciągiem, tj. w czasie dnia roboczego, a więc w zasadzie w czasie od kilku do maksimum kilkunastu godzin. W tych warunkach już w okresie projektowania obiektu musi być dość ściśle ustalony nie tylko jego ogólny harmonogram realizacyjny, ale także przyjęte podstawowe założenia w odniesieniu do rozmiarów i wydajności instalacji do produkcji, transportu i układania masy betonowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak z powyższego widać, okoliczności, które w projektowaniu obiektów budownictwa lądowego stanowią tylko pewien margines rozważań odnoszących się do sposobu realizacji obiektu, w budownictwie wodnym stają się czynnikiem współdecydującym o podstawowych zasadach rozplanowania obiektu i głównym składnikiem rozważań, decydujących o podziale całości budowli na fragmenty,, tworzące każdy oddzielną całość z punktu widzenia wykonawstwa. Dodać należy, że ów podział na fazy wykonawstwa, stosunkowo dość prosty w wielkich masywach zapór, staje się szczególnie trudny, gdy w blokach występują otwory, wnęki, galerie, szyby oraz wydrążenia, charakterystyczne zwłaszcza dla masywów siłowni wodnych. Dalsze komplikacje powstają, gdy z betonem łączą się opancerzenia i elementy urządzeń mechanicznych (uprawnienia budowlane). W pewnych przypadkach istnieją możliwości montażu ich jednocześnie z budową deskowań i wtedy konstrukcje te są wprost obetonowywane przy układaniu betonów masowych. Częściej jednak wykonuje się oddzielnie same betony masowe, zostawiając w nich poszerzone wnęki na ustawienie konstrukcji stalowych oraz wydrążenia na zakotwienia i pomoce montażowe, a dopiero potem po zmontowaniu elementów stalowych zalewa puste przestrzenie masą betonową wiążącą owe elementy z uprzednio wykonanymi betonami masowymi w jeden szczelny monolit (program egzamin ustny).

Rekordy wydajności betonowania

W takich przypadkach podział na fazy wykonawstwa musi być szczególnie starannie przemyślany i opracowany nader drobiazgowo w sposób gwarantujący zarówno możliwość wykonania samych robót montażowych, jak i pewność późniejszego szczelnego ich obetonowania (opinie o programie).
Przy takim ujęciu wykonawstwa można całość faz betonowania podzielić niejako na dwie grupy, z których pierwszą stanowią duże bloki betonowe o stosunkowo prostych kształtach, gdzie podstawową tendencją jest utrzymanie możliwie szybkiego tempa betonowania i drugą, obejmującą roboty typu wykończeniowego, gdzie podstawowym postulatem jest dokładność i precyzja w sposobie betonowania.

Betony zaliczane do pierwszej grupy określa się najczęściej jako betony masowe, zaś ich realizacja pociąga za sobą pewne trudności natury technologicznej, o których trzeba powiedzieć na tym miejscu nieco szerzej.
Wymiary bloków wiążą się ściśle z podstawowymi wymiarami budowli wodnych (segregator aktów prawnych). Pomijając pewne przypadki szczególne można z grubsza przyjąć, że wymiary bloków w rzucie poziomym są zwykle nie mniejsze od 100 m2 i nie większe od 400-500 m2, zaś grubości (odpowiadające warstwie dziennego betonowania) wynoszą od 1,50 do 3,00 m, najczęściej ok. 2,00 m. Stąd wynika, że objętości bloków wahają się przeważnie w granicach od 150 do 1000 m3.

Jeśli przyjąć, że blok ma być zabetonowany w ciągu 1 zmiany roboczej (7-J-8 godz.), to wydajności betonowania mogą się wahać w granicach od 20 do 120 mVgodz, co oczywiście nie oznacza bynajmniej kresu wydajności instalacji betonowych, gdyż betonowanie może być wykonywane na kilku blokach jednocześnie, zaś aktualne rekordy wydajności betonowania w budownictwie wodnym w skali światowej wynoszą ok. 6500 m3/dobę (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !