Blog

30.05.2018

Zastosowanie stali w budownictwie

W artykule znajdziesz:

Zastosowanie stali w budownictwie

 

Zastosowanie stali w budownictwie

Zastosowanie stali w budownictwie

W budownictwie stosowana jest stal niskowęglowa, będąca stopem żelaza zawierającym maksymalnie 2% węgla oraz innych pierwiastków. Stop ten jest efektem dwuetapowego procesu produkcji. Etap pierwszy to przetopienie rud żelaza w celu otrzymania surówki, która zawiera żelazo, węgiel i inne domieszki. Drugim etapem jest poddanie surówki procesowi utleniania, aby otrzymać stal o odpowiednim składzie chemicznym. Żeliwem nazywana jest przetopiona surówka, do której dodany został złom. Stalą nazywana jest przetopiona, a następnie odtleniona surówka, zawierająca do 2% węgla. Dzieli się ją na stal konstrukcyjną, narzędziową oraz specjalną (segregator aktów prawnych).

Stali dzieli się ze względu na skład chemiczny na stal węglową, nazywaną też niestopową, oraz stal stopową. Stal niestopowa składa się z żelaza oraz węgla (2%), a także pozostałych składników, np. krzemu, manganu, siarki lub fosforu. Ich ilość nie może przekraczać wartości, która jest określona dla każdego gatunku. Stalo stopowa zawiera żelazo i węgiel oraz inne składniki, które powodują uzyskanie wymaganych właściwości. Stal, która wykorzystywana jest w budownictwie, dzieli się na gatunki i klasy. Pod uwagę brane są właściwości mechaniczne, takie jak granica plastyczności czy wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość stali oznaczana jest symbolami – A-0, A-1,…, A-IIIN. Im wyższa cyfra, tym bardziej wytrzymała jest stal. W ramach każdej z tych klas występuje podział na gatunki, które określają właściwości technologiczne. Zalicza się do nich m.in. zgrzewalność, spawalność czy stopień uspokojenia.

Do wyrobów ze stali stosowanych w budownictwie zalicza się m.in. kątowniki, ceowniki, dwuteowniki, płaskowniki czy kształtowniki. Ponadto stal wykorzystywana jest do zbrojenia betonu Pozwala to na skuteczniejsze przenoszenie sił wewnętrznych, które pojawiają się, gdy konstrukcja pracuje. Stal zbrojeniowa przenosi siły rozciągające. Stal zbrojeniowa ma zwykle postać drutu, walcówki lub prostych prętów zbrojeniowych. Konstrukcje z betonu są także zbrojone są pomocą standardowych zgrzewanych siatek zbrojeniowych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami