Blog

01.06.2022

Zastosowanie tynkowania

Zastosowanie tynkowania

Zachowanie się poszczególnych kruszyw znacznie się różni, lecz ogólnie dla kruszywa lekkiego pożądana jest grubsza otulina zbrojenia. Stwierdzono, że pożądane jest jako rozwiązanie alternatywne Zastosowanie tynkowania lub otulenie zbrojenia tłustą zaprawą. W betonie wykonanym z żużla paleniskowego występuje dodatkowo niebezpieczeństwo korozji wskutek obecności w żużlu związków siarki i konieczne jest pokrycie wkładek stalowych powłoką zabezpieczającą; stosowanie żużla paleniskowego do wykonywania żelbetu nie jest jednak powszechne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie betony wykonane z kruszyw lekkich wykazują wyższe odkształcenia wilgotnościowe niż betony zwykłe. Mają one wysoki początkowy skurcz przy wysychaniu, wyższy o ok. 5H-40% niż beton zwykły, a skurcz całkowity dla niektórych kruszyw lekkich może być nawet wyższy. Betony wykonane z keramzytu (otrzymanego ze spęcznionej gliny lub spęcznionego łupka) oraz z pumeksu hutniczego mają niższe wartości skurczu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na stosunkowo niską wytrzymałość na rozciąganie betonu lekkiego występuje znaczne niebezpieczeństwo pęknięć skurczowych, chociaż istnieje pewna kompensacja spowodowana niższym współczynnikiem sprężystości i większą odkształcalnością tego betonu. Na ogół powinny być przewidziane dylatacje i przy odpowiedniej ostrożności można zwykle uniknąć uszkodzeń spowodowanych odkształceniem wilgotnościowym (uprawnienia budowlane).

Pochłanianie dźwięku przez beton lekki

Rozpatrując pozostałe ogólne właściwości betonów lekkich wydaje się, że pełzanie, ustalone na podstawie stosunku naprężenia do wytrzymałości, jest tego samego rzędu co dla betonu zwykłego. Istnieje teoria, że pełzanie betonu lekkiego po długim okresie czasu jest nieco wyższe, lecz dane te nie zostały potwierdzone. Współczynnik Poissona wydaje się być podobny do współczynnika dla betonu zwykłego (program egzamin ustny). Współczynnik sprężystości wynosi ok. 1/2-3/4 wartości tego współczynnika dla betonu zwykłego; niektóre przeciętne jego wartości Zwykle zmienia się on zależnie od gęstości pozornej, zgodnie ze wzorem. Przy wytrzymałościach powyżej ok. 30 MN/m jest on jednak niższy niż to wynika z tego wzoru.

Prędkość przyrostu wytrzymałości betonu lekkiego jest podobna jak dla betonu zwykłego w tych samych warunkach pielęgnacji, lecz na ogół jest mniej wrażliwa na brak nawilżania. Ze względu na właściwości kruszywa odporność lekkiego betonu kruszywowego na ścieranie nie jest bardzo dobra. Z drugiej zaś strony odporność na działanie mrozu jest doskonała, z wyjątkiem przypadków, gdy kruszywo zostało nasycone wodą przed mieszaniem (opinie o programie).

może być ocenione jako dobre, ponieważ energia dźwięku powietrznego przekształca się w ciepło w bardzo małych kanalikach betonu, dzięki czemu współczynnik pochłaniania dźwięku jest ok. dwu razy większy niż dla betonu zwykłego. Otynkowane powierzchnie powodują jednak znacznie wyższe odbijanie się fal dźwiękowych. Beton lekki nie odznacza się szczególnie dobrą izolacyjnością dźwiękową, ponieważ jest ona lepsza dla materiału o wyższej gęstości pozornej (segregator aktów prawnych).

Porównując je z rys. 7-26 można zauważyć, że lekki beton kruszywowy wykazuje na ogół niższą rozszerzalność cieplną niż beton zwykły. Może to stwarzać pewne problemy wówczas, gdy beton lekki i zwykły stosowane są obok siebie. Można stwierdzić, że niska rozszerzalność cieplna lekkiego betonu kruszywowego obniża tendencję do paczenia się lub zwichrowania przy oddziaływaniu różnych temperatur na dwie powierzchnie elementów betonowych. Ponadto niska przewodność cieplna betonu obniża prędkość wzrostu temperatury tkwiących w nim prętów stalowych (promocja 3 w 1). Ognioodpomość lekkiego betonu kruszywowego jest z reguły większa niż betonu zwykłego, ponieważ lekki beton kruszywowy ma mniejszą tendencję do odpryskiwania; beton ten traci również mniejszą część swojej początkowej wytrzymałości przy wzroście temperatury.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami