Blog

13.02.2020

Zastosowanie wzmocnień uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Zastosowanie wzmocnień uprawnienia budowlane

Zastosowanie wzmocnień uprawnienia budowlane

Zastosowanie wzmocnień mających na celu powstrzymanie osiadań budynku urządzeń rozdzielczych przy pompowni. Pompownia została wykonana w odkrytym wykopie zabezpieczonym szczelną ścianką stalową. Po zakończeniu prac ściankę usunięto. Do pompowni przylega pomieszczenie urządzeń rozdzielczych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poprzeczny przekrój części podziemnych obu obiektów. Po roku od czasu wybudowania w pomieszczeniu tym powstały pęknięcia świadczące o osiadaniu fundamentów budynku rozdzielni. Przyczyną osiadania było rozluźnienie piaszczystego gruntu dna wykopu. Wykop był wykonany z odpompowywaniem wody. W wyniku stosunkowej lekkości pompowni (w porównaniu z ciężarem wydobytego gruntu) i znacznej grubości rozluźnionego gruntu pod fundamentami osiadania ich okazały się większe i prawdopodobnie będą trwać przez dłuższy okres aniżeli osiadanie pompowni. Ustalono, że osiadanie można powstrzymać czterema sposobami.
Pierwszy sposób. Polega on na chemicznym wzmocnieniu gruntu pod fundamentami.

Pod każdym fundamentem należy wzmocnić 30-40 m3 gruntu mniej więcej na głębokość 7 m. Wzmacnianie rozpocząć od rzędnej 18,10 m i doprowadzić do 11,40 m.
Drugi sposób. Należy wykonać dodatkową belkę 1 i oprzeć ją na palach 2 wprowadzonych na głębokość, na której grunt nie podlega rozluźnieniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na wbite pale postawić dźwigniki 5 i doprowadzić do przejęcia poprzez nie obciążenia na pal, następnie belkę podklinować 4. Zastosowanie dźwigników jest konieczne dla nadania przewidzianych reakcji. Istniejące fundamenty przy tym sposobie usuwa się zupełnie. Stosując pale wbijane w budynku urządzeń rozdzielczych mogą powstać dodatkowe odkształcenia, które usunie się po wykonaniu robót.
Trzeci sposób. Polega na podniesieniu budynku za pomocą dźwigników opartych na belkach drewnianych do jego pierwotnego położenia i założeniu klinów (uprawnienia budowlane). Sposób ten może być zastosowany w tym wypadku, jeżeli dalsze osiadanie fundamentu będzie nieznaczne.

Czwarty sposób. Może on mieć zastosowanie tylko w przypadku wyraźnego zanikania osiadania. Istniejące rysy zapełnić zaprawą i tak samo postąpić w przypadku ewentualnego pojawienia się następnych.
Spośród wymienionych sposobów zalecono drugi, tj. z zastosowaniem żelbetowych pali.

Wpływ drgań

Sposoby zmniejszenia szkodliwego wpływu drgań wywołanych pracą niezrównoważonych maszyn (program egzamin ustny). W praktyce często zachodzą przypadki powstawania silnych drgań fundamentów maszyn, a nawet obiektów, utrudniające normalną eksploatację zakładu. Możemy temu zaradzić przez:
a) założenie dodatkowych wibroizolatorów pod maszyny szczególnie czułe na drgania lub przesunięcie ich na nowe miejsca, gdzie nie odczuwa się silnych drgań,
b) zamianę niezrównoważonych maszyn zrównoważonymi lub przeniesienie ich na miejsca, z których nie będą one oddziaływać na obiekty czułe na drgania,
c) przebudowę fundamentów maszyn niezrównoważonych lub zastosowanie specjalnych amortyzatorów dla zmniejszenia drgań.

Wybór jednego z tych sposobów zależy całkowicie od miejscowych warunków. Omówimy szerzej trzecie rozwiązanie. W celu przeprojektowania fundamentu mającego w efekcie doprowadzić do zmniejszenia drgań powinniśmy wykonać badanie gruntu, porównać projekt fundamentu z wykonanym, zmierzyć wielkość i częstość drgań oraz ustalić dane o wielkościach i umiejscowieniach niezrównoważonych sił bezwładności maszyny (opinie o programie).

drgań istniejących fundamentów możemy uzyskać stosując:
a) zwiększenie sztywności fundamentu na działanie sił poziomych przez zaprojektowanie dodatkowych płyt poziomych, np. według sposobu H. P. Pawluka i A. D. Kondina,
b) zmianę masy lub sztywności oddzielnych elementów fundamentu, wykazujących silne drgania,
c) zwiększenie sztywności podłoża fundamentu przez poszerzenie jego stopy, oparcie na palach lub wzmocnienie gruntu pod fundamentem.

Zwiększenie sztywności podłoża możemy stosować dla zmniejszenia drgań fundamentów o niskiej częstotliwości.

Sposób ten jest drogi i wymaga wstrzymania pracy maszyny na długi okres. Sposób ten został zastosowany przez Sawinowa i Kondina (segregator aktów prawnych). Na rzędnej posadowienia wykonano wieniec żelbetowy zespolony z fundamentem. Zastosowanie tego rodzaju wzmocnienia pozwoliło zmniejszyć amplitudę drgań fundamentu do 10 razy. Chociaż podane rozwiązanie bardzo często okazuje się skuteczne, to jednak istniejące nieraz w pobliżu stopy fundamentowej słupów podziemne przewody uniemożliwiają jego zastosowanie. Toteż bardziej celowy może okazać się sposób Pawluka i Kondina. Sposób Pawluka-Kondina polega na wykonaniu płyty i połączeniu jej z fundamentem, który podlega znacznym drganiom.

Płytę posadawia się na górnych warstwach gruntu. Opór takiej płyty przeciw drganiom poziomym jest bardzo duży. Wymiary płyty należy przyjmować na podstawie obliczeń(41). W razie potrzeby wymiary płyty można dowolnie zwiększyć (płyta może być przedłużona nawet poza budynek). Aby uniknąć skutków niejednakowego osiadania fundamentu i płyty, połączenie między nimi zaleca się wykonywać za pomocą sztywnego wieńca niwelującego różnice osiadań.

Grubość płyty w zależności od wymiarów fundamentu maszyny przyjmuje się w granicach 0,4-0,8 m. Sposób ten daje możliwości znacznego zmniejszenia poziomych drgań fundamentów blokowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami