Blog

12.11.2021

Zastrzyki

W artykule znajdziesz:

Zastrzyki

Zastrzyki

W celu wypełnienia pustych miejsc między dnem a podłożem, wykonano pod dnem zastrzyki z rzadkiej zaprawy cementowej. Zastrzyki wykonano pod ciśnieniem przez rurki przyspawane do dna płaszcza stalowego. Następnie wykonano konstrukcję żelbetową piwnicy wraz ze stropem (program uprawnienia budowlane na komputer). Po zabetonowaniu stropu zmontowano płytę stalową ponad stropem i po jej przyspawaniu do ścian wypełniono puste przestrzenie między stropem a płytą zaprawą cementową, stosując zastrzyki przez rurki w sposób wyżej opisany.

Na końcu zmontowano płaszcz stalowy wokół szybu włazowego i zabetonowano ściany szybu. W celu zabezpieczenia blachy przed korozją płaszcz blaszany powinien z obu stron szczelnie przylegać do betonu. Od strony wewnętrznej betonem stanowiącym ochronę stali jest sama konstrukcja żelbetowa budowli. Od strony zewnętrznej wykonano w tym celu tynk o grubości ok. 3 cm wzmocniony siatką z prętów 4-6 mm, o prześwicie oczek ok. 20 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Siatkę stanowiącą zbrojenie tynku przyspawano punktowo do blachy płaszcza. W obrębie dolnej ścianki pomocniczej szczelinę między ścianką ochronną murowaną i płaszczem stalowym ściany wypełniono betonem.

Po wykonaniu tego betonu i tynku na siatce przystąpiono do układania izolacji ścian. Izolację tę szczególnie starannie połączono z poziomą izolacją dna, uprzednio wywiniętą na ściankę. Następnie wykonano izolację stropu i ścian. W miarę wykonywania izolacji pionowej ścian równolegle budowano warstwę ochronną izolacji w postaci ścianki murowanej z klinkieru na zaprawie cementowej. Równocześnie warstwami zasypano ziemią przestrzeń pomiędzy ścianą, aby uzyskać dociśnięcie ścianki ochronnej do izolacji (uprawnienia budowlane).
Izolację stropu zabezpieczono warstwą ochronną analogicznie jak na izolacji poziomej pod obiektem. W celu umożliwienia nieskrępowanych ruchów ścianki ochronnej pod wpływem parcia bocznego nasypu ściankę na dole ułożono na warstwie papy, a u góry oddzielono ją również warstwą papy od warstwy ochronnej poziomej.

Konstrukcje betonowe

Ściankę ochronną ponadto podzielono szczelinami pionowymi na pasy o szerokości nie przekraczającej 3,0 m. Izolację wykonano pod osłoną prowizorycznego dachu, zabezpieczającego przed opadami atmosferycznymi (program egzamin ustny).

Odpady i ścieki radioaktywne przechowuje się przejściowo lub na stałe w specjalnych zbiornikach. Od zbiorników tych wymagana jest wodoszczelność, a niekiedy i gazoszczelność. Ścieki radioaktywne nie mogą bowiem dostawać się do gruntu, gdyż spowodowałyby skażenie środowiska. Zbiorniki są najczęściej zagłębione w ziemi, przy czym zwierciadło wody gruntowej może znajdować się powyżej dna zbiornika (opinie o programie).

W tym przypadku wymagana jest izolacja wodoszczelna zewnętrzna. W przypadku braku izolacji zewnętrznej lub jej nieszczelności parcie wody gruntowej może spowodować oderwanie izolacji wewnętrznej. Do izolacji wewnętrznej stosuje się najczęściej folie poliizobutylenowe. a do zewnętrznych izolację bitumiczną typu ciężkiego.
Stosowana jest również wykładzina wewnętrzna z blachy stalowej, która zapewnia całkowitą szczelność zbiornika. Typy zbiorników na ścieki o wysokim stopniu radioaktywności, stosowane w USA. Są to zbiorniki żelbetowe podziemne o kształcie walca pionowego o wewnętrznej średnicy 23 m (segregator aktów prawnych). Przykrycie zbiornika jest wykonane w postaci kopuły. W celu osłony przed promieniami radioaktywnymi zbiorniki są przykryte warstwą ziemi 1,8 do 2,4 m. Wykładzina wewnętrzna dna i ścian zbiorników jest wykonana z blachy stalowej. Izolacja zewnętrzna składa się z 3 warstw papy asfaltowej.

Konstrukcje betonowe lub żelbetowe studni opuszczanych i kesonów są na ogół tak wodoszczelne, że nie wymagają dodatkowej izolacji wodoszczelnej bitumicznej. Bywają jednak niekiedy przypadki, że studnie opuszczane lub kesony stosuje się w gruntach lub w wodzie gruntowej zawierającej składniki chemiczne szkodliwie działające na beton i wówczas należy zastosować izolację wodoszczelną bitumiczną ciężką z wkładkami jako ochronę betonu przed korozją (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami