Blog

Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 10
24.02.2022

Zatrucie ołowiowe

W artykule znajdziesz:

Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 11
Zatrucie ołowiowe

Zatrucie ołowiowe: zatrucie, przeważnie chroniczne, powodowane przez przenikanie do organizmu ludzkiego ołowiu lub związków ołowiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zatrucie ołowiem może wystąpić przy częstym nieostrożnym obchodzeniu się z wyrobami lakierowymi zawierającymi minię lub biel ołowianą wskutek przedostawania się do organów trawienia niewielkich ilości pigmentu. O warunkach bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów zawierających ołów informują przepisy bhp.

Zawór redukcyjny: przyrząd należący do osprzętu każdej butli z gazem w urządzeniach do spawania, odrdzewiania płomieniowego i metalizacji natryskowej. Jego zadaniem jest obniżanie wysokiego ciśnienia gazu w butli do przepisowego ciśnienia roboczego i utrzymywanie ciśnienia na tym poziomie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zdolność odbijania promieni cieplnych: zdolność powierzchni ciał, np. lakierów pigmentowanych brązem aluminiowym, do odbijania promieniowania cieplnego.

Zdolność rozpuszczania: właściwość większości cieczy polegająca na rozpuszczaniu i doprowadzaniu do stanu ciekłego innych ciał stałych i gęstych cieczy. Substancje odznaczające się dużą zdolnością rozpuszczania są używane w charakterze rozpuszczalników przy produkcji wyrobów lakierowych i klejów (uprawnienia budowlane).

Zdolność wypełniania: zdolność wyrobów lakierowych do tworzenia powłoki żądanej grubości i wyrównywania drobnych nierówności podłoża. Zgorzelina: tlenki metali powstające na ich powierzchni w wysokich temperaturach, np. tlenki żelaza powstające na żeliwie i stali przy obróbce ogniowej. Podczas walcowania i kucia część tlenków oddziela się i odpada od metalu w postaci łusek (program egzamin ustny).

Zmiękczacze: substancje organiczne dodawane do określonych tworzyw sztucznych, m.in. do wyrobów lakierowych w celu poprawienia ich właściwości, np. elastyczności, twardości i przyczepności. Nie tworzą one ze spoiwami związków chemicznych.

Zmydlanie: reakcja chemiczna, przy której tłuszcze, oleje i żywice są rozszczepiane przez zasady, np. olej jest rozszczepiany na glicerynę i kwasy tłuszczowe tworzące z zasadami mydło. Również błony malarskie ze zmydlających się tworzyw, np, lakierów olejnych i modyfikowanych olejami żywic ftalowych, reagując z zasadami tworzą mydlą rozpuszczalne w wodzie. Zmywacze: materiały stosowane do usuwania starych pokryć malarskich. Według sposobu działania rozróżnia się zmywacze zmydlające (alkaliczne) i rozpuszczalnikowe (opinie o programie).

Żelaziak brunatny

Żelaziak brunatny: ruda żelaza będąca mieszaniną wodorotlenków żelaza o zawartości żelaza od 30 do 60%.

Żywica mocznikowa: żywica należąca do grupy żywic aminowych. Powstaje z polikondensacji mocznika z formaldehydem. Śluzy jako surowiec do produkcji lakierów utwardzanych na zimno i na gorąco. Lakiery te są bardzo twarde, odporne na działanie światła i rozpuszczalników (segregator aktów prawnych).

Żywice aminowe (aminoplasty): ogólna nazwa żywic polikondensacyjnych. Najważniejsze z nich to żywice: mocznikowa i melaminowa. Powstają one przez polikondensację melaminy lub mocznika z formaldehydem i stosowane są głównie do lakierów utwardzanych na gorąco.

Żywice epoksydowe: żywice sztuczne utwardzane na zimno. W połączeniu z odpowiednim utwardzaczem są stosowane jako kleje, żywice lane, jak również lakiery twardniejące na zimno. W połączeniu z żywicami utwardzanymi na gorąco dają lakiery termoutwardzalne, a z olejami schnącymi przez utlenianie tworzą lakiery schnące na powietrzu.

Żywice fenolowe: żywice sztuczne termoutwardzalne powstające z polikondensacji fenolu z formaldehydem. Stosowane są do produkcji lakierów utwardzanych na gorąco. Żywice fenolowe są zaliczane do duroplastów. Żywice ftalowe modyfikowane olejami: żywice otrzymywane przez polikondensację kwasu ftalowego z gliceryną i kwasem linolowym lub rycynowym. Zawartość kwasu oleinowego w mieszaninie wynosi od 30 do 70%. Żywice ftalowe modyfikowane olejami znajdują szerokie zastosowanie do produkcji wyrobów lakierowych stosowanych do pokryć przeciwkorozyjnych (promocja 3 w 1).

Żywice melaminowe (aminoplasty): żywice należące do duroplastów (żywic twardych). Wytwarzane są przez polikondensację melaminy i formaldehydu. Stosowane są do lakierów utwardzanych na gorąco.

Żywice silikonowe: żywice stanowiące związki wielkocząsteczkowe krze- mowo-organiczne. Stosowane są do lakierów termoutwardzalnych. Wykonane z nich pokrycia są odporne na działanie wysokich temperatur. Żywotność zabezpieczeń przed korozją: okres, w którym zabezpieczenia przeciwkorozyjne przeciwstawiają się wpływom zewnętrznym, np. wietrzeniu, i w którym wypełniają całkowicie funkcje ochronne.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 16 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 17 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 18
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 19
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 20 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 21 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 22
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 32 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 33 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 34
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 35
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 36 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 37 Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 38
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zaokrąglanie wyników zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami