Zatrucie ołowiowe

Zatrucie ołowiowe

Zatrucie ołowiowe: zatrucie, przeważnie chroniczne, powodowane przez przenikanie do organizmu ludzkiego ołowiu lub związków ołowiu (program uprawnienia budowlane na komputer). Zatrucie ołowiem może wystąpić przy częstym nieostrożnym obchodzeniu się z wyrobami lakierowymi zawierającymi minię lub biel ołowianą wskutek przedostawania się do organów trawienia niewielkich ilości pigmentu. O warunkach bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów zawierających ołów informują przepisy bhp.

Zawór redukcyjny: przyrząd należący do osprzętu każdej butli z gazem w urządzeniach do spawania, odrdzewiania płomieniowego i metalizacji natryskowej. Jego zadaniem jest obniżanie wysokiego ciśnienia gazu w butli do przepisowego ciśnienia roboczego i utrzymywanie ciśnienia na tym poziomie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zdolność odbijania promieni cieplnych: zdolność powierzchni ciał, np. lakierów pigmentowanych brązem aluminiowym, do odbijania promieniowania cieplnego.

Zdolność rozpuszczania: właściwość większości cieczy polegająca na rozpuszczaniu i doprowadzaniu do stanu ciekłego innych ciał stałych i gęstych cieczy. Substancje odznaczające się dużą zdolnością rozpuszczania są używane w charakterze rozpuszczalników przy produkcji wyrobów lakierowych i klejów (uprawnienia budowlane).

Zdolność wypełniania: zdolność wyrobów lakierowych do tworzenia powłoki żądanej grubości i wyrównywania drobnych nierówności podłoża. Zgorzelina: tlenki metali powstające na ich powierzchni w wysokich temperaturach, np. tlenki żelaza powstające na żeliwie i stali przy obróbce ogniowej. Podczas walcowania i kucia część tlenków oddziela się i odpada od metalu w postaci łusek (program egzamin ustny).

Zmiękczacze: substancje organiczne dodawane do określonych tworzyw sztucznych, m.in. do wyrobów lakierowych w celu poprawienia ich właściwości, np. elastyczności, twardości i przyczepności. Nie tworzą one ze spoiwami związków chemicznych.

Zmydlanie: reakcja chemiczna, przy której tłuszcze, oleje i żywice są rozszczepiane przez zasady, np. olej jest rozszczepiany na glicerynę i kwasy tłuszczowe tworzące z zasadami mydło. Również błony malarskie ze zmydlających się tworzyw, np, lakierów olejnych i modyfikowanych olejami żywic ftalowych, reagując z zasadami tworzą mydlą rozpuszczalne w wodzie. Zmywacze: materiały stosowane do usuwania starych pokryć malarskich. Według sposobu działania rozróżnia się zmywacze zmydlające (alkaliczne) i rozpuszczalnikowe (opinie o programie).

Żelaziak brunatny

Żelaziak brunatny: ruda żelaza będąca mieszaniną wodorotlenków żelaza o zawartości żelaza od 30 do 60%.

Żywica mocznikowa: żywica należąca do grupy żywic aminowych. Powstaje z polikondensacji mocznika z formaldehydem. Śluzy jako surowiec do produkcji lakierów utwardzanych na zimno i na gorąco. Lakiery te są bardzo twarde, odporne na działanie światła i rozpuszczalników (segregator aktów prawnych).

Żywice aminowe (aminoplasty): ogólna nazwa żywic polikondensacyjnych. Najważniejsze z nich to żywice: mocznikowa i melaminowa. Powstają one przez polikondensację melaminy lub mocznika z formaldehydem i stosowane są głównie do lakierów utwardzanych na gorąco.

Żywice epoksydowe: żywice sztuczne utwardzane na zimno. W połączeniu z odpowiednim utwardzaczem są stosowane jako kleje, żywice lane, jak również lakiery twardniejące na zimno. W połączeniu z żywicami utwardzanymi na gorąco dają lakiery termoutwardzalne, a z olejami schnącymi przez utlenianie tworzą lakiery schnące na powietrzu.

Żywice fenolowe: żywice sztuczne termoutwardzalne powstające z polikondensacji fenolu z formaldehydem. Stosowane są do produkcji lakierów utwardzanych na gorąco. Żywice fenolowe są zaliczane do duroplastów. Żywice ftalowe modyfikowane olejami: żywice otrzymywane przez polikondensację kwasu ftalowego z gliceryną i kwasem linolowym lub rycynowym. Zawartość kwasu oleinowego w mieszaninie wynosi od 30 do 70%. Żywice ftalowe modyfikowane olejami znajdują szerokie zastosowanie do produkcji wyrobów lakierowych stosowanych do pokryć przeciwkorozyjnych (promocja 3 w 1).

Żywice melaminowe (aminoplasty): żywice należące do duroplastów (żywic twardych). Wytwarzane są przez polikondensację melaminy i formaldehydu. Stosowane są do lakierów utwardzanych na gorąco.

Żywice silikonowe: żywice stanowiące związki wielkocząsteczkowe krze- mowo-organiczne. Stosowane są do lakierów termoutwardzalnych. Wykonane z nich pokrycia są odporne na działanie wysokich temperatur. Żywotność zabezpieczeń przed korozją: okres, w którym zabezpieczenia przeciwkorozyjne przeciwstawiają się wpływom zewnętrznym, np. wietrzeniu, i w którym wypełniają całkowicie funkcje ochronne.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami