Zawartości parafiny

Zawartości parafiny

Do produkcji asfaltów o dobrych właściwościach nie nadają się ropy zawierające duże ilości parafiny wysokotopliwej, która w czasie destylacji nie odparowuje wraz z destylatami. Ropy zawierające lżejsze parafiny przy destylacji pod próżnią dają pozostałość o małej zawartości parafiny, której obecność w asfalcie nie wywiera szkodliwych skutków (program uprawnienia budowlane na komputer).
W nowoczesnych instalacjach destylacyjnych rurowo-wieżowych po przejściu przez próżniową wieżę frakcjonującą, pozostałość przepompowuje się do drugiej wieży próżniowej, w której odparowywują resztki wyżej wrzących składników o charakterze parafin, pozwalając na zmniejszenie zawartości parafin w asfalcie do granic praktycznie prawie nieszkodliwych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy systemie destylacji ropy stosowanej u nas destyluje się ropę parafinową aż do uzyskania pozostałości o penetracji ok. 100/25°C i temperaturze mięknienia ok. 40-60°C metodą PiK 1). Tak uzyskany asfalt jest bezpośrednio wysyłany z rafinerii lub poddawany utlenianiu i upłynnianiu dla uzyskania produktu o innych penetracjach i temperaturach mięknienia. Destylacja rozkładowa. Dla zwiększenia wydajności benzyny, będącej najwartościowszym składnikiem ropy, często nie destyluje się ropy aż do uzyskania asfaltu, lecz przerywa się destylację po odebraniu lżejszych olejów, a pozostałość poddaje się destylacji rozkładowej (uprawnienia budowlane).

Zasadą destylacji rozkładowej jest poddanie materiału destylowanego działaniu wysokich temperatur i ciśnienia w celu rozbicia większych cząstek na mniejsze i otrzymania destylatów o niższych temperaturach wrzenia (program egzamin ustny).
Produktami destylacji rozkładowej są gazy, destylaty płynne (będące mieszaniną węglowodorów), smoła i koks. Wszystkie te produkty zawierają znacznie większe ilości związków nienasyconych, a także aromatycznych niż materiał wyjściowy. Z produktów otrzymanych przy destylacji rozkładowej w przemyśle materiałów izolacyjnych mogą znaleźć zastosowanie smoły pckrakingowe, które dodawane do asfaltów upłynniają je oraz umożliwiają mieszanie ich ze smołą powęglową w znacznie szerszych granicach niż to jest możliwe przy użyciu asfaltów pochodzących z destylacji zachowawczej.

Asfalty dmuchane

Dalsza przeróbka i uszlachetnianie asfaltów. Asfalty utlenione, dmuchane (oksydowane). Otrzymuje się je przez utlenianie pozostałości podestylacyjnej przez wtłaczanie do stopionego i ogrzanego asfaltu powietrza lub mieszaniny powietrza z parą wodną (opinie o programie).
Nie zostało ostatecznie wyjaśnione, jakie reakcje zachodzą podczas procesu dmuchania. Stwierdzono jedynie, że podczas dmuchania zachodzą w asfalcie procesy oksydacji, polimeryzacji i kondensacji, dając w efekcie związki o większych ciężarach cząsteczkowych niż materiał wyjściowy.
Zawartość tleniu w asfaltach dmuchanych wzrasta do 5%, co wskazuje na utlenianie się niektórych składników.
Asfalty dmuchane w porównaniu z asfaltami nie dmuchanymi mają przy tej samej penetracji wyższą temperaturę mięknienia i mniejszą ciągliwość.

Temperatura łamliwości przy dobrze prowadzonym procesie dmuchania ulega obniżeniu. W dotyku asfalty dmuchane mają konsystencję bardziej elastyczną niż asfalty zwykłe. Zmiany te spowodowane są zwiększeniem się w asfalcie zawartości asfaltenów kosztem zmniejszenia się składników olejowych (segregator aktów prawnych).
Asfalty utlenione mają duże zastosowanie w robotach izolacyjnych. W asfaltach tych zależności temperatury mięknienia i penetracji kształtują się nieco inaczej niż w asfaltach destylowanych. Mają one ponadto niższą temperaturę łamliwości i większą plastyczność niż asfalty destylowane.

W literaturze zagranicznej przyjęto dwuliczbowe ich znakowanie, przy czym pierwsza liczba oznacza temperaturę mięknienia, a druga penetrację, np. 85/15, tj. asfalt o temperaturze mięknienia 85°C metodą PiK i penetracji 15 przy 25°C (promocja 3 w 1).
Dla uzyskania asfaltów o różnych właściwościach rafinerie nafty stosują mieszanie asfaltów utlenionych z destylowanymi lub poekstrakcyjnymi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami