Zawiadomienie o zakończeniu budowy – co warto wiedzieć?

Po zakończeniu budowy oczywistym wydaje się, że można już wprowadzić się do nowo powstałego domu. Tymczasem, aby zamieszkanie było zgodne z prawem, konieczne jest dopełnienie kilku ważnych formalności (program na komputer). Według obowiązującego prawa budowlanego budowa jest zakończona dopiero wtedy, gdy inwestor dokona zgłoszenia zakończenia budowy lub otrzyma prawomocną decyzję, zezwalającą na użytkowanie budynku (program na telefon). Zgłoszenie zakończenia budowy można złożyć wtedy, gdy w wydanej przez urząd decyzji zezwalającej na budowie, nie zawarto wymogu złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu. Takie zgłoszenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia budowy. Pismo składa się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego (program na egzamin ustny).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

W przypadku budownictwa jednorodzinnego nadzór budowlany nie jest zobowiązany do przeprowadzania kontroli. Może jednak ją przeprowadzić, jeśli zgłoszone zostaną jakieś nieprawidłowości (promocja 3 w 1).
W zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych muszą znaleźć się następujące dokumenty:
• prawidłowo uzupełniony oryginał dziennika budowy,
• protokoły z wszelkich kontroli, sprawdzeń i badań,
• oświadczenie kierownika budowy, w którym potwierdza on zgodność powstałego budynku z projektem, pozwoleniem na budowę oraz przepisami prawa budowlanego,
• kopie projektu budowlanego z naniesionymi zmianami nieistotnymi, jeśli takowe były dokonywane,
• powykonawczą dokumentację geodezyjną, zawierając usytuowanie budynku wraz z przyłączami mediów,
• protokoły badań oraz potwierdzenia sprawdzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej oraz przewodów kominowych i wentylacyjnych (segregator).
Od momenty złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy w ciągu 21 dni nadzór budowlany może wyrazić sprzeciw w drodze decyzji. Jest to czas, w którym obiekt może zostać poddany kontroli przez nadzór budowlany. W przypadku, gdy sprzeciw nie został wyrażony, można rozpocząć użytkowanie budynku, czyli mówiąc wprost – wprowadzić się do niego (opinie). W przypadku, gdy mieszkańcy wprowadzą się do domu bez wcześniejszego zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, będzie to oznaczać nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego. Wykroczenie to zagrożone jest karą wynoszącą 10 tysięcy złotych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !