Zawody związane z budownictwem, pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych

Zawody, które pozwalają na uzyskanie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, wymienione są w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Dla specjalności architektonicznej jest tytuł technika architekta (program na komputer), natomiast dla specjalności konstrukcyjno-budowlanej są to zawody:
• technika budownictwa,
• cieśli,
• murarza,
• murarza-tynkarza (program na telefon).
Uprawienia w specjalności inżynieryjnej mostowej można otrzymać po uzyskaniu tytułu technika drogownictwa, technika budownictwa, technika dróg i mostów kolejowych. Podobne wymagania są w przypadku specjalności inżynieryjnej drogowej – uprawnienia mogą otrzymać osoby mające tytuł technika drogownictwa, technika budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych (program na egzamin ustny).

Tytuły uprawniające do starania się o uprawnienia

Zawody związane z budownictwem, pozwalające na uzyskanie uprawnień budowlanych

Tytuły uprawniające do starania się o uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym to technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym (promocja 3 w 1). Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie obiektów budowlanych może być nadana osobom mającym tytuł technika budownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych (segregator).
Zawody wymagane do specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej to technik budownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik budownictwa wodnego, technik melioracji wodnych oraz technik budownictwa wodnomelioracyjnego. W przypadku specjalności telekomunikacyjnej zawód pozwalający na staranie się o uprawnienia to technik telekomunikacji, a w specjalności elektrycznej technik elektryk, elektryk, elektroenergetyk transportu szynowego czy elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych (opinie). Uprawnienia sanitarne można otrzymać mając tytuł:
• technika urządzeń sanitarnych,
• technika gazownictwa,
• technika energetyka,
• technika inżynierii środowiska i melioracji,
• montera sieci gazowych,
• montera instalacji gazowych,
• montera sieci cielnych,
• montera sieci i instalacji urządzeń sanitarnych,
• montera sieci wodnych i kanalizacyjnych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !