Zbiornik filtrów powolnych

 

Zbiornik filtrów powolnych

Zbiornik filtrów powolnych o wymiarach 25 x 30 m, a stąd o powierzchni złoża 750 m2 ma wydajność ok. 750:2 = 375 m3 wody na dobę. Filtry powolne dla ochrony przed zamarzaniem buduje się w Polsce jako zbiorniki podziemne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dezynfekcję wody przeprowadza się przeważnie za pomocą chlorowania wody. Dezynfekcję wody stosuje się dla zniszczenia nadmiaru bakterii w wodzie, który to nadmiar występuje przy oczyszczaniu wody za pomocą filtrów pośpiesznych. W wodzie oczyszczonej nie mogą w ogóle występować bakterie chorobotwórcze, ilość bakterii obojętnych nie może przekraczać 100 szt. na 1 cm3 wody, zaś bakterii okrężnicy (Coli) nie może być więcej niż 1 sztuka na 50 cm3 wody (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Chlorowanie polega na doprowadzaniu czystego chloru gazowego bądź też chloru gazowego zmieszanego z wodą, bezpośrednio do przewodów wodociągowych. Dodawanie chloru wynosi zwykle ok. 0,3 mg chloru na 1l wody. Chlor działa na bakterie i związki organiczne utleniająco wg reakcji chemicznej.

Urządzenie do chlorowania musi znajdować się w zimie w pomieszczeniu ogrzewanym, tak aby temperatura pomieszczenia nie była niższa od - 15 do +20°C.
Przy czerpaniu wód gruntowych (ze studni lub ze źródeł) dla otrzymania wody o właściwej jakości musimy występujące w Polsce wody gruntowe przeważnie zmiękczać oraz odżelaziać. Zmiękczanie wody zostało opisane poprzednio (uprawnienia budowlane).

Odżelazianie wody przeprowadza się zwykle przez jej napowietrzanie, a stąd przez jej utlenianie. Obecność żelaza w wodzie zabarwia wodę (a także i produkty przy jej użyciu wytwarzane w przemyśle) na żółto lub brunatno. Poza tym związki żelaza z wody osadzają się na przewodach i uzbrojeniu urządzeń wodociągowych zmniejszając ich wolny przekrój (program egzamin ustny).
Specjalnie niekorzystnie wy stępuje to zjawisko przy dyszach wodnych używanych do rozpylania wody. Odżelazianie wody ma specjalne znaczenie w przemyśle pralniczym, farbiarskim i włókienniczym oraz w przemysłach: spożywczym, papierniczym i ceramicznym.

Reakcja chemiczna

Reakcja chemiczna, jaka ma miejsce przy napowietrzaniu (utlenianiu) wody żelazistej w odżelaziaczu, przedstawia się następująco: kwaśny węglan żelazowy rozpuszczony w wodzie [4 Fe(HC03)2] - tlen z powietrza (02) + woda (2 H20) = nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek żelazowy zatrzymywany na filtrze [4 Fe (Oli) 3] + wydzielający się przy odżelazianiu dwutlenek węgla (C02) (opinie o programie). Odżelazianie wody należy prowadzić w ten sposób, by po odżelazianiu zawartość żelaza w wodzie nie przekraczała 0,3 mg/1 wody. Odżelaziacze stosuje się przeważnie w postaci zbiorników zamkniętych pracujących pod ciśnieniem (segregator aktów prawnych). Wydajność odżelaziaczy zamkniętych wynosi ok. 240 do 360 m wody na dobę zim przekroju filtru, co daje prędkość przepływu wody przez filtr od 10 do 15 m/godz.

Przykładowo - Przy zbiorniku o średnicy D = = 1,5 m, o powierzchni przekroju - n D2 = 1,7 m2 wydajność tego odżelaziacza wyniesie ok. 20 m3 wody na godzinę, to jest około 480 m3 na dobę.
Woda zawiera w sobie zawsze rozpuszczone gazy, a przede wszystkim powietrze i jego składniki, tj. azot, tlen i dwutlenek węgla. Azot w przewodach i urządzeniach wodociągowych jest nieaktywny, natomiast większe ilości tlenu i dwutlenku węgla w wodzie mogą powodować korozję żelaza.

Stąd też wodę doprowadzoną do niektórych urządzeń przemysłowych, a specjalnie wodę uzupełniającą do kotłów i skropliny. wracające do kotłów wysokoprężnych (w elektrowniach, elektrociepłowniach i innych), należy pozbawiać nadmiaru tlenu do normy poniżej 0,1 mg/1 oraz dwutlenku węgla do normy poniżej 10 mg/1 - przez odgazowanie.

Najczęściej stosowaną metodą odgazowania wody jest odgazowanie termiczne polegające na podgrzaniu wody wracającej do kotła do temperatury wrzenia za pomocą pary uzyskanej z kotła (promocja 3 w 1).
Zbiorniki rezerwowe projektuje się o objętości zabezpieczającej maksymalny wydatek pary z kotłów w czasie 20 do 30 minut.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !