Blog

30.05.2018

Grunty kwalifikowane

W artykule znajdziesz:

Grunty kwalifikowane


Uprawnienia budowlane są przyznawane wyłącznie osobom, które przejdą niełatwą, wieloetapową drogę rekrutacji. W tym czasie koniecznie trzeba się nauczyć pojęć, bez jakich absolutnie trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek funkcjonowanie w zawodzie związanym z realizacją inwestycji budowlanych. Jedną z ważnych definicji są z całą pewnością grunty nasypowe, a więc takie, które zostały wygenerowane podczas działalności człowieka, a więc nie mają nic wspólnego z naturalnym materiałem budowlanym. Wspomniane grunty dzielimy na kilka kategorii, wśród których szczególnie warto wspomnieć o dwóch rodzajach.


Jako podłoże dróg publicznych, które również są przecież elementem działalności osoby z uprawnieniami budowlanymi, wykorzystuje się grunty kwalifikowane. Poza tym, używa się ich do wykonania fundamentów. Jeżeli chodzi o właściwości chemiczne takich gruntów, są one utworzone z piasków i żwirów, które muszą być oczywiście odpowiednio dobrane, a następnie ułożone warstwami i zagęszczone sposobem mechanicznym. Prawidłowe dobranie proporcji, składających się na takie grunty, to poważne zadanie dla specjalisty, który zajmuje się przeprowadzaniem inwestycji budowlanej od samego początku, aż do jego szczęśliwego finału.


Drugi rodzaj gruntu, to znaczy niekontrolowany, często nie nadaje się do stworzenia na nim jakiejkolwiek większej nieruchomości. Tutaj zastosowanie mają grunty spoiste albo organiczne. Bywają jednak przypadki, w których grunty spoiste będą mogły być zastosowane jako podłoże dla obiektów architektonicznych o lekkim podłożu. Konieczne jest jednak w tym przypadku stosowane zagęszczenie tego materiału, co jest możliwe w odpowiednim czasie pod wpływem swojego ciężaru. Podobnie rzecz wygląda, jeżeli chodzi o gruz ceglany. Nie ma co przesadzać z ciężarem budowli, ponieważ ryzyko w tej materii może się skończyć bardzo źle. Wiele zależy od rozeznania fachowca, który powinien wiedzieć, na jakim gruncie należy stawiać poszczególne nieruchomości, w zależności od ich gabarytów i nie tylko.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami