Blog

22.07.2020

Zbrojenia z betonem

W artykule znajdziesz:

Zbrojenia z betonem

Zbrojenia z betonem

W celu ścisłego określenia ramienia sił wewnętrznych z - zbrojenie górne belki zostało odsłonięte, w wyniku czego wielkość z jest tu równa odległości prętów górnych od dolnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Zbrojenie dolne w środku rozpiętości jest również odsłonięte, co daje możność prowadzenia dodatkowych pomiarów wydłużeń stali. Przy podporze zbrojenie osłonięte jest rurką i nie styka się już bezpośrednio z betonem.

Wyniki prowadzonych na tego typu belkach badań przyczepności do zbrojenia betonu z pumeksu hutniczego i z ekspandowanych łupków. Stosunek wartości x’p (0,001), przy której obserwowany był pierwszy ruch pręta, do wartości x’n(Nn), przy której następowało zniszczenie współpracy zbrojenia i betonu, kształtował się podobnie jak w badaniach amerykańskich Richarta i Jcnscna, Wartość stosunku x’plxp jest niższa od średniej z badań amerykańskich, ocenę jej utrudnia jednak fakt, że - zanim pręt został wyrwany, naprężenia w stali przekroczyły granicę plastyczności (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Badania przyczepności betonu keramzytowego o wytrzymałości 20 = 35-120 kG/cm2 do zbrojenia z prętów żebrowanych oQf^ 4000 kG/cm2 przeprowadzono w jednym z instytutów radzieckich. Badane były belki o przekroju 20X40 i 30X50 cm o rozpiętości 2,70 m, obciążone dwiema siłami skupionymi, rozstawionymi w 1/3 i 2/3 rozpiętości. Pręty zbrojenia były bez haków na końcach. Wyczerpanie nośności belek następowało z reguły przy obciążeniu niższym niż obliczone teoretycznie. Belki z betonu R^o = 35 kG/cm2, zbrojone prętami 0 8 ulegały zniszczeniu przy (średnio) a2 ^ 2400 kG/cm2, zbrojone zaś prętami 0 12 - przy az - 2200 kG/cm2, a prętami 0 20 - przy oz = 1000 kG/cm2.
Dospawanie prętów poprzecznych do prętów głównych nieznacznie zwiększyło nośność belek z betonu R ■ 20 = 35-75 kG/cm2, natomiast wyraźnie poprawiło zakotwienie prętów w belkach z betonu wyższych marek (uprawnienia budowlane).

Pręty zbrojenia

W celu dodatkowego zakotwienia pręty gładkie kończy się hakami. Praca haka wyraża się przez docisk zbrojenia do betonu. Kiedy siła docisku jest zbyt duża, hak odłupuje płat zewnętrzny betonu. Beton bezpośrednio pod hakiem ulega wówczas zmiażdżeniu i pręt traci swoje zakotwienie (program egzamin ustny). Zbrojenia z betonem Zjawiska tego typu są na ogół bardzo rzadkie, występują jednak niekiedy przy prętach o dużej średnicy (d ^ 14 mm), umieszczonych zbyt blisko powierzchni bocznych płyty lub w przypadku niskiej wytrzymałości betonu.
W prowadzonych w ITB badaniach kontrolnych nośności płyt stropowych z żużlobetonu marki 110 stwierdzono w jednym z takich przypadków zniszczenie płyty przy obciążeniu nieznacznie przekraczającym 2/3 obciążenia niszczącego, obliczonego dla warunków należytej współpracy betonu ze zbrojeniem (opinie o programie).

Bużewicz i Korniew opisują badania serii płyt z betonu keramzytowego = 1°0 kG/cm2, zbrojonych prętami 0 12, Qr = 2840-3540 kG/cm2, za
kończonymi hakami o średnicy 2,5 d, analogicznie jak stosuje się to w płytach z betonu zwykłego. Z ośmiu badanych płyt - trzy uległy przedwczesnemu zniszczeniu przez zmiażdżenie betonu na podporze, spowodowane dociskiem haków. W płytach z betonu o wyższej wytrzymałości lub zbrojonych prętami o mniejszych średnicach podobnego zjawiska nie zaobserwowano. W konkluzji Bużewicz i Korniew (segregator aktów prawnych).

Pręty zbrojenia o średnicy 0 8 i mniejszej można w elementach z lekkich betonów kruszywowych o wytrzymałości J?C2o - 100 kG/cm2 kończyć hakami o średnicy 2,5 d, podobnie jak w betonie zwykłym. Dla prętów o średnicy większej niż 8 mm należy zwiększyć średnicę haków do 5d, a w przypadku d ^ 12 mm należy dodatkowo jeszcze przewlec przez hak pręt poprzeczny o średnicy nie mniejszej niż pręt kotwiony (promocja 3 w 1).

W elementach z betonu o wytrzymałości P[t]2o100 kG/cm2 pręty o średnicy d - 12 mm mogą mieć haki podobne jak w betonie zwykłym. Zwiększenie średnicy haków konieczne jest dopiero dla prętów o średnicy d> 12 mm. Bardzo dobre efekty daje zakotwienie prętów zbrojenia głównego za pomocą dospawanych prętów poprzecznych.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami