Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - oddzielnie


Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – oddzielnie

Uprawnienia budowlane na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, zdobywane oddzielne i w ograniczonym zakresie, zdobywa się w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów. Jednym z egzaminów jest egzamin pisemny, trwający 70 minut i składający się z 45 pytań. Jaką postać ma taki egzamin? Jest to test wyboru, w którym do każdego pytania będziesz musiał wskazać jedną poprawną odpowiedź. Ile takich odpowiedzi musisz zgromadzić, aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym? Nie jest to zbyt wymagająca ilość. Wystarczy zaledwie 34 prawidłowe odpowiedzi na 45 pytań, aby opuścić egzamin z uśmiechem na ustach. Pytania będą zróżnicowane i dotyczyć będą różnych tematów. Aż 32 pytania będą poruszać temat Prawa Budowlanego. W dalszej kolejności spotka cię 9 pytań z zakresu BHP przy robotach budowlanych. Najmniej, bo zaledwie 4 pytania będą dotyczyły postępowań administracyjnych. Pomimo że egzamin nie wydaje się skomplikowany ani trudny, to mogą pojawić się na nim pytania podchwytliwe, dlatego ważne jest staranne przygotowanie się do testu na uprawnienia budowlane.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !