Blog

30.05.2018

Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - oddzielnie

W artykule znajdziesz:

Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - oddzielnie


Egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie – oddzielnie

Uprawnienia budowlane na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, zdobywane oddzielne i w ograniczonym zakresie, zdobywa się w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminów. Jednym z egzaminów jest egzamin pisemny, trwający 70 minut i składający się z 45 pytań. Jaką postać ma taki egzamin? Jest to test wyboru, w którym do każdego pytania będziesz musiał wskazać jedną poprawną odpowiedź. Ile takich odpowiedzi musisz zgromadzić, aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym? Nie jest to zbyt wymagająca ilość. Wystarczy zaledwie 34 prawidłowe odpowiedzi na 45 pytań, aby opuścić egzamin z uśmiechem na ustach. Pytania będą zróżnicowane i dotyczyć będą różnych tematów. Aż 32 pytania będą poruszać temat Prawa Budowlanego. W dalszej kolejności spotka cię 9 pytań z zakresu BHP przy robotach budowlanych. Najmniej, bo zaledwie 4 pytania będą dotyczyły postępowań administracyjnych. Pomimo że egzamin nie wydaje się skomplikowany ani trudny, to mogą pojawić się na nim pytania podchwytliwe, dlatego ważne jest staranne przygotowanie się do testu na uprawnienia budowlane.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami